<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

6 tips för maxad pension

Pension tips ‹ Tillbaka till artiklarna

Pensionssparande innebär dåligt samvete för många företagare. Vissa sparar inget, andra mycket. Men vilka pensionsavsättningar ger egentligen bäst effekt?

Att spara eller inte spara – det är frågan. Faktum är att många svenska företagare saknar ett pensions- och försäkringsskydd. Du som driver eget har ett större ansvar för hur din ekonomi ser ut efter pensionsdagen än en anställd har. Om du planerar att behålla ungefär samma levnadsstandard som idag räcker det inte med de skatter och avgifter som du betalar in via skattesedeln. Att ha en hållbar och bra pensionsplan handlar om att i första hand fundera kring vilket önskat läge du vill ha när du går i pension. Låt den visionen styra dina pensionsavsättningar. Pensionen är egentligen bara en del av privatekonomins pussel – där ingår också saker som amortering av bostadslån, andra sparformer och sparande i aktier eller fonder.

Läs också: Pension och pensionering - skapa en klok strategi

Försäkra dig ordentligt

När du tänker på hur din framtid ska se ut måste du också fundera kring vad som händer om du blir sjuk eller skadad på något annat sätt. En bra sjukförsäkring som kompenserar för att du får ut mindre lön om du blir långvarigt sjukskriven är viktigt, den maximala ersättning du kan få från Försäkringskassan ligger idag på drygt 31 000 kronor i månaden. En premiebefrielse kan också vara en bra idé – den innebär att du får ditt pensionssparande betalt även när du är långtidssjukskriven.

6 tips för maxad pension

  • Maximera ditt intjänande till pension via det allmänna pensionssystemet genom att ta ut rätt lön. Vid en månadslön på cirka 47 700 kronor går brytpunkten – det innebär att du inte förlorar på att ta ut mer än så i lön, men däremot om du tar ut mindre.
  • Du som inte har tjänstepension kan kompensera genom långsiktigt och varierat sparande, tänk cirka 5-10 procent av din bruttolön. Om du inte vet hur mycket du kommer att tjäna under året kan du vänta till december med att göra insättningen. Har du en varierande inkomst kan det vara mest fördelaktigt att betala olika mycket olika år.
  • Se på din egen situation – titta inte på hur andra gör och tänker. Om du tidigare inte haft något pensionssparande behöver du förmodligen göra större avsättningar än en person som sparat under flera år.
  • En bra pensionsplan bör bestå av både sparande och försäkringar för dig men också för din familj.
  • Minst en gång om året bör du göra en genomgång av din pension och privatekonomi. Utgå från din nuvarande situation och ändra sparande och inbetalningar utifrån hur ditt liv förändras.
  • En kombination mellan pensionssparande och sparande i aktier och fonder kan vara ett bra alternativ, då sprider du både risker och möjligheter. I en pensionsförsäkring sparar du med obeskattade medel, dessutom är pengarna låsta fram till du fyller 55 år och utbetalningarna måste sedan pågå i minst fem år. En pensionsförsäkring innebär med andra ord långsiktighet. I direktägda aktier eller fonder sparar du med beskattade medel. Du kan sälja när du vill vilket ger dig flexibilitet om din nuvarande situation skulle förändras.

Pension tabell

Pension  en lathund

Det privata avdraget för IPS (individuellt pensionssparande) som innan årsskiftet 2015 var 12 000 kronor finns numer inte kvar alls. Därför bör du pensionsspara skattade pengar i till exempel ett investeringssparkonto. Du som är företagare får dessutom dra av 35 procent av lönen, dock max 10 prisbasbelopp (483 000 kronor år 2022). Driver du aktiebolag kan det även finnas möjlighet att yrka på avdrag för pensionskostnader enligt kompletteringsregeln de år du tjänar mer och har möjlighet att spara lite extra. Varje situation är unik och en noggrann utredning bör göras för att säkerställa att kompletteringsregeln är möjlig att tillämpa i den planerade eller uppkomna situation.

Vill du veta mer om pension för företagare och entreprenörer?

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.

Kontakt: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ekonomisk brottslighet - techbranschen allt mer utsatt

Den ekonomiska brottsligheten inom näringslivet är kvar på samma nivå som för två år sedan. Bland bolag inom teknik-, media- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur väl följer pensionspolicyn företagets ESG-profil?

Allt fler investerare ställer om sina förvaltningsportföljer och viktar dessa mot ansvarsfulla investeringar. Förändringen är strukturell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Säkra företagets kompetens för att växa

Humankapitalet är en stor investering i tid och pengar. För att kunna växa stabilt är det avgörande hur du hanterar frågor som rör din ...

Läs artikeln