<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 saker du INTE får glömma inför årsbokslutet

‹ Tillbaka till artiklarna

Har du som väldigt många andra företagare kalenderåret som räkenskapsår? Det börjar dra ihop sig inför årsbokslut – här är 5 saker du INTE får glömma!

Sedan några år tillbaka får aktiebolag ha vilken månad som helst på året som bokslutsmånad, men de flesta företag har fortfarande den 31 december. Det är nu du som företagare får möjlighet att mäta din verksamhet mer noggrant än under resten av året. Många jobbar förstås med bokslutet under året också. Driver du en annan företagsform än aktiebolag, till exempel en enskild firma, behöver du också göra en form av årsbokslut som underlag till din inkomstdeklaration.

Läs också: 6 genvägar till snabbare och bättre bokslut

Oavsett om du gör årsbokslutet på egen hand eller tar in extern hjälp finns några saker som du absolut inte får glömma, här ger jag dig listan:

1. Avstämning likvida medel

Allt som händer på ditt bankkonto; checkräkning, postgiro eller andra konton där du har dina pengar, dina likvida medel, ska som bekant vara med i bokföringen. Finns bra rutiner i ditt företag är dessa konton avstämda flera gånger under året, oftast månadsvis. Då är avstämningen mellan bokföringen och kontoutdraget ingen stor sak. Har du dock slarvat sista månaderna behöver du lägga ner lite tid och se till att de stämmer överens. Spara underlaget från avstämningen, det är bra för dig, redovisningskonsulten och eventuell revisor att kunna gå tillbaka till. Avstämningen gäller även om du har en verksamhet med kontanthandel, det du inventerade att du hade i kassan sista december ska stämma överens med bokföringen.

2. Kund- och leverantörsfakturor

På balansdagen, tillika bokslutsdagen, behöver du ha kontroll på företagets utestående fakturor, oavsett om det är kundfakturor eller leverantörsfakturor. Du behöver ha en förteckning över vilka fakturor som den 31 december var obetalda åt ena eller andra hållet. Använder du dig av fakturametoden har du förmodligen fakturorna i din reskontra. Använder du däremot bokslutsmetoden behöver du lista de fakturor du fått betalt för i januari som ställdes ut i december, återigen oavsett om det är fakturor in eller ut. Även de fakturor du mot all förmodan inte fått betalt för eller betalat, som är daterade i december, ska var med i listan. Du behöver också spara listor och fakturor från själva avstämningen.

Läs också: Fel i årsredovisningen – så kan du drabbas

3. Ta fram underlag från varulager

Driver du en verksamhet där du har ett varulager? Då vet du säkert redan att på bokslutsdagen, alternativt så nära den dagen som det bara är möjligt, behöver du göra en inventering där du räknar alla varor och allt material som finns i lagret. Finns flera ställen där företaget har lager får du inte glömma att alla lagerplatser ska vara med. Minst en gång om året ska lagret inventeras. Lagret sammanställer du sedan i inventeringslistorna och uppger, förutom hur många exemplar som finns av varje vara, även vilket pris varan köptes för. Det finns flera metoder att värdera sitt lager på, inköpspris eller anskaffningskostnad är ett av de vanligaste. Vilken metod som stämmer bäst in i din verksamhet kommer du överens med din revisor eller redovisningskonsult om. Huvudsaken är att du inventerar ditt varulager och tar fram ett underlag på antal, varunamn och belopp.

4. Ta fram anläggningslista över inventarier och byggnader

Inventarier finns i nästan alla företag, oberoende av storlek och inriktning. Ibland finns också byggnader. I båda de här fallen är det viktigt att du har en anläggningslista. Där listar du vilka inventarier som har företaget har köpt under året, till vilket belopp och hur lång avskrivningstid som inventarien eller byggnaden ska ha. Avskrivningstiden kan du ibland behöva hjälp att bedöma, men att uppdatera registret eller ta fram underlag på årets inköp kan du göra när som helst under året, inte allra minst vid bokslutstillfället.

5. Se över skattekontot

Hos Skatteverket har alla, både företag och privatpersoner, ett skattekonto. För en privatperson kanske det inte händer så mycket under året, men för ett företag sker ofta saker varje månad. Moms, personalens källskatt, arbetsgivaravgifter och den preliminära skatten hanterar du där. Allra bäst är förstås att du håller reda på skattekontot var och varannan månad, men många företagare hinner inte ta tag i de här frågorna under året. Vid bokslutet är det hög tid att ta tag i den här avstämningen. Genom Skatteverkets e-tjänster har du alla möjligheter att få ut kontoutdrag och sammanställningar att använda som underlag. Den redovisade momsen, källskatten och arbetsgivaravgifterna ska stämma med det som finns i bokföringen. Den preliminära skatten är en beräknad skatt på verksamhetens resultat, den möter sedan den framräknade verkliga skatten i bokslutet och deklarationen. Därför är de extra viktigt vid bokslutet att du vet hur mycket preliminärskatt som är inbetald under året. Har du betalat tillräckligt eller kommer det att bli restskatt?

Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sommarlyssning från Almedalen

Vi hade fullt med besökare på våra totalt 15 seminarier under Almedalsveckan 2024. Tillsammans med inbjudna talare diskuterade PwC:s ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomiavdelningen behöver superkrafter inom AI och tech

I samband med PwC:s event CFO-dagen i maj frågade vi CFO:er och ekonomichefer om vilka omvärldsfaktorer som påverkar dem mest just nu, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Vårdens recept för storskalig AI-implementering

För att säkerställa och förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och medarbetarnas arbetsmiljö behöver vården fortsätta att ...

Läs artikeln