3:12-reglerna – vad är det som gäller?

3.12-regler.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Skattereglerna för fåmansföretag, så kallade 3:12, har varit under utredning och blivit en het debatt de senaste två åren. I helgen drogs förslaget om skattehöjningar tillbaka. Då mycket fokus den senaste tiden legat på förslaget, som alltså inte blir av (just nu i alla fall), tänkte vi sammanfatta vad som i dagsläget faktiskt gäller.

Läs också: Regeringen drar tillbaka förslaget om ändrade 3:12-regler och skiktgränser

Vem omfattas av 3:12-reglerna?

Ägare till de flesta små och medelstora företag som också arbetar i verksamheten.

Vad är 3:12-reglerna?

3:12-reglerna är de regler som bland annat styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning och kapitalvinst från det egna bolaget.

Gränsbelopp (eller utdelningsutrymme)

Som delägare i ett fåmansaktiebolag kan du ta utdelning upp till ett visst gränsbelopp varje år. Utdelningen beskattas med 20 procent. Denna skattesats (och gränsbelopp) gäller även när du säljer aktier med vinst i bolaget.

Gränsbeloppet, tilldelas samtliga delägare som äger aktier i bolaget per 1 januari varje år, beräknas enligt huvudregeln eller schablonregeln (förenklingsregeln). Som delägare får man själv bestämma vilken regel man vill tillämpa. 

Läs också: Så tar du ut rätt lön – några viktiga beloppsgränser att ha koll på 

 

Huvudregeln

Huvudregeln innebär att ägaren får beräkna ett utrymme baserat på omkostnadsbeloppet för aktierna i bolaget samt utbetalda löner. Enligt dagens regler får 50 procent av utbetalda löner tillgodoräknas ägarnas gränsbelopp. Observera dock att ägarna måste ta ut en viss minimilön för att få tillämpa denna beräkning.

Schablonregeln (förenklingsregeln)

Delägarna i ett bolag får varje år 2,75 inkomstbasbelopp att dela på (163 075 kr för 2017). Äger du 50 procent av aktierna i ett bolag blir gränsbeloppet alltså 81 537 kr för 2017. Du får bara använda schablonregeln i ett bolag per år.

Läs också: Lön eller utdelning – hur ska man tänka?

Vad händer om jag tar ut en större utdelning än gränsbeloppet?

Om ägarna tar en större utdelning än gränsbeloppet beskattas överskjutande del som lön med upp till högsta marginalskatt. Detta gäller för belopp upp till cirka 5,5 miljoner kronor för 2017. Dock kan maximalt cirka 5,5 miljoner kronor skattas som lön per år.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
010-212 48 04
Annika Svanfeldt work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 10-212 48 04

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln