3 tips inför en tullrevision

Tullrevision_ ‹ Tillbaka till artiklarna

Tullrevision_Har du ett företag som bedriver regelbunden import- och exportverksamhet? Då kan ni förr eller senare råka ut för en tullrevision. Här delar jag med mig av några tips på hur ni kan förbereda er om ni blivit utvalda för granskning.

Skärpt tullagstiftning leder till betydligt fler tullrevisioner där företag som inte gör rätt kan förvänta sig stränga sanktioner. Speciellt utsatta är de företag som saknar tullkompetens och helt förlitar sig på speditörer och ombud.

Läs också: Tidningen Balans - Rådgivaren om nya tullagstiftningen: ”Var mer proaktiv”

En tullrevision brukar inledas med ett brev från Tullverket där ni informeras om att ni har blivit utvalda för granskning. Syftet med en tullrevision är att Tullverket ska kunna hitta varor som smugglas in, att in- eller utförselreglerna inte följs eller att rätt avgifter inte betalats.

3 tips på hur ni kan förbereda er inför en tullrevision:

1. Utse en kontaktperson

Utse en person i företaget som sköter den löpande kontakten med Tullverket under revisionen, då minskar ni risken att något blir fel under processen. Det är inte ovanligt att Tullverket vill utföra en del av revisonen på plats ute hos er på företaget. Be Tullverket att skicka dig sina frågor skriftligen i god tid före sitt besök. Då hinner ni diskutera frågorna internt och om nödvändigt stämma av med extern tullrådgivare och på så sätt undvika eventuella missförstånd som annars lätt kan uppstå.

2. Signalera att ni har kontroll

Det är viktigt att ni kan påvisa att ni har kunskap och processer på plats som säkerställer att de tulldeklarationer som utförs i företagets namn är korrekta. Underlagen i upprättade tulldeklarationer kommer från er verksamhet och det är ni som ska säkerställa, och är ansvariga för, att uppgifterna är korrekta även om ni anlitar ett ombud för er tullhantering. Att inte ha kontroll över vad som deklareras skickar en tydlig risksignal till Tullverket. Det är därför viktigt att påvisa att ni har en rutin för uppföljning och egenkontroll på plats som visar hur ni aktivt arbetar för att säkerställa att ni gör rätt.

3. Säkra upp tullkompetensen

Saknas tullkompetens finns inte tullprocesserna dokumenterade, och när rollerna och ansvarsgränssnitten är otydliga blir det svårt att utföra uppföljning och egenkontroll på utförda deklarationer. Detta blir en brist som kan göra tullrevisionen till en långdragen och frustrerande kommunikationsövning. I dessa fall är det en bra idé att kontakta en extern tullrådgivare som har erfarenhet av tullrevisonsprocessen och kan jobba tillsammans med utsedd tullansvarig hos er för att säkerställa att informationen som ni lämnar ut inte utsätter er för onödiga risker. Det är inte ovanligt att företagare tar kontakt med en rådgivare först när tullrevisionens granskningsrapport är klar och företaget har blivit påfört tulltillägg.

Läs också: Nu omprövar Tullverket företagens tullagertillstånd

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med rådgivning inom tull och exportkontroll.
010-212 62 94
Ulrika Badenfelt work at PwC's office in Gothenburg with advice in customs and export control.
+46 10-212 62 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Vilka är företagarnas viktigaste framtidsfrågor? CEO Survey har svaren

Hur ser företagsledare i Sverige och världen på framtidsfrågor som klimat, investeringar och digitalisering? För tjugofjärde året i rad ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden?

Om ditt bolag har kapitalbehov kan en lösning vara att aktieägare bidrar med kapital genom ett villkorat eller ovillkorat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Juridik vid en företagsförsäljning - så förbereder du dig

Oavsett om du vill sälja ditt företag om ett år eller om tio år är det klokt att leva efter principen att företaget ska vara redo för en ...

Läs artikeln