Hur kan myndighetsfunktioner omlokaliseras?

av Anders "Anton" Christensson, 6 juli 2017

Digitaliseringen går framåt och krav på effektivisering gör att många myndigheter lägger ner sina lokala kontor. Samtidigt visar undersökningar att många medborgare runt om i Sverige vill ha ett personligt möte. Frågan har utretts och ett förslag kring samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner har lämnats till regeringen.

Läs mer

Tema: Effektivisering

Vem ska finansiera civilsamhället?

av Johan Sverker, 6 juli 2017

Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för demokrati, öppenhet och fri debatt. Men hur ska ideella organisationer finansieras utan att förlora sin självständighet?

Läs mer

Tema: Effektivisering

Private equity och ägarledda företag efterlyser långsiktiga spelregler

av Peter Hellqvist, 5 juli 2017

Att lämna över ett ägarlett familjeföretag till nästa generation är en utmaning och ett alternativ kan då vara att private equity kommer in och hjälper till. Men vad kan private equity tillföra och vad är utmaningarna i ett sådant upplägg?

Läs mer

Tema: Effektivisering

Hur påverkas fastighetsbranschen av skattetsunamin?

av Peter Lindstrand, 5 juli 2017

Nya skatteförslag sköljer över Sverige. Paketeringsutredningen och andra skatteinitiativ har presenterats under våren. Peter Lindstrand och Samir Taha, Aros Bostad, sammanfattar seminarierna där möjliga konsekvenser av förslaget presenterades och diskuterades.

Läs mer

Tema: Effektivisering

Så skapar vi bättre förutsättningar för tillväxtföretag

av Magnus Eriksson, 4 juli 2017


I Almedalen bjöd PwC tillsammans med Entreprenörskapsforum in till ett seminarium för en dialog mellan politiker, företagare och organisationer om hur vi tillsammans ska skapa ett bättre klimat för tillväxtföretag. Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, och Magnus Eriksson, PwC, sammanfattar det viktigaste som kom fram under seminariet.

Läs mer

Tema: Effektivisering

Hur stoppar vi den ekonomiska brottsligheten inom välfärden?

av Lena Salomon, 3 juli 2017

Kostnaderna för viktiga välfärdssystem har ökat de senaste åren. En stor del av dessa kostnader utgörs av systematisk och organiserad brottslighet. Hur bekämpar vi denna brottslighet på bästa sätt?

Läs mer

Tema: Effektivisering

Så skapar vi förutsättningar för tillväxtföretag

av Magnus Eriksson, 27 juni 2017

Att skapa tillväxt är en av de absolut största utmaningarna för många företag och organisationer idag. Vilka är hindren och vilka lösningar krävs i lagstiftning, av myndigheter och näringsliv för att utveckla bättre tillväxtförutsättningar för företag?

Läs mer

Tema: Effektivisering

Vårt program under Almedalen 2017

av Johan Rippe, 2 juni 2017

 

Varmt välkommen till vår sommarträdgård i Almedalen - en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte samt 20 seminarier på fem högaktuella teman.

Läs mer

Tema: Integration och mångfald, Digitalisering, Hållbarhet, Effektivisering

PwC i Almedalen 2017 - programmet klart inom kort

av Johan Rippe, 28 april 2017

almedalen-2017-mingel.jpg

Just nu planerar vi för fullt för vår medverkan i Almedalen - denna spännande mötesplats för beslutsfattare i näringsliv och offentlig sektor, organisationer, politiker och journalister - alla som är med och bidrar till samhällets utveckling.

Läs mer

Tema: Integration och mångfald, Digitalisering, Hållbarhet, Effektivisering