Ta del av våra seminarier i Almedalen 2016

av Johan Rippe, 6 september 2016

Digitalisering, samverkan och integration stod i fokus under årets Almedalsvecka. Här kan du ta del av våra filmade seminarier.

Läs mer

Tack alla besökare, panelister och trädgårdminglare för en fantastisk vecka i Almedalen!

av Johan Rippe, 7 juli 2016

undefined-069996-edited.jpg

Digitalisering, samverkan och integration i fokus för årets Almedalsvecka. Tack alla besökare, panelister och trädgårdminglare för en fantastisk vecka i Almedalen. Vi ses nästa år eller på blogg.pwc.se/almedalen.

Läs mer

Digitalisering, samverkan och integration i fokus för årets Almedalsvecka

av Johan Rippe, 7 juli 2016

 

Digitalisering, samverkan och integration i fokus för årets Almedalsvecka. Tack alla besökare, panelister och trädgårdsminglare för en fantastisk vecka i Almedalen. Vi ses nästa år eller på blogg.pwc.se/almedalen. 

Läs mer

Vad händer i det offentliga när marknaden utvecklar tjänster?

av Anna Kelly, 7 juli 2016

 
Läs mer

Varför så många kvinnor som leder digitaliseringsfrågorna?

av Anna Kelly, 7 juli 2016

 

Det verkar vara främst kvinnor som leder digitaliseringsfrågorna här i Almedalen. Varför? Det var en frågorna vi inte hann besvara under vårt seminarium Ett digitaliserat samhälle 2025 under torsdagen. Lena Carlsson, chefsstrateg för digitalisering på Tillväxtverket, deltog i panelen (som enbart bestod av kvinnor) delar med sig av sina reflektioner kring varför.


Läs mer

Är digitaliseringen ett hinder för utvecklingen?

av Anna Kelly, 7 juli 2016

 
Läs mer

Besökaren Soledad Piñero Misa efter seminariet om socialt entreprenörskap

av Peter Hellqvist, 7 juli 2016

 
Läs mer

Ny tjänst från Statens servicecenter - e-arkiv

av Anders "Anton" Christensson, 7 juli 2016

 

Statens servicecenter etablerades 2012 och har successivt anslutit nya kunder inom lön, ekonomi och e-handel. Parallellt håller en ny tjänst på att utvecklas, e-arkiv, med planerad lansering 2017. E-arkiv kan på sikt påverka både arbetssättet och medarbetarna inom stora delar av statsförvaltningen.

Läs mer

Så antar näringslivet utmaningen om de globala hållbarhetsmålen

av Fredrik Franke, 7 juli 2016

 

Fram till 2030 ska världens länder arbeta för att nå 17 nya hållbarhetsmål, det bestämdes vid FN-toppmötet i New York hösten 2015. Frågan är, hur klarar vi det och vilka aktörer har nyckelroller? Hur uppfattar näringslivet de nya målen? Det här diskuterades på PwC:s seminarium om hållbarhet. Så här sa Kistofer Dreiman, PwC och paneldeltagare Anette Andersson, SEB.
Följ oss på blogg.pwc.se/almedalen #pwcalmedalen.

Läs mer

John Viner, Swhap, om diskussionerna på seminariet "De globala hållbarhetsmålen"

av Fredrik Franke, 7 juli 2016

 
Läs mer

Civilminister Ardalan Shekarabi om näringslivets roll för att nå Agenda 2030

av Fredrik Franke, 7 juli 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi poängterar vikten av samverkan för att få igång förändringsarbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Många företag är engagerade och nu behöver vi koordinera och samordna insatserna.

Läs mer

KPMG och PwC i gemensamt seminarium: Mäta och kvantifiera hållbarhet – hur gör man?

av Fredrik Franke, 6 juli 2016

Företagens bidrag för ett hållbart samhälle blir allt viktigare. Men det är först när vi kan översätta utsläpp, hälsa och social påverkan i faktiska pengar som hållbarhetsarbetet får lika stor betydelse som resultaträkningen. Vilka modeller finns? Och hur fort kan utvecklingen gå?

Läs mer

Bättre integration av nyanlända - etablera fler snabbare

av Anders "Anton" Christensson, 6 juli 2016

Integrationen av nyanlända är en av de viktigaste samhällsfrågorna för att inte skapa för stora obalanser i det svenska samhället. Trots insatser – från offentliga organ, enskilda privatpersoner, ideella organisationer som företag – visar statistik att Sverige är dåligt på att få nyanlända i arbete. Det diskuterades på PwC:s seminarium ”Etablera fler snabbare” i Almedalen.

Läs mer

Är idéburet offentligt partnerskap ett sätt att skapa framtidens välfärd?

av Johan Sverker, 6 juli 2016

Ett sätt att lösa några av de utmaningar inom välfärden som samhället står inför är samverkan mellan ideell och offentlig sektor. I en sådan samverkan finns många utmaningar och möjligheter.  En modell som flera kommuner testat är Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Det här diskuterades på PwC:s seminarium ”Idéburet offentligt partnerskap – ett sätt att skapa framtidens välfärd?” i Almedalen.

Läs mer

Nya krafter i rörelse – stora förändringar i de svenska energibolagen

av Anna Elmfeldt och Martin Gavelius, 6 juli 2016

Lagstiftning och reglering är det som svenska energibolag ser som största risken på energimarknaden till 2020. Majoriteten av energibolagen tror att marknaden kommer förändras till 2020. En tydlig förflyttning kan ses i energibolagens affärsmodeller från tidigare fokus på produktion och distribution, till tjänster och försäljning.

Läs mer

Framtidens välfärd - en het fråga

av Susanna Collijn, 6 juli 2016

Framtidens välfärd är en brännande het fråga just nu – vilka investeringar krävs för att vi ska kunna hantera befolkningsförändringar och ökade krav på kvalitet? Hur ska kommunerna klara välfärdsåtagandet, vilka satsningar ska vi prioritera framför andra?

Läs mer

Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar

av Peter Hellqvist, 6 juli 2016

Allt fler ägnar sig åt socialt entreprenörskap, att lösa gemensamma samhällsproblem med en affärsidé. Intresset bland framgångsrika entreprenörer att bidra till positiv samhällsutveckling har ökat under senare år.

Läs mer

Cybersäkerhet: Det är dags att på allvar ta tag cybersäkerhetsfrågan

av Baris Färnman, 6 juli 2016

PwC:s specialist Baris Färnman deltog i panelen på Skydd & Säkerhets seminarium under Almedalen. ”Företagsledningar har börjat inse allvaret och vikten av cybersäkerhet, men panelen var helt enig: än så länge görs inte tillräckligt. Ledningar inom både näringsliv och offentlig sektor måste ta tag i frågan på allvar och börja med att sätta upp handlingsplaner.

Läs mer

Lyssna till paneldeltagarnas reflektioner efter seminariet "Låt oss bygga"

av Arne Engvall, 6 juli 2016

Miljonprogrammet var svaret på dåtidens stora efterfråga på bostäder och arvet av det påverkar oss fortfarande. Bara bostäder bygger inget samhälle – även andra funktioner krävs. Vems är ansvaret att driva samhällsutvecklingen och hur säkerställer vi en utveckling som är långsiktigt hållbar? Det diskuterades på PwC:s seminarium ”Låt oss bygga” i Almedalen. Så här tyckte paneldeltagarna Lennart Weiss, Veidekke, och Chris Österlund, SABO. Följ oss på blogg.pwc.se/almedalen #pwcalmedalen

Läs mer

Regina Kevius om framtidens entreprenadbransch

av Peter Lindstrand, 5 juli 2016

Det handlar om att vi måste våga och att vi måste samarbeta mer inom branschen. Fler innovativa lösningar behövs. Regina Kevius, Sundbyberg Stad, reflekterar efter seminariet "Entreprenadbranschen 2030 - en framtidsvision".

Läs mer

Svante Hagman, NCC, om framtidens entreprenadbransch

av Peter Lindstrand, 5 juli 2016

Det blev livliga diskussioner på Entreprenadbranschen 2030 – en framtidsvision. Svante Hagman, NCC, menade att digitaliseringen nu på allvar har kommit till entreprenadbranschen och att det som blir viktigt är att hitta samverkan mellan branschens olika aktörer.

Läs mer

Låt oss bygga

av Arne Engvall, 5 juli 2016

Miljonprogrammet var svaret på dåtidens stora efterfråga på bostäder och arvet av det påverkar oss fortfarande. Bara bostäder bygger inget samhälle – även andra funktioner krävs. Vems är ansvaret att driva samhällsutvecklingen och hur säkerställer vi en utveckling som är långsiktigt hållbar? Det diskuterades på PwC:s seminarium ”Låt oss bygga” i Almedalen. Här får du de viktigaste insikterna.

Läs mer

Finanssektorn - är den viktig för Sverige?

av Göran Engvall, 5 juli 2016

PwC:s Göran Engvall och Sussanne Sundvall arrangerade under tisdagen ett seminarium och bjöd in till dialog för att diskutera utmaningar och möjligheter för att skapa framtidens finanssektor i Sverige. Ulf Ahrner, Primepilot var en av deltagarna i panelen. Han menar att vi har mycket goda förutsättningar av att lyckas, men att det krävs politiska initiativ för att underlätta samarbeten i branschen samt förenklingar och förtydliganden av regelverken.

Läs mer

Entreprenadbranschen 2030 – en framtidsvision

av Peter Lindstrand, 5 juli 2016

Entreprenadbranschen har stora utmaningar framför sig – befolkningen förändras och åldras. Hur kan entreprenadbranschen komma att se ut år 2030? Utifrån megatrender som digitalisering, hållbarhet, globalisering och demografiska utmaningar diskuterades framtidens entreprenadbransch på PwC:s seminarium i Almedalen. Här får du de viktigaste insikterna. På seminatriet behandlades även intressanta insikter från Entreprenadbaromtern som nyligen lanserats.

Läs mer

Eleverna i den digitaliserade skolan

av Jessica Carragher Wallner, 5 juli 2016

Hur skulle en framtida och digitaliserad skola se ut om eleverna själv fick önska och drömma? Vad ser de för viktiga områden som dagens skola behöver förbättra? Digitaliseringen påverkar skolans arbete; ämnen, kurser, lärande, kommunikation och arbetssätt förändras i snabb takt. Dessa frågor, och PwC:s rapport ”Låt individen komma in”, om hur elever ser på framtidens skola var utgångspunkten för seminariet. Här får du de viktigaste insikterna.

Läs mer

Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem – hur möter vi framtiden?

av Jörgen Haglund, 5 juli 2016

Delningsekonomin skapar effektivitetsvinster och utnyttjar resurser för att öka produktiviteten. Med teknikutvecklingen och digitaliseringen skapas fantastiska möjligheter för regional och global tillväxt för dessa företag. Detta ställer krav på skattelagstiftningen och andra regelverk.  Här sammanfattar Alok Alström, sverigechef Uber och Jörgen Haglund, PwC det viktigaste från seminariet om hur dagens skattesystem ska möta framtiden.

Läs mer

En skattereform för entreprenörskap - vad är mest angeläget för entreprenörerna?

av Hans Peter Larsson, 5 juli 2016

En ny skattereform diskuteras i år av såväl finansministern, partier, fack som arbetsgivarorganisationer. Blir den av får entreprenörer inte komma i andra hand som 1990. Vilka frågor är mest angelägna för entreprenörerna om en ny reform blir aktuell? Ingemar Hansson, Skatteverket var tydlig med att förenkling ska vara en ledstjärna om det blir aktuellt med ett nytt skattesystem. Något som alla var överens om på PwC:s seminarium i Almedalen. Här får du de viktigaste insikterna från seminariet.

Läs mer

Våra storstäder ur ett globalt perspektiv – hur behåller vi vår konkurrenskraft?

av Jessica Carragher Wallner, 4 juli 2016

Ett modernt urbant ledarskap – hur, kan och bör det fungera? Hur mycket beror på personer och strukturer, och hur kan organisationer förhålla sig till ledarskap inom sin stad på ett sätt som för hela staden och alla dess intressenter framåt mot det mål och den vision som staden har? Det diskuterades på PwC:s seminarie i Almedalen, här får du de viktigaste insikterna.

Läs mer

Fullsatt på "Den digitala patienten är här – är vården redo?"

av Jon Arwidson, 4 juli 2016

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och ökade kostnader. Vilken syn har läkare och sjuksköterskor på digitalisering av hälso- och sjukvården? Seminariet har sin utgångspunkt i den nylanserade rapporten ”Den digitala patienten” – om svensk sjukvårdspersonals inställning till den digitala vården.

Läs mer

Kommer marknadshyror kräva social housing?

av Lars Tvede-Jensen, 4 juli 2016

Sverige behöver möta efterfrågan på bostäder – särskilt i storstadsregionerna. Men hur når vi dit? På PwC:s seminarium diskuterades frågor som ”Marknadshyror – leder det automatiskt till social housing? Ökar det byggandet? Är det ekonomiskt och socialt hållbart? Och hur fungerar marknadshyror i andra europeiska länder?

Läs mer

Stort intresse för frågan om cyberhotet

av Rolf Rosenvinge, 4 juli 2016

Hur ska man förhålla sig till cyberhotet? Och riskerar det att stå i vägen för organisationers digitala transformation? Dessa frågor diskuterades under seminariet i Almedalen. PwC genomförde ett spel där även du som åhörare kan delta. Genom spelet exemplifieras utmaningar som organisationer står inför och konsekvenser av deras beslut.

Läs mer

Nu är vi på på plats på Hästgatan 9. Välkommen till PwC i Almedalen!

av Johan Rippe, 4 juli 2016

Vlkommen_till_PwC_DSC_9487.jpg

I år kommer vi under fyra dagar, måndag – torsdag, att hålla 18 seminarier om aktuella frågor på temat: Sveriges konkurrenskraft – vår framtid. Vi kommer bland annat att prata om digitalisering, skatt, hållbarhet, e-hälsa, integration av nyanlända och dessutom lanserar vi Game of Threats i Sverige – ett verktyg för att hjälpa styrelser och ledare att få förståelse för vilka cyberhot som finns där ute.

Läs mer

Så främjas innovativa lösningar på framtidens samhällsutmaningar!

av Peter Hellqvist, 1 juli 2016

shutterstock_309306143.jpgDet svenska samhället står inför en rad utmaningar såsom en åldrande befolkning, miljö- och klimatproblem, ökad segregation och samhällsklyftor. För att möta dessa kommer nya tillvägagångssätt och nya former av finansiering behövas. Här kan filantroper bidra med såväl finansiering, genomförande, innovationer och samhällsengagemang.

Läs mer

Snart är det dags! 18 seminarier om aktuella frågor. Välkommen till PwC i Almedalen!

av Johan Rippe, 1 juli 2016

Läs mer

Den digitala patienten är här – är vården redo?

av Jon Arwidson, 30 juni 2016

Läs mer

Idéburet offentligt partnerskap – ett sätt att skapa framtidens välfärd?

av Johan Sverker, 30 juni 2016

Läs mer

Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem

av Jörgen Haglund, 30 juni 2016

Läs mer

En skattereform för entreprenörskap

av Hans Peter Larsson, 29 juni 2016

Läs mer

Ett nytt sätt att förstå cyberhotet

av Rolf Rosenvinge, 29 juni 2016

Läs mer

De globala hållbarhetsmålen – så antar näringslivet utmaningen

av Fredrik Franke, 29 juni 2016

Läs mer

Ett digitaliserat samhälle 2025 – så kan det se ut

av Anna Kelly, 28 juni 2016

Digitaliseringen påverkar människorna och samhället på djupet. Frågor om hållbara affärsmodeller i ett e-samhälle blir allt viktigare. I Almedalen kommer vi diskutera digitaliseringen utifrån medborgarens/kundens perspektiv, både i privat och offentlig sektor.

Läs mer

Etablera fler snabbare – för bättre integration av nyanlända

av Anders "Anton" Christensson, 28 juni 2016

Läs mer

Finansiera välfärden i framtiden - klarar vi det?

av Susanna Collijn, 27 juni 2016

Läs mer

Låt oss bygga

av Arne Engvall, 23 juni 2016

 
Läs mer

Sverigepremiär för cybersäkerhetsspelet Game of Threats!

av Baris Färnman, 22 juni 2016

game-of-threats-768x432.jpg

Äntligen! Äntligen är det dags för lansering av Game of Threats i Sverige, och vart passar det bättre än under Sveriges egen Almedalsvecka?

Läs mer

Entreprenadbranschen 2030 - en framtidsvision

av Peter Lindstrand, 21 juni 2016

Läs mer

18 seminarier kring högaktuella ämnen

av Johan Rippe, 2 juni 2016

PwC Almedalen 2016 - 18 seminarier

Bara en dryg månad kvar till Almedalen! Almedalen är ett viktigt led i PwC:s arbete med att driva samhällsdebatten framåt. I år arrangerar vi rekordmånga 18 seminarier kring högaktuella frågor som digitalisering, skola, bostad, vård, integrationsfrågor och mycket mer.

Läs mer

Välkommen till PwC i Almedalen!

av Johan Rippe, 18 maj 2016

_49A0511.jpg

Snart är det dags för Almedalsveckan där vi i år kommer hålla 18 seminarier på temat: Sveriges konkurrenskraft – vår framtid. Här på vår Almedalsblogg hittar du årets program. Detta är också platsen där du håller dig uppdaterad på vad som kommer hända hos oss på Hästgatan 9 i Visby. Har du inte möjlighet att besöka oss på plats i år så kommer vi även att sända alla våra seminarier live. Välkommen!

Läs mer