Ännu en fantastisk Almedalsvecka är till ända – Peter Nyllinge, vd PwC, summerar intrycken

av Johan Rippe, 3 juli 2015

Almedalsveckan är över för i år – denna plats för gränsöverskridande möten mellan företag, myndigheter, organisationer, institutioner och politiker. Det har varit en fantastisk vecka där PwC arrangerat 15 seminarier
under det gemensamma temat "Sveriges konkurrenskraft - vår framtid". Peter Nyllinge, vd PwC, summerar sina intryck av veckan.

Läs mer

Akut behov av bättre konkurrensförutsättningar för forskning och utveckling

av Jörgen Haglund, 2 juli 2015

FoUseminarium_150630_panel_600x400pxl

DI:s ledarskribent Tobias Wikström skriver i dagens ledare om industrins akuta behov av bättre konkurrensförutsättningar när det gäller forskning och utveckling. Rubriken på ett av våra skatteseminarier i Almedalen.

Läs mer

Staten, kapitalet och eljättarna – hur hanterar de klimatrisker?

av Fredrik Franke, 2 juli 2015

Den koldioxidbudget som begränsar jordens uppvärmning till 2 grader överskrids. Stater, investerare och elbolag ser nu en allt starkare koppling mellan klimatpåverkan, risker och värdering. Vilka lösningar behövs för att möta målet?

Läs mer

Samverkan en nödvändighet för moderna myndigheter

av Anders "Anton" Christensson, 2 juli 2015

Sveriges myndigheter bedriver ett ständigt förändringsarbete i syfte att nå en mer effektiv men samtidigt serviceinriktad statsförvaltning. En väl fungerande statsförvaltning är en grundförutsättning för ett konkurrenskraftigt och rättssäkert samhälle. Vad kännetecknar egentligen en modern myndighet? Den frågan diskuterades i ett av PwC:s seminarier på torsdagen.

Läs mer

Naivitet – en fara för it-säkerheten

av Martin Allen, 1 juli 2015

Det blir allt tydligare att vi inte kan garantera skydd av information, oavsett hur mycket pengar vi lägger ner på det. Hur står sig ett litet, högteknologiskt land som Sverige i den ökade riskbild som vi nu befinner oss i? Vad kan vi göra för att hantera den nya verkligheten och hur skyddar vi våra värden tillsammans? Det var temat för PwC:s seminarium ”En svensk tiger möter cyberhoten – hur skyddar vi informationen?”

Läs mer

Mattecentrum i fokus i Almedalen – PwC stolt sponsor

av Marie Welin, 1 juli 2015

Stefan Lövén omnämde Mattecetrum i sitt partiledartal i Almedalen med orden "den viktigste organisationen för utbildning". PwC är stolt sponsor! Se Marie Welin, PwC, berätta om vårt samarbete med Mattecentrum. 

Läs mer

Industri 4.0 – är svenska företagare redo?

av Fredrik Vernersson, 1 juli 2015

I PwC:s undersökning ”Den smarta industrin – Industriellt internet skapar möjligheter för svenska tillverkande företag” har man lyssnat på över 60 företag och belyser den tilltagande digitaliseringen som sätter hård press på svensk industri. Är svenska industriföretag redo när det gäller att anpassa verksamheten till smarta system?

Läs mer

Långsiktighet och stabilitet en förutsättning för Sveriges energiförsörjning

av Anna Elmfeldt och Martin Gavelius, 1 juli 2015

Energikommissionen kommer se över Sveriges framtida behov av energi och identifiera utmaningar och möjligheter för energiförsörjningen. Vilka långsiktiga lösningar behövs för att säkra försörjningen, klimatansvaret och konkurrenskraften? I PwC:s seminarium ”Skuggkommissionen – om den framtida energiförsörjningen” möttes näringslivet, energibranschen och politiker för att ge sin bild av framtidens spelplan för Sveriges energiförsörjning. 

Läs mer

Medvetna ägare allt viktigare

av Jan Sturesson, 1 juli 2015

Andelen offentligt ägda bolag har mer än fördubblats på listan Fortune 5oo de senaste tio åren. En fråga i fokus under onsdagen på PwC:s seminarium var vilka möjligheter finns kopplat till ägarstyrning, syfte och ändamål när vi vill skapa samhällsnytta?

Läs mer

Mångfaldsfrågan en utmaning för bygg- och fastighetsbranschen

av Stina Carlson, 1 juli 2015

På PwC:s frukostseminarium på onsdagen diskuterades en av bygg- och fastighetsbranschens stora utmaningar: stora pensionsavgångar som hotar den framtida kompetensförsörjningen. Hur attraherar branschen ny och rätt kompetens - och hur hanterar man mångfaldsfrågan?

Läs mer

Samarbete mellan ideell sektor och näringsliv ger fördelar för alla

av Marie Welin, 30 juni 2015

Samarbeten mellan näringsliv och den ideella sektorn ger fördelar både för företaget och den ideella organisationen när man hittar gemensamma frågor som utvecklar båda parter. Men vad är utmaningarna och vad är fördelarna med ett samarbete?

Läs mer

Samverkan avgörande för städers attraktivitet och tillväxt

av Margareta Irenaeus och Rikard Jacobson, 30 juni 2015

Att skapa attraktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk aktivitet är av största vikt för städers attraktivitet. Flertalet städer är i behov av att prioritera och samla resurser till de områden där de får störst effekt. Men för att kunna göra detta måste man veta sitt nuläge. Är man på rätt väg mot sin vision och får de insatser man gör önskade effekter? Detta var ämnet för två seminarier som PwC arrangerade på tisdagseftermiddagen.

Läs mer

Skatteincitament för forskning och utveckling – klarar Sverige konkurrensen?

av Jörgen Haglund, 30 juni 2015

Svensk forskning flyttas ut. Närhet till nya marknader och ny kompetens spelar in, men också skatteregler. Sverige står sig slätt i konkurrensen med andra länder vad avser gynnsamma skatteregler för forskning och utveckling (FoU), även i jämförelse med ledande utvecklingsländer. Vad kan och bör Sverige göra åt saken? 

Läs mer

Höjd entreprenörsskatt. Hur påverkar det ägarledda bolag?

av Hans Peter Larsson, 30 juni 2015

 

Beskattningen av ägare till fåmansföretag ses nu över igen. Den här gången med inriktningen att skatteuttaget på utdelning och kapitalvinster för entreprenörer ska höjas. Hur påverkar det entreprenörskapet och möjligheter att utveckla mindre företag i Sverige? Den frågan diskuterades i ett av PwC:s seminarier med fokus på skatt som hölls på tisdagsförmiddagen.

Läs mer

Skapar digitala lösningar i hälso- och sjukvården en bättre vård?

av Jon Arwidson och Sarah Lidé, 29 juni 2015

"

Vi blir äldre, sjukare och fetare vilket skapar stor belastning på samhället i form av ökade kostnader. Men ökade kostnader är också en drivkraft för nya lösningar som fokuserar på bättre hälsa. På vilken sätt kan digitaliseringen stödja denna process? Det diskuterades på PwCs seminarie ”Virtualisering, digitalisering och konsumentteknik inom hälso-och sjukvården – är Sverige redo?”

Läs mer

Stora möjligheter med digitalisering för skolan

av Jessica Carragher Wallner, 29 juni 2015

magnus_hjjer

Digitaliseringen av skolan var temat för PwC första seminarium i Almedalen. Panelen var rörande ense om att digitaliseringen av skolan kan ge stora fördelar för både elever och lärare. Det är integritetsfrågorna som är utmaningen och det behövs strategier på alla nivåer för att åstadkomma förändring.

Läs mer

Nu är vi på plats i Almedalen. Välkomna!

av Johan Rippe, 29 juni 2015

I år bjuder vi på 15 seminarier under det gemensamma temat ”Sveriges konkurrenskraft – vår framtid”.

Välkommen till Hästgatan 9 mitt i Visby eller följ oss via bloggen och sociala medier. Digitaliseringens effekter inom olika områden diskuteras i flera av våra seminarier och vi lyfter bland annat frågan kring hur vi hanterar cyberhoten i digitaliseringens spår. Vi kommer tala om utmaningar inom den finansiella sektorn, framtiden för industrin och städers utveckling. Skatte-, klimat- och energifrågor är också på vår agenda under veckan.

Läs mer

Välkommen till PwC i Almedalen!

av Johan Rippe, 15 juni 2015

Snart dags för Almedalsveckan – denna unika tummelplats för gränsöverskridande möten mellan företag, myndigheter, organisationer, institutioner och politiker. Självklart är PwC där!

Läs mer