Almedalen: Tack för i år!

av Johan Rippe, 7 juli 2017


Ännu ett fantastiskt år i Almedalen är till ända! Johan Rippe, vice vd PwC, sammanfattar veckan som gått! Hållbarhet, digitalisering, integration och mångfald var några av ämnena vi diskuterade under årets vecka.

Läs mer

Hur kan myndighetsfunktioner omlokaliseras?

av Anders "Anton" Christensson, 6 juli 2017

Digitaliseringen går framåt och krav på effektivisering gör att många myndigheter lägger ner sina lokala kontor. Samtidigt visar undersökningar att många medborgare runt om i Sverige vill ha ett personligt möte. Frågan har utretts och ett förslag kring samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner har lämnats till regeringen.

Läs mer

Tema: Effektivisering

Samordning och ledarskap nyckeln till framgång i digitaliseringen av offentlig sektor

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

Den offentliga sektorn i Sverige utvecklas långsammare än den offentliga sektorn i omvärlden när det gäller digitalisering. Åsa Zetterberg, sektionschef SKL, och Njal Roomans, rådgivare och moderator för seminariet, delar med sig av sina intryck efter seminariet där panelen diskuterade vad som bör prioriteras för att skynda på utvecklingen.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Vem ska finansiera civilsamhället?

av Johan Sverker, 6 juli 2017

Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för demokrati, öppenhet och fri debatt. Men hur ska ideella organisationer finansieras utan att förlora sin självständighet?

Läs mer

Tema: Effektivisering

Den digitala flygplatsen som nav i städers ekosystem

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

Fredrik Jaresved, vd Airport Stockholm City och Jessica Carragher Wallner, rådgivare digital transformation PwC, sammanfattar seminariet den 5 juli i Almedalen om flygplatsen som navet i städers och regioners ekosystem. Dialogen i panelen utgick från att med människan i centrum skapa en mötesplats för innovation, mobilitet och affärer.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Hur ser skolans ledarskap ut i framtiden?

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

På onsdagen under Almedalsveckan bjöd vi in till en diskussion om det framtida ledarskapet i skolan. Vi lever i en föränderlig värld – hur ska den ledas i framtiden?

Läs mer

Tema: Digitalisering

Private equity och ägarledda företag efterlyser långsiktiga spelregler

av Peter Hellqvist, 5 juli 2017

Att lämna över ett ägarlett familjeföretag till nästa generation är en utmaning och ett alternativ kan då vara att private equity kommer in och hjälper till. Men vad kan private equity tillföra och vad är utmaningarna i ett sådant upplägg?

Läs mer

Tema: Effektivisering

1177 – Hur går det med implementeringen?

av Karin Magnusson, 5 juli 2017

Regionerna har kommit olika långt med implementeringen av 1177. Otydlig målsättning, incitament och ett tydligt värde anges som orsak. Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör SLL, Daniel Persson, affärsutvecklingschef Din doktor och Karin Magnusson, PwC sammanfattar dialogen i panelen i vårt seminarium i Almedalen den 5 juli.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Tonen på toppen – i grunden en etikfråga men också en lönsamhetsfråga

av Magnus Lindahl, 5 juli 2017

Externt seminarium_korruption_DSC_2733-1.jpgVad krävs av en verksamhetsledning för att förebygga mutor och korruption? Handlar det om att upprätta regelverk och följa lagar och myndighetskrav eller att i grunden bygga en etiskt hållbar verksamhetskultur? Det var några frågor som diskuteras i seminariet ”Tonen på toppen – en fråga om etik eller regelefterlevnad?”, som arrangerades av PwC och Tillsammans mot korruption.

Läs mer

En framtidsspaning kring digitaliseringens effekter på skattesystemet

av Jörgen Haglund, 5 juli 2017

Vi vet att det här kommer att vara en utmaning framöver. Vi behöver tydliga regelverk som vi förstår, och det blev ett bra samtal under dagens seminarium, säger Björn Nordgren, skattechef i Norden, General Electric, som var en av paneldeltagarna i PwC:s seminarium i den 5 juli.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Hur påverkas fastighetsbranschen av skattetsunamin?

av Peter Lindstrand, 5 juli 2017

Nya skatteförslag sköljer över Sverige. Paketeringsutredningen och andra skatteinitiativ har presenterats under våren. Peter Lindstrand och Samir Taha, Aros Bostad, sammanfattar seminarierna där möjliga konsekvenser av förslaget presenterades och diskuterades.

Läs mer

Tema: Effektivisering

Så inkluderar vi ungdomar i näringslivet

av Sleman Fadel, 4 juli 2017


Hur kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle som värdesätter mångfald och olikheter? I Almedalen bjöd vi på PwC in till en diskussion kring näringslivets ansvar i att inkludera ungdomar i svenskt näringsliv.

Läs mer

Tema: Integration och mångfald

Så skapar vi bättre förutsättningar för tillväxtföretag

av Magnus Eriksson, 4 juli 2017


I Almedalen bjöd PwC tillsammans med Entreprenörskapsforum in till ett seminarium för en dialog mellan politiker, företagare och organisationer om hur vi tillsammans ska skapa ett bättre klimat för tillväxtföretag. Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, och Magnus Eriksson, PwC, sammanfattar det viktigaste som kom fram under seminariet.

Läs mer

Tema: Effektivisering

Så ska Sverige bli världsbäst på e-hälsa till 2025

av Jan von Zweigbergk, 4 juli 2017

Heidi Stensmyren, Nils-Eric Gustavsson och Jan von Zweigbergk sammanfattar seminariet där resultatet av PwC:s senaste rapport om Artificiell Intelligence inom vården diskuterades.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Cyberhot i finanssektorn ökar

av Carolin Runnquist, 4 juli 2017


Finanssektorn är en utsatt bransch och hotbilden växer snabbt. Sverige har hittills klarat sig relativt bra jämfört med andra länder, men läget kan snabbt förändras. Hur behöver verksamheter inom finansiell sektor arbeta för att hantera och förebygga hot?

Läs mer

Integration: Hur ger vi alla tillgång till bostad?

av Said Ashrafi och Karin Magnusson, 3 juli 2017

Nyanlända svenskars bostadsbehov har blivit en central och komplex fråga för den offentliga sektorn. Det handlar inte bara om en bostad, utan även om att komma in i samhället. Hur får vi till en realistisk och varaktig lösning?

Läs mer

Tema: Integration och mångfald

Så ska vi nå målen i Agenda 2030

av Fredrik Franke, 3 juli 2017

 

 

Hur mäter vi och följer upp FN:s globala hållbarhetsmål? Två år har redan gått. Om 13 år kommer vi att ställas till svars för hur vi agerade och bidrog. Hur ska vi redovisa vad vi har åstadkommit och vad som är kvar att göra?

Läs mer

Tema: Hållbarhet

Säkert val 2018 genom Cybersäkerhet och samverkan

av Rolf Rosenvinge, 3 juli 2017

Megatrenderna påverkar i hög grad kravet på säkerhet och det gäller inte minst valet 2018. Erik Wennerström, Richard Oehme och Rolf Rosenvinge sammanfattar vårt seminarium måndagen den 3 juli.

Läs mer

Hur stoppar vi den ekonomiska brottsligheten inom välfärden?

av Lena Salomon, 3 juli 2017

Kostnaderna för viktiga välfärdssystem har ökat de senaste åren. En stor del av dessa kostnader utgörs av systematisk och organiserad brottslighet. Hur bekämpar vi denna brottslighet på bästa sätt?

Läs mer

Tema: Effektivisering

Så ska vi minska klimatutsläppen

av Anna Elmfeldt, 3 juli 2017

På vårt första seminarium stod miljön och klimatutsläppen i fokus. Vi bjöd in till tre dueller för en dialog om framtidstekniker på energimarknaden. Anna Elmfeldt är ansvarig för PwC:s branschsatsning Energy, Utilities & Mining och är ansvarig för seminariet. Energikällor, framtidens bilval, lagring samt elnät var de aktuella ämnena för duellerna.

Läs mer

Tema: Hållbarhet

Integration och mångfald på PwC:s agenda

av Sleman Fadel, 30 juni 2017

 

Ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald och olikheter bidrar till att stärka samhällets långsiktiga konkurrenskraft. Hur ska det gå till? Välkommen till en dialog och erfarenhetsutbyte i Almedalen.

Läs mer

Tema: Integration och mångfald

Hållbarhet omfattar allt från miljö och kultur till ekonomi och strukturkapital

av Fredrik Franke, 29 juni 2017

Många aktörer har idag ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och CSR-arbetet. Att vara tidigt ute och driva teknikutvecklingen framåt, att samarbeta över gränser samt att leva upp till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2020, för att kunna påverka mer än bara på marginalen.

Läs mer

Tema: Hållbarhet

IT- och informationssäkerhet viktigare än någonsin

av Rolf Rosenvinge, 28 juni 2017

IT- och informationssäkerhet handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet i en värld i ständig förändring. Välkommen till våra seminarier på temat informationssäkerhet i Almedalen eller online!

Läs mer

Så skapar vi förutsättningar för tillväxtföretag

av Magnus Eriksson, 27 juni 2017

Att skapa tillväxt är en av de absolut största utmaningarna för många företag och organisationer idag. Vilka är hindren och vilka lösningar krävs i lagstiftning, av myndigheter och näringsliv för att utveckla bättre tillväxtförutsättningar för företag?

Läs mer

Tema: Effektivisering

Vårt program under Almedalen 2017

av Johan Rippe, 2 juni 2017

 

Varmt välkommen till vår sommarträdgård i Almedalen - en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte samt 20 seminarier på fem högaktuella teman.

Läs mer

Tema: Integration och mångfald, Digitalisering, Hållbarhet, Effektivisering

PwC i Almedalen 2017 - programmet klart inom kort

av Johan Rippe, 28 april 2017

almedalen-2017-mingel.jpg

Just nu planerar vi för fullt för vår medverkan i Almedalen - denna spännande mötesplats för beslutsfattare i näringsliv och offentlig sektor, organisationer, politiker och journalister - alla som är med och bidrar till samhällets utveckling.

Läs mer

Tema: Integration och mångfald, Digitalisering, Hållbarhet, Effektivisering