Sammanfattning: Är samverkan svaret på en effektivare offentlig sektor?

av Anna Kelly, 4 juli 2014

Är-samverkan_DSC_5299_150x150I över 10 års tid har vi strävat mot ”mer för varje skattekrona” – men är vi där och hur gör vi mer?

Läs mer

Skatt på agendan på flertalet arenor i Almedalen

av Hans Peter Larsson, 4 juli 2014

PwC-skatteradgivning-board-governanceSkattedebatten fortsätter och PwC står i framkant och är med och driver diskussionen om dagens och framtidens skattefrågor. Vi har i detta arbete med intresse följt även andras skatteseminarier i Almedalen och kan konstatera att Företagsskattekommitténs förslag framkallar många åsikter. Ägarskatteperspektivet anses generellt saknas.

Läs mer

Sammanfattning: Internationell tillgänglighet – ett måste för Stockholm och Sverige

av Jörgen Sigvardsson och Margareta Irenaeus, 3 juli 2014

Intl_tillg_3150x150En nationell strategi för Sveriges internationella tillgänglighet efterfrågas för att trygga framtida konkurrenskraft och tillväxt.

Läs mer

Friktionsfri framåtanda - intervju med Tom Johnstone

av Johan Rippe, 3 juli 2014

SKF satsade tidigt utomlands och är ett av Sveriges mest multinationella företag, men vd Tom Johnstone menar att det likväl finns ett starkt svenskt arv som är ett grundläggande värde för företaget.

Läs mer

Sammanfattning: Bostadsbyggandets betydelse för svensk konkurrenskraft

av Ann-Christine Hägglund och Marie Liebich, 2 juli 2014

Bostadsbyggande150x150Hur kan man säkerställa framtidens behov av bostäder i storstadsregionerna på ett konkurrensmässigt bra sätt? Moderator Josefine Sundström, journalist och programledare, inledde seminariet med att kort berätta om problematiken kring att det råder bostadsbrist samt att det är svårt att rekrytera personal på grund av det.

Läs mer

Sammanfattning: Vem kommer att investera i och äga det svenska energisystemet i framtiden?

av Anna Elmfeldt och Martin Gavelius, 2 juli 2014

vem-investerar-Energi_DSC_5147_150x150Martin Gavelius och Anna Elmfeldt, PwC gav först en kort reflektion kring frågeställningen.

Läs mer

Sammanfattning: Innovativa kluster skapar nya branscher

av Jan Sturesson, 2 juli 2014

Innovativa-kluster_DSC_5125_150x150Den tredje industriella revolutionen pågår, och som en del av denna revolution utvecklas traditionella industrier mot ”issue based” industrier och kluster. Vad detta leder till när olika regioner i Europa och världen vill skapa bättre konkurrenskraftgenom nya klusterbildningar och innovativa ECOsystem diskuterades under dagens seminarium.

Läs mer

Sammanfattning: Framtidens konkurrenskraftiga och innovativa skola 2034

av PO Gunnarsson och Jessica Carragher, 1 juli 2014

Framtidens_skola_DSC_5110_150x150För att Sverige ska behålla sin konkurrens- och innovationskraft är det nödvändigt att ha en plan för hur skolan ska utformas och styras. Den tekniska utvecklingen kommer att ha en mycket stor påverkan på skolan.

Läs mer

Sammanfattning: Arbetsmarknad i balans - hur hittar rätt person rätt plats i arbetslivet?

av PwC, 1 juli 2014

Arbetsmark-i-balans_150Hög arbetslöshet och brist på kompetens är en av utmaningarna för fortsatt tillväxt. Hur kan vi hitta nya vägar för effektiv matchning av individers potential med arbetsmarknadens behov? Vilken roll har individen, arbetsgivare, utbildaren, offentliga myndigheter och privata aktörer? Detta berörde seminariet som inleddes med att moderator Sven Jagebro, PwC, bad Mats Wadman, Analyschef, Arbetsförmedlingen, beskriva utmaningen:

Läs mer

Sammanfattning: Konkurrenskraftiga bolagsskatter!

av Jörgen Haglund, 1 juli 2014

Bolagsskatter_2014-07-01-10.32_150x150Hur ska svenska företag men även politiker agera och navigera i den konkurrensutsatta skattemiljön? Hur kan en svensk bolagbeskattning se ut som underlättar? Detta var några av de frågeställningar som panelen diskuterade på dagens andra skatteseminarium Konkurrenskraftiga bolagsskatter.

Läs mer

Sammanfattning: Konkurrenskraftiga ägarskatter!

av Hans Peter Larsson, 1 juli 2014

ägarskatter_2014-07-01-09.39_150x150”De sista 5-10 åren har utvecklingen gått framåt. Vi har haft en positiv utveckling av kapitalbeskattningen. Det sista året infördes nya regler, krångligare regler. Är det dags att börja om från början och hur skulle en ny kapitalbeskattning se ut?” Så inledde Hans Peter Larsson, skatterådgivare till entreprenörer och ägarledda bolag på PwC, seminariet Konkurrenskraftiga ägarskatter och lämnade över till moderator Jens Orback.

Läs mer

Heta branscher i kyligt norr

av Johan Rippe, 1 juli 2014

Stabila basnäringar och nya kunskapskluster – den kombinationen gör Luleå och Umeå till två av Sveriges främsta tillväxtmotorer.

Läs mer

Barcelonas kluster attraherar talanger

av Johan Rippe, 1 juli 2014

Avgörande för regionala kluster är att det finns en entreprenörsanda. Här är Barcelona en lysande stjärna med företag inom telekom och medicinsk teknik.

Läs mer

Skatt och moral - vem bär ansvaret?

av Jörgen Haglund, 30 juni 2014

Utifrån seminarierna här i Visby kan man konstatera att debatten kring skatt och moral landar hos politikerna. För att näringsliv, skatteskyldiga, domstolar och även Skatteverket ska få rätt perspektiv i sitt arbete om skatt och moral krävs tydliga regler som på ett lämpligt sätt anger den moraliska och etiska nivån. Att lägga detta på utövarna ger fel signal och risken för misstolkningar är uppenbar. Slutsatsen är därför att den moraliska aspekten måste fångas upp av politikerna inom ramen för lagstiftningsarbetet.

Hör mer om detta imorgon på våra skatteseminarier:
Konkurrenskraftiga ägarskatter, kl 9-10 
Konkkurrenskraftiga bolagsskatter kl 10:15-11:15

Välkommen till Hästgatan 9. 

Läs mer

Sammanfattning: Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk sjukvård i ett internationellt perspektiv

av Jon Arwidson, Jessica Carragher Wallner, 30 juni 2014

Varför-jämföra-sv-sjukvård_2014-06-30-15.58_150x150Under seminariet diskuterades hur läkare ska få mer tid för sina patienter och hur köerna kan kortas. Sverige har i en internationell jämförelse korta vårdtider, goda vårdresultat, men tillhör de sämsta när det gäller hur mycket tid läkare spenderar med sina patienter.

Läs mer

Sammanfattning: Framtidens transportsystem – hållbar konkurrenskraft?

av Lars Tvede-Jensen, 30 juni 2014

Framtidens-trpt-sys-30-juni_DSC_4979_150x150Lokalen och trädgårdscafét på Hästgatan 9 var full med personer när PwC bjöd in till att diskutera ett framtida och hållbart transportsystem. Samverkan var alla i panelen överens om som en faktor för att nå framgång.

Läs mer

En svensk listetta - är Sverige verkligen i topp?

av Johan Rippe, 30 juni 2014

Ett välmående land med stabil ekonomi och goda framtidsutsikter? Sverige hamnar ofta i topp när världens länder rankas, så även i PwC:s senaste undersökning. Men är det rättvisande?

Läs mer

Vet du vilka externa seminarium PwC deltar i?

av Yvonne Ehinger, 30 juni 2014

Här finner du ett uppdaterat schema för de externa seminarium där du också kan lyssna på och träffa oss.

Läs mer

Det svenska skattesystemet - ett lapptäcke

av Hans Peter Larsson, 30 juni 2014

Det svenska skattesystemet har ibland beskrivits som ett lapptäcke, där varje regering syr dit nya lappar. I höst kan det vara dags igen. Men vad krävs för att systemet ska bli hållbart? 

Läs mer

Vad är bäst med Sverige? Våra partiledare svarar på frågan

av Johan Rippe, 29 juni 2014

Sveriges konkurrenskraft - vår framtid är temat för PwC i Almedalen. Vad är egentligen det bästa med Sverige? Tidningen Agenda har frågat våra partiledare.

Läs mer

Välkommen till PwC i Almedalen

av Johan Rippe, 27 juni 2014

Almedalsveckan är norra Europas största mötesplats för offentlig verksamhet och näringsliv. Under några intensiva dagar debatteras en mängd olika samhällsfrågor – och givetvis vill vi på PwC vara på plats.

Läs mer

Krönika: Svensk konkurrenskraft genom entreprenörskap

av Jan Sturesson, 27 juni 2014

Utan vision förgås folket, säger ett mångtusenårigt visdomsord. Konkurrenskraft kräver smart tillväxt! Det behövs passion och energigivande visioner för konkurrenskraft och tillväxt. Inte minst för landet Sverige, gärna i samarbete med nordiska länder, i syfte att bli relevanta i världen.
Men, vad är det som ska växa?
Ja det handlar om många saker som ska växa i balans. Så, låt oss titta på några viktiga ”kapital” som behöver växa för att skapa konkurrenskraft.

Läs mer

Är samverkan svaret på en effektivare offentlig sektor?

av Anna Kelly, 17 juni 2014

Hur samverkar vi och kan vi effektivisera mera? Såväl alliansen som oppositionen aviserar effektivisering av offentlig sektor och egentligen är det inget nytt. Vi har i över 10 års tid haft slagordet ”mer för varje skattekrona” – men är vi där och hur gör vi mer? 

Tid Torsdag 3 juli kl 9:00 - 10:00
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Läs mer

Välkommen till PwC i Almedalen

av Yvonne Ehinger, 21 maj 2014

Här finner du vårt seminarieprogram för hela veckan.

Vi bjuder in dig till en händelserik vecka för att tillsammans med representanter från offentlig- och ideell sektor samt näringsliv diskutera Sveriges konkurrenskraft - vår framtid.

Läs mer

Skatt - en hållbarhetsfråga?

av Anders Assarson, 20 maj 2014

Trycket ökar på att företag ska bli mer öppna kring vilka skatter de betalar, både i Sverige och utomlands. Skatter har blivit en hållbarhetsfråga och ett sätt att visa sitt samhällsansvar. Se det senaste avsnittet av Samhällsutvecklarna där vi diskuterar frågan "Vad är rätt skatt?". 

 

Läs mer

Bostadsbyggandets betydelse för svensk konkurrenskraft

av Ann-Christine Hägglund och Marie Liebich, 20 maj 2014

Hur kan man säkerställa framtidens behov av bostäder i storstadsregionerna på ett konkurrensmässigt bra sätt?

Tid Onsdag 2 juli kl 15:30 - 16:30
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Läs mer

Internationell tillgänglighet – ett måste för Stockholm och Sverige

av Jörgen Sigvardsson och Margareta Irenaeus, 20 maj 2014

Tillgänglighet identifieras som en av de mest kritiska frågorna för att stödja den framtida tillväxten i Stockholmsregionen. Stockholm Arlanda flygplats betydelse i detta perspektiv är inte bara regional, utan även nationell. Näringsliv och samhälle efterlyser en strategi för tillgänglighetsfrågan.

Tid Onsdag 2 juli kl 13:00 - 14:30
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Läs mer

Vem kommer att investera i och äga det svenska energisystemet i framtiden?

av Anna Elmfeldt och Martin Gavelius, 20 maj 2014

Vad får det för konsekvenser om delar av det svenska energisystemet, som idag är i offentlig ägo, privatiseras genom nya ägare som kan vara både svenska och utländska infrastrukturfonder? Hur påverkas den svenska företags- och privatmarknaden av ändrade ägarförhållanden? Kan säkerhet, kontroll och en rimlig prissättning säkerställas? Debatt med infrastrukturfonder, institutionella placerare, näringsliv och politiker om ägande och finansiering av det svenska energisystemet i framtiden.  

Tid Onsdag 2 juli kl 10:45 - 11:45
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Läs mer

Innovativa kluster skapar nya branscher

av Jan Sturesson, 20 maj 2014

Fusioner och förvärv av företag i olika branscher - Vem köper vem och varför? Vad leder detta till när olika regioner i Europa och världen vill skapa bättre konkurrenskraft genom nya klusterbildningar och innovations ECOsystem? I vilken bransch skall man konkurrera i, i framtiden?

Tid Onsdag 2 juli kl 09:00 - 10:15
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Läs mer

Framtidens konkurrenskraftiga och innovativa skola 2034

av PO Gunnarsson och Jessica Carragher, 20 maj 2014

Den långsiktiga kvaliteten i svensk skola avgörs inte under en mandatperiod. Att samhället gemensamt förutspår och kravställer hur skolan ska utformas är en nödvändighet för svensk utbildnings önskade konkurrenskraft flera decennier framöver. Hur ska den svenska skolan styras?

Tid Tisdag 1 juli kl 14:30 - 15:30
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Läs mer

Arbetsmarknad i balans - hur hittar rätt person rätt plats i arbetslivet?

av PwC, 20 maj 2014

Arbetslösheten är hög samtidigt som brist på kompetens är en av de enskilt största utmaningarna för fortsatt tillväxt. Hur kan vi hitta nya vägar för effektiv matchning av individens potential med arbetsmarknadens behov? Vilken roll har nya digitalt baserade verktyg och privata aktörer i framtiden?

Tid Tisdag 1 juli kl 13:00 - 14:00
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Läs mer

Konkurrenskraftiga bolagsskatter!

av Jörgen Haglund, 20 maj 2014

Hur tillvaratar vi två intressen - att betala rätt skatt men samtidigt vara ett attraktivt land för utländska investeringar på en global marknad i en global skattekonkurrens? Hur kan svensk bolagbeskattning se ut som underlättar för företagen att ”göra rätt” och ger en konkurrenskraftig hemmamiljö?

Tid Tisdag 1 juli kl 10:15 - 11:15
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Läs mer

Konkurrenskraftiga ägarskatter!

av Hans Peter Larsson, 20 maj 2014

Ägare till företag beskattas på olika sätt för samma verksamhet. Beskattning av kapitalinkomster är ändå högre än genomsnittet inom OECD. Hur ser Sveriges ägarskatter ut? Hur påverkar utformningen förutsättningar för entreprenörskap och innovation? Bör en ägarskatteutredning tillsättas efter valet?

Tid Tisdag 1 juli kl 09:00 - 10:00
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Läs mer

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk sjukvård i ett internationellt perspektiv

av Jon Arwidson, Jessica Carragher Wallner, 20 maj 2014

Sverige har ett av världens högsta skattetryck men får vi ut den vård vi betalar för sett i ett internationellt perspektiv? Diskussion kring vikten av att Sverige har en konkurrenskraftig vård, inom vilka områden Sverige är framgångsrika samt vad det beror på.

Tid Måndag 30 juni kl 15:00 - 16:00
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Läs mer

Framtidens transportsystem – hållbar konkurrenskraft?

av Lars Tvede-Jensen, 19 maj 2014

Hur ska ett framtida transportsystem se ut som är hållbart och kan säkerställa en bibehållen eller ökad konkurrenskraft för Sverige? Ger den nya nationella planen för infrastruktur tillräckliga förutsättningar för ett transportsystem som utvecklas i takt med samhällets mål?

Tid Måndag 30 juni kl 13:00 - 14:00
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Läs mer