Jessica Carragher Wallner

Rådgivare digital transformation, PwC.
0723-530912
jessica.carragher.wallner@se.pwc.com
Hitta mig på:

Samordning och ledarskap nyckeln till framgång i digitaliseringen av offentlig sektor

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

Den offentliga sektorn i Sverige utvecklas långsammare än den offentliga sektorn i omvärlden när det gäller digitalisering. Åsa Zetterberg, sektionschef SKL, och Njal Roomans, rådgivare och moderator för seminariet, delar med sig av sina intryck efter seminariet där panelen diskuterade vad som bör prioriteras för att skynda på utvecklingen.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Den digitala flygplatsen som nav i städers ekosystem

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

Fredrik Jaresved, vd Airport Stockholm City och Jessica Carragher Wallner, rådgivare digital transformation PwC, sammanfattar seminariet den 5 juli i Almedalen om flygplatsen som navet i städers och regioners ekosystem. Dialogen i panelen utgick från att med människan i centrum skapa en mötesplats för innovation, mobilitet och affärer.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Hur ser skolans ledarskap ut i framtiden?

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

På onsdagen under Almedalsveckan bjöd vi in till en diskussion om det framtida ledarskapet i skolan. Vi lever i en föränderlig värld – hur ska den ledas i framtiden?

Läs mer

Tema: Digitalisering

Eleverna i den digitaliserade skolan

av Jessica Carragher Wallner, 5 juli 2016

Hur skulle en framtida och digitaliserad skola se ut om eleverna själv fick önska och drömma? Vad ser de för viktiga områden som dagens skola behöver förbättra? Digitaliseringen påverkar skolans arbete; ämnen, kurser, lärande, kommunikation och arbetssätt förändras i snabb takt. Dessa frågor, och PwC:s rapport ”Låt individen komma in”, om hur elever ser på framtidens skola var utgångspunkten för seminariet. Här får du de viktigaste insikterna.

Läs mer

Våra storstäder ur ett globalt perspektiv – hur behåller vi vår konkurrenskraft?

av Jessica Carragher Wallner, 4 juli 2016

Ett modernt urbant ledarskap – hur, kan och bör det fungera? Hur mycket beror på personer och strukturer, och hur kan organisationer förhålla sig till ledarskap inom sin stad på ett sätt som för hela staden och alla dess intressenter framåt mot det mål och den vision som staden har? Det diskuterades på PwC:s seminarie i Almedalen, här får du de viktigaste insikterna.

Läs mer

Stora möjligheter med digitalisering för skolan

av Jessica Carragher Wallner, 29 juni 2015

magnus_hjjer

Digitaliseringen av skolan var temat för PwC första seminarium i Almedalen. Panelen var rörande ense om att digitaliseringen av skolan kan ge stora fördelar för både elever och lärare. Det är integritetsfrågorna som är utmaningen och det behövs strategier på alla nivåer för att åstadkomma förändring.

Läs mer