Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

jorgen.haglund@pwc.com
Hitta mig på:

En framtidsspaning kring digitaliseringens effekter på skattesystemet

av Jörgen Haglund, 5 juli 2017

Vi vet att det här kommer att vara en utmaning framöver. Vi behöver tydliga regelverk som vi förstår, och det blev ett bra samtal under dagens seminarium, säger Björn Nordgren, skattechef i Norden, General Electric, som var en av paneldeltagarna i PwC:s seminarium i den 5 juli.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem – hur möter vi framtiden?

av Jörgen Haglund, 5 juli 2016

Delningsekonomin skapar effektivitetsvinster och utnyttjar resurser för att öka produktiviteten. Med teknikutvecklingen och digitaliseringen skapas fantastiska möjligheter för regional och global tillväxt för dessa företag. Detta ställer krav på skattelagstiftningen och andra regelverk.  Här sammanfattar Alok Alström, sverigechef Uber och Jörgen Haglund, PwC det viktigaste från seminariet om hur dagens skattesystem ska möta framtiden.

Läs mer

Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem

av Jörgen Haglund, 30 juni 2016

Läs mer

Skatteincitament för forskning och utveckling – klarar Sverige konkurrensen?

av Jörgen Haglund, 30 juni 2015

Svensk forskning flyttas ut. Närhet till nya marknader och ny kompetens spelar in, men också skatteregler. Sverige står sig slätt i konkurrensen med andra länder vad avser gynnsamma skatteregler för forskning och utveckling (FoU), även i jämförelse med ledande utvecklingsländer. Vad kan och bör Sverige göra åt saken? 

Läs mer

Skatt och moral - vem bär ansvaret?

av Jörgen Haglund, 30 juni 2014

Utifrån seminarierna här i Visby kan man konstatera att debatten kring skatt och moral landar hos politikerna. För att näringsliv, skatteskyldiga, domstolar och även Skatteverket ska få rätt perspektiv i sitt arbete om skatt och moral krävs tydliga regler som på ett lämpligt sätt anger den moraliska och etiska nivån. Att lägga detta på utövarna ger fel signal och risken för misstolkningar är uppenbar. Slutsatsen är därför att den moraliska aspekten måste fångas upp av politikerna inom ramen för lagstiftningsarbetet.

Hör mer om detta imorgon på våra skatteseminarier:
Konkurrenskraftiga ägarskatter, kl 9-10 
Konkkurrenskraftiga bolagsskatter kl 10:15-11:15

Välkommen till Hästgatan 9. 

Läs mer