Läs artikeln

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna

Den 30 november överlämnade utredningen om beräkning av skattetillägg sitt betänkande (SOU 2017:94) till regeringen. Syftet med betänkandet ...

Läs artikeln