Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Pär Magnus Wiséen och Martin Stiernström

Pär Magnus Wiséen och Martin Stiernström arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Pär Magnus arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner och Martin arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskilt fokus på inkomstdeklarationer, skatteprocesser, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Martin: 010-212 66 81, martin.stiernstroem@pwc.com
Pär Magnus Wiséen och Martin Stiernström works at PwC’s office in Stockholm. Pär Magnus works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups and Martin works with
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Martin: +46 10 212 66 81, martin.stiernstroem@pwc.com

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tolkning av de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna

Av Pär Magnus Wiséen och Martin Stiernström, 19 november 2018

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tolkning av de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna Kammarrätten i Stockholm har funnit att det genom skuldförhållandet, mellan ett svenskt bolag och ett nederländskt bolag inom en utländsk koncern har uppstått en väsentlig skatteförmån för intressegemenskapen. Skatteförmånen har dock inte varit det huvudsakliga skälet till skuldförhållandet och bolagen har därför rätt till avdrag för räntekostnader.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.