Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Carl Svalstedt och Thomas Almendal

Carl Svalstedt och Thomas Almendal arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Carl arbetar med företagsbeskattning och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag. Thomas arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
Carl: 010-213 26 55, carl.svalstedt@pwc.com
Thomas: 010-212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Carl Svalstedt and Thomas Almendal works with corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Carl: +46 10 213 26 55, carl.svalstedt@pwc.com
Thomas: +46 10 212 96 50, thomas.almendal@pwc.com

Osäkert rättsläge för bostadsrättsföreningars beskattningsstatus

Av Carl Svalstedt och Thomas Almendal, 24 maj 2018

Osäkert rättsläge för bostadsrättsföreningars beskattningsstatusBostadsrättsföreningar beskattas antingen som privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag. Skillnaden består i att privatbostadsföretagen inte beskattas för inkomster som är hänförliga till fastigheten, medan oäkta bostadsföretag beskattas för samtliga inkomster. Den 2 februari 2018 meddelade kammarrätten en dom som går emot en tidigare kammarrättsdom om hur man ska bedöma om en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.