Vad är en reskontra?

reskontra.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Många ställer sig frågan – vad är en reskontra? Svaret är inte alltid så enkelt. Jag brukar förklara för mina kunder att en reskontra är en sidoordnad bokföring och en modul i ett redovisningsprogram.

Det är företagets storlek och behov som styr antalet reskontror. Att upprätta en reskontra är ingenting du hittar svaret på i bokföringslagen, men det är ett bra och effektivt hjälpmedel i hanteringen av din löpande bokföring.

Därför ska du ha kundreskontra och leverantörsreskontra:

  • De ger dig kontroll på dina fakturor – du kan enkelt se vilka fakturor som är betalda eller obetalda
  • Du får ett register med kund- och leverantörsuppgifter
  • Det underlättar bokföringen
  • Ger bra input i likviditetsplaneringen – du får koll på pengar in och ut ur företaget.

Kundreskontra

I balansräkningen finns en tillgångspost som heter kundfordringar. Kundreskontran ger dig en överblick över kundfordringar – en sidoordnad bokföring av kundfakturor. Innehållet i kundreskontran vid avstämningstillfället är lika med obetalda kundfakturor till företaget.

Kundreskontran hjälper dig att ha koll på att kunden betalar sina fakturor till oss i rätt tid så du bör stämma av den månadsvis. Den ger dig även möjlighet att sortera fakturorna efter information som datum, namn och åldersanalys.

När du skapar en kundfaktura och skickar den till kund – se till att den blir bokförd på fakturadatum i bokföringen. När inbetalningar kommer företaget tillhanda markerar du detta i kundreskontran och skapar ett underlag till bokföringen gällande inbetalning.

Leverantörsreskontra

En leverantörsreskontra fungerar på samma sätt som en kundreskontra men innehåller transaktioner med dina leverantörer.

I balansräkningen finns en skuldpost som heter leverantörsskulder. En leverantörsreskontra är en sidoordnad bokföring till kontot leverantörsskulder och precis som med kundreskontran så bör du göra en avstämning varje månad mellan balansräkningens konto leverantörsskulder och leverantörsreskontran.
Leverantörsreskontran är ett bra verktyg som hjälper dig att se till att ni betalar era leverantörer i rätt tid. Den ger dig även möjlighet att följa upp statistik på olika inköp.

När ni får en leverantörsfaktura registrerar du den i leverantörsreskontra och ser till att den blir bokförd i bokföringen med fakturadatum. När du betalar fakturorna markerar du detta i leverantörsreskontra och ett underlag skapas till bokföringen.

Tips!

Jag rekommenderar att du arbetar med redovisningsprogram som har automatiska överföringar från sina reskontror till bokföringen och integration med banker gällande kundinbetalningar, samt betalfiler och återrapporteringsfiler för leverantörsbetalningar.

Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Behöver du stärka ditt företags likviditet?

Många företag är påverkade av det som nu händer både i Sverige och globalt. Det är därför viktigare än på länge att ha koll på kassaflödet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så kan startups få erfarna styrelseledamöter genom kvalificerade personaloptioner

Sedan den 1 januari 2022 gäller utvidgade regler för beskattning av kvalificerade personaloptioner. Detta ska underlätta för startups med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Följ med på Kunskapsdagen 2022

Drygt 2 000 hade anmält sig till Kunskapsdagen 2022 som sändes torsdagen den 24 november. Utifrån temat “Utveckla, förvalta och bygga ...

Läs artikeln