<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så blir företagets syfte din viktigaste tillgång

Man-kvinna-kreativt-samtal ‹ Tillbaka till artiklarna

Familjeföretag som är byggda kring starka värderingar och med ett tydligt syfte har stora konkurrensfördelar i föränderliga tider. Det finns stora möjligheter för familjeföretag att göra värderingar och syfte till deras främsta tillgång. Vi går igenom hur du definierar företagets syfte och varför du bör berätta vad du gör för att uppnå det.

Skapa konkurrensfördelar genom värderingar och syften i en digital tidsålder

Förändringstakten i samhället, ny teknik och den politiska osäkerheten ställer höga krav på företag. Det talas mer och mer om att företag måste finna den rätta balansen mellan sitt lönsamhetsmål och upplevelsen av att verksamheten har ett större syfte än att gå med vinst. PwC:s globala rapport Family Business Survey 2018 visar att 69 procent av de svenska familjeföretagen har en tydlig känsla av överenskomna värderingar och visioner, även om bara 42 procent har dessa värden eller en företagsvision i ett dokumenterat format. Det finns en stark känsla av att sådana värderingar gynnar företaget, i synnerhet i fråga om förmåga att kunna behålla personal samt gällande företagets anseende. Över tre fjärdedelar upplever att deras värderingar har skapat en konkurrensmässig fördel eller ökad lönsamhet.

Läs även: Värderingar och visioner nyckeln till framgång för familjeföretagare
Läs även: Formulera en relevant strategi - så gör du!

Fem principer för att definiera verksamhetens syfte

  • Syftet definierar företagets “existensberättigande” utöver att tjäna pengar. Tydliggör vilka problem din verksamhet har beslutat sig för att lösa, och vilken typ av värde ni genererar åt era kunder, anställda, intressenter och samhället.

  • Definiera länken mellan era produkter och tjänster och företagets syfte. Till exempel, ett företag som tillverkar maskiner till jordbruk innebär inte bara att vara framgångsrika ingenjörer. Det kan också ha ett bredare syfte kopplad till att föda befolkningen och att hjälpa lantbrukare bli mer effektiva.

  • Fokusera på hållbart värdeskapande enligt ditt definierade syfte längs med hela värdekedjan. Fundera över hur syftet påverkar din affärsmodell och lämna utrymme för anpassningar. Till exempel, behöver maskinerna du bygger vara högteknologiska eller är det bättre med mindre komplexa maskiner som passar lokala förutsättningar bättre?

  • Tillämpa och bevaka ditt Corporate Social Responsibility (CSR) och definiera icke-finansiella nyckeltal som stöttar dig i långsiktiga beslut för att nå dina mål och stötta ditt varumärke.

  • Kommunicera ditt definierade syfte internt och externt, samt vad du gör för att uppnå det. Det kommer hjälpa dig att förena dina intressenter, stärka ditt arbetsgivarvarumärke och ge dig konkurrensfördelar.

Ta del av fler insikter från Family Business Survey

Många undersökningar visar att millennials, som utgör en stor grupp av dagens arbetskraft, förväntar sig att företag ska bidra till samhället och ha ett tydligt syfte baserat på sina värderingar. De vill arbeta för företag de tycker om och konsumerar helst från de som möter deras etiska förväntningar. För att kunna möta denna efterfrågan på ett trovärdigt sätt måste företag börja redogöra sina aktiviteter och dess påverkan. Familjeföretag måste ställa sig frågan: Vad är vår anledning att stå enade de kommande 20 åren och vidare till nästa generation?

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Pontus Tonning är auktoriserad revisor och arbetar som SME markets leader och Assurance leader på PwC Sverige. Tel: 010-212 55 10

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Snart bokslut: Har du förberett årets nedskrivningstest?

Bokslutet närmar sig och årets nedskrivningsprövning står för dörren. Många företag betraktar detta som en administrativ formalitet. Andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför årsskiftet för dig som företagare

Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Cybersäkerhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln