5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Människor kontor möte ‹ Tillbaka till artiklarna

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och bolagets vd? Hur ska det beskattas? PwC:s årliga rapport om styrelsens ersättningar och sammansättning är här. Utifrån resultaten i undersökningen svarar vi på fem vanliga frågor om styrelsearvoden.

Varje år undersöker vi ersättningsnivåer och sammansättning i styrelserna genom att titta på årsredovisningar och kallelser till bolagsstämma. I årets underlag ingår 304 svenska bolag listade på börsens Small, Mid och Large Cap per den 1 januari 2019.

Ladda ner rapporten Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt

 

Vad är skäligt arvode för en styrelseledamot?

Genomsnittsarvodet för en styrelseledamot, som sitter i ett noterat bolag i Sverige, är cirka 313 000 kronor. Snittarvode skiljer sig beroende på vilken lista bolaget är noterat på. Genomsnittsarvodet är cirka 182 000 kronor, 256 000 kronor och 487 000 kronor för ledamot som sitter i styrelsen på Small, Mid respektive Large Cap.

Vem beslutar om styrelseledamöternas ersättning?

Ersättningsnivå till styrelsen beslutas formellt på bolagsstämman. Där beslutas om arvode och andra typer av ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Det kan vara bra att besluta ersättningsnivåerna innan val av ledamöter görs på stämman, så att alla är medvetna om de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget. I vissa bolag utgår ersättning även i form av värdepapper såsom aktier och många knyter arvodet till prisbasbeloppet för för att slippa förhandla om höjningar med jämna mellanrum.

Hur mycket tid förväntas en styrelseledamot lägga ner?

Styrelsens arbetsformer fastställs av styrelsen. Detta kan gälla antal styrelsemöten per år och om styrelsen ska inrätta utskott. Hur förväntansbilden ser ut för en ledamot skiljer sig såklart från bolag till bolag. Vissa bolag har relativt få styrelsemöten medan vissa bolag har fler än ett styrelsemöte i månaden. Vanligast är att noterade svenska bolag har nio till 13 styrelsemöten per år.

Läs även: Ny forskning visar - så blir styrningen en effektiv konkurrensfördel

Hur ser genomsnittsstyrelsen ut?

Den genomsnittliga styrelsen för ett bolag noterat i Sverige har

  • 6 ledamöter
  • en medelålder på 57 år
  • 36 procent kvinnor och 64 procent män
  • sammanträden i genomsnitt 13 gånger per år.

Se även den nya upplagan av "Vägledning till god styrelsesed"

Hur beskattas styrelsearvode?

Styrelsearvode beskattas som inkomst av tjänst. Frågan har varit väldigt omdiskuterad och var uppe i högsta förvaltningsdomstolen under 2019. Domen fastställde då att styrelsearvoden även fortsättningsvis i normalfallet ska beskattas som inkomst av tjänst.

Läs mer om domen i förvaltningsdomstolen om beskattning av styrelsearvode

Ladda ner rapporten Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt

Anna Gustring Boman & Hanna Johansson

Anna Gustring Boman & Hanna Johansson

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet. Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg.

Anna: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com

Hanna: 010 212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Lämna en kommentar