<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Social hållbarhet i fastighetsbranschen ger vinster på flera plan

Helena Ehrenborg och Sophie Nachemson-Ekwall, specialister på PwC ‹ Tillbaka till artiklarna

Fastighetsbranschen spelar en viktig roll när det kommer till att främja social hållbarhet, och många företag lyfter fram hur de arbetar för att förvandla utsatta områden till hållbara platser. Det är också allt vanligare att lån kopplas till sociala initiativ. Det här visar en ny rapport från PwC som presenterades på ett seminarium den 4 oktober. Se hur fastighetsbranschen kan inspirera övriga näringslivet, kommuner, regioner och civilsamhället.

Allt fler fastighetsägare engagerar sig i sociala utmaningar som otrygghet, utanförskap, och bostadsbrist. Utöver samhällsfördelarna finns en tydlig ekonomisk vinning för de bolag som väljer att arbeta med ett socialt fokus. PwC har gått igenom rapporteringen från 63 bygg- och fastighetsbolag samt fastighetsfonder. Hälften av bolagen i rapporten lyfter fram att de arbetar tillsammans med flera parter kring utvecklingen av en specifik plats, till exempel andra fastighetsbolag, näringsidkare, civilsamhället och kommuner. Ofta är det just fastighetsbolagen som är drivande i dessa samarbeten.

– Samverkan för social nytta har blivit en grundpelare i branschen och här kan andra delar av näringslivet få inspiration. Nya modeller får fäste där traditionell affärslogik kompletteras med nya processer, och där social nytta för fler människor är en viktig del, berättar Sophie Nachemson-Ekwall, rapportförfattare och specialist på social hållbarhet inom PwC Sverige.

Ladda ner och ta del av den nya svenska studien "Social hållbarhet i fastighetsbranschen"!

Fastighetsbolagen integrerar FN:s globala mål

Enligt rapporten är det hela 85 procent av bolagen som nu kopplar sin verksamhet till något av FN:s sociala globala mål, och 71 procent av fastighetsaktörerna har en uppförandekod.

 – Vi ser också att ungefär hälften av bolagen försöker beskriva hur sociala aktiviteter integreras i strategin. Till exempel när det gäller investeringsmål, mänskliga rättigheter och effektmätning av sociala insatser, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

Inspirationskällor i fastighetsbranschen

Mycket återstår att göra, och det finns en risk för att ekonomisk oro och en instabil fastighetsmarknad kan förhindra framstegen inom hållbarhetsarbetet. Ta del av rapporten och läs om vad som pågår, vilka som har en social färdplan och vilka som arbetar systematiskt för att följa upp insatser.

Företag och fastighetsfonder som ligger i framkant kan visa vägen till ett framgångsrikt arbete med social hållbarhet i Sverige. 

image (18)_850

Sju steg för att utveckla social hållbarhet för fastighetsbolag

  • Säkerställ att hygienkraven kring socialt ansvarstagande är på plats.
  • Integrera arbete med en färdplan för social hållbarhet i fastighetsbolagets strategi. 
  • Avsätt resurser för förändringsteori och effektmätning. 
  • Påbörja tvärsektoriella samarbeten, strategiska partnerskap och platssamverkan, och gör dessa till integrerade delar av affärsstrategin. 
  • Sätt mål på både det sociala och finansiella värdeskapandet. Idag finns olika modeller som försöker koppla ihop sociala värden med finansiella. 
  • Koppla sociala indikatorer (KPI:er) till fastighetsbolagets finansiering. På så sätt ökar intresset från investerarna på obligationsmarknaden, fastighetsfonder och bankerna. 
  • Kommunicera och följ upp sociala insatser och validera av extern oberoende part. Det behövs för att sociala insatser ska vara trovärdiga och kunskap spridas till andra aktörer. 

Ladda ner och ta del av den nya svenska studien "Social hållbarhet i fastighetsbranschen"!

ESG: Så ska du jobba med hållbarhet

Sophie Nachemson-Ekwall & Helena Ehrenborg

Sophie Nachemson-Ekwall & Helena Ehrenborg

Sophie Nachemson-Ekwall och Helena Ehrenborg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Sophie är specialist inom social hållbarhet och social finansiering. Helena är revisor och branschansvarig för fastighetsbranschen, PwC Sverige.
Sophie: 072-880 93 77, sophie.nachemson-ekwall@pwc.com
Helena: 070-929 33 08, helena.ehrenborg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sverige fortsatt i topp på entreprenörsklimat inom EU

Även i år rankas Sverige högst inom EU när det gäller förutsättningarna för privat företagande och entreprenörskap. Dessutom har Sverige ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Än hinner du se över ditt löneuttag för 2023

För dig som äger andelar i ett fåmansbolag är det hög tid se över om tillräcklig lön har betalats ut till dig under 2023. För att få räkna ...

Läs artikeln