Sänkt moms på reparationer – möjlighet till lägre priser!

‹ Tillbaka till artiklarna

Företag som reparerar trasiga varor får en god nyhet i regeringens vårbudget – momsen sänks från 25 till 12 procent. Så här ser förslaget ut!

Regeringen vill uppmuntra till ett återhållet användande av jordens resurser. Ett sätt att nå dit är att göra det billigare att laga och ändra redan tillverkade varor istället för slänga dem. Slit och släng-samhället har bidragit till större slöseri. Regeringen har därför föreslagit att momsen på mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier ska sänkas från 25 till 12 procent. Ändringen är tänkt att träda ikraft den 1 januari 2017. Det här är förstås goda nyheter för alla som driver till exempel en cykelverkstad eller ett skrädderi.

Krav på oss att minska avfallet

Den svenska regeringen har krav på sig att följa EU:s mål om minskat avfall. Ett sätt att göra detta är att få fler att återanvända och reparera. Tanken bakom det nya förslaget är att billigare reparationer kommer att göra att fler vill laga sina trasiga saker.

Trots att lagförslaget uttrycker att den lägre momssatsen gäller ”mindre” reparationer är avsikten att samtliga reparationer ska omfattas, det vill säga åtgärder som gör att en vara återställs till användbart skick. Även förebyggande åtgärder och förbättringar, som görs för att undvika kommande reparationer, ska omfattas av sänkt moms.

Cyklar, skor, läder, kläder och hemtextilier omfattas

Om vi går in lite mer i detalj: Med cyklar avses i huvudsak trampfordon, elcyklar är inkluderade. Cyklar som inte har tramp- eller vevanordning omfattas inte, inte heller leksaksfordon. För att undvika felaktiga bedömningar av vad som är läder ska såväl lagningar av riktigt läder som lagningar av konstläder och andra skinnimitationer omfattas av den lägre momssatsen.

Lagning och ändring av kläder och hemtextilier omfattas också av förslaget. Det kan till exempel vara byte av dragkedjor, uppläggning av byxor eller ärmar, lagning av slitna jeans, ändringar av gardiner etcetera. Däremot omfattas inte tvättning och strykning av kläder av den lägre momssatsen, i alla fall inte om du säljer eller köper enbart den tjänsten.

Vad innebär förslaget för dig som är företagare?

Om lagförslaget blir verklighet kommer det att bli billigare att köpa tjänster för att laga saker du redan äger. Detta skulle i sin tur, enligt förslaget, kunna påverka arbetsmarknaden positivt genom mer jobb.

Förslaget innebär att den som driver en verkstad eller liknande kommer att kunna sänka sina priser, men det kan också innebära mer administration. För dig som har en cykelhandel med cykelverkstad eller driver en kemtvätt med skrädderitjänster kommer en eventuell lagändring att innebära att du måste tillämpa olika momssatser på olika slags försäljning. De nämnda reparationstjänsterna kommer även fortsättningsvis vara momspliktiga (men med lägre momssats) vilket innebär att företaget fortfarande kommer att ha full avdragsrätt för ingående moms.

Behöver du hjälp att få koll på momsen?

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.
010-212 88 75
Cecilia Rasmusson works with VAT at PwC’s office in Sundsvall.
+46 10 212 88 75

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln