Omfattas din verksamhet av Skatteverkets utökade krav?

‹ Tillbaka till artiklarna

Omfattas du av Skatteverkets utökade krav?.jpgFör att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens arbetar regeringen och Skatteverket löpande med att motverka fel och fusk. Nu senast genom ett förslag att införa krav på personalliggare i fler verksamheter. Berörs ditt företag av de utökade kraven?

Idag finns det redan krav på personalliggare inom restaurangverksamhet, frisörverksamhet, tvätteriverksamhet och byggnadssektorn.

Nu har Skatteverket, på uppdrag av regeringen, lämnat förslag om hur kravet på personalliggare kan utvidgas till att även omfatta:

  • Kropps- och skönhetsvård
  • Fordonsserviceverksamhet
  • Livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet
Läs också: Detta granskar Skatteverket extra 2017

Förslaget skickades på remiss den 13 april och föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.

Att föra personalliggare innebär att du varje dag måste anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när. Uppgifterna ska finnas tillgängliga om Skatteverket besöker er för en kontroll.

Läs mer på Skatteverket: Så fungerar personalliggare


En annan kravförändring är att utländska företag utan fast driftställe i Sverige som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste ha ett certifierat kassaregister. Lagkravet träder ikraft från och med 1 maj i år.

Kravet på att företag som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste ha ett certifierat kassaregister har funnits sedan 1 januari 2010. Utländska företag utan fast driftställe i Sverige har dock varit undantaget kassaregisterkravet, fram till nu.

Syftet med lagändringen är att åstadkomma förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Nadja Lindberg

Nadja Lindberg

Nadja Lindberg är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med bolagsbeskattning och deklarationer. Nadja arbetar även med internationell beskattning och etablering av verksamhet i utlandet.
010-212 55 54
Nadja Lindberg works at PwC's office in Jönköping, where she specialises in corporate taxation and tax compliance. Nadja also works with international taxation and with setting up business operations abroad.
+46 10-212 55 54

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln