<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nettoskuld på grund av sjunkande tillgångsvärde i pensionsstiftelser

‹ Tillbaka till artiklarna

Våren 2020 har inneburit en stor nedgång på världens börser. Det kan innebära att marknadsvärdet på pensionsstiftelsers tillgångar har minskat så att de nu understiger den tryggade pensionsskulden. För arbetsgivare innebär det att en nettoskuld ska redovisas i balansräkningen. Vi går igenom vad du måste vara uppmärksam på då en nettoskuld påverkar både redovisning och skatterapportering.

Hur fungerar avdragsrätten? 

Utgångspunkten är att arbetsgivaren får avdrag för den kostnad som uppstår i samband med avsättning i balansräkningen eller överföring till en pensionsstiftelse. Det finns dock en begränsningsregel vad gäller avdrag för kostnad i samband med överföring till pensionsstiftelse. Denna regel innebär att avdrag enbart medges på betalning som avser att fylla upp stiftelsens marknadsvärderade medel till pensionsskuldens värdering enligt Swe GAAP. 

Vad innebär en nettoskuld för redovisningen?

I det fall värdet på stiftelsens medel sjunker så mycket att arbetsgivaren behöver redovisa en nettoskuld i balansräkningen, får arbetsgivaren inte avdrag för skuldökningen som har uppstått i samband med avsättningen. Om arbetsgivaren tidigare har fått avdrag för överföring till pensionsstiftelse, motsvarande den dåvarande pensionsskulden värderad enligt Swe GAAP, finns det ingen möjlighet att arbetsgivaren får avdrag för samma del av skulden en gång till. Här är det är viktigt att komma ihåg att nettoskulden faktiskt uppstår på grund av att tillgångsvärdet sjunker och inte för att pensionsskulden ökar. Situationen som beskrivs behöver arbetsgivare vara uppmärksamma på.

Vad innebär en nettoskuld för skatterapporteringen?

Skattemässigt innebär det att nettoskulden är underlag för särskild löneskatt, som skuldökning (en pluspost) i löneskatteschemat. I takt med att tillgångarna (förhoppningsvis) återhämtar sig, sjunker skulden. Skuldminskningen kommer att utgöra ett negativt underlag (en minuspost) för särskild löneskatt. På så vis kommer det att bli netto noll över tid i relation till särskild löneskatt.

Nettoskulden är även underlag för avkastningsskatt. Samtidigt sjunker avkastningsskatten i pensionsstiftelsen eftersom tillgångarnas marknadsvärde är lägre. Att stiftelsens tillgångar är lägre än pensionsskulden innebär även att pensionsstiftelsens styrelse inte kan medge arbetsgivaren gottgörelse annat än från årets avkastning (räntor och utdelning).

Förhoppningsvis kommer världsekonomin att återhämta sig relativt snart. Under tiden behöver vi säkerställa att redovisning och skatterapportering följer gällande lagstiftning. 

Om ni har frågor som rör pensionsstiftelser eller andra pensionsrelaterade frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss pensionsspecialister på PwC. 

Välkommen att kontakta oss!

 
PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

CSRD Lookbook: din guide för att utforma en hållbarhetsrapport

Vi får många olika frågor från företag om CSRD-direktivet. Det kan handla om hur regelverket ska tolkas men också praktiska frågor om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad kan vi lära oss av världens bästa pensionssystem?

Sveriges pensionssystem har tappat ytterligare en placering i konsultbolaget Mercers globala pensionsstudie och hamnar på nionde plats av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor i samhället

PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om valdeltagandet i EU-valet 2019 synliggör att det finns stora klyftor i samhället i vilken ...

Läs artikeln