<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nettoskuld på grund av sjunkande tillgångsvärde i pensionsstiftelser - tänk på det här

‹ Tillbaka till artiklarna

Våren 2020 har inneburit en stor nedgång på världens börser. Det kan innebära att marknadsvärdet på pensionsstiftelsers tillgångar har minskat så att de nu understiger den tryggade pensionsskulden. För arbetsgivare innebär det att en nettoskuld ska redovisas i balansräkningen. Vi går igenom vad du måste vara uppmärksam på då en nettoskuld påverkar både redovisning och skatterapportering.

Hur fungerar avdragsrätten? 

Utgångspunkten är att arbetsgivaren får avdrag för den kostnad som uppstår i samband med avsättning i balansräkningen eller överföring till en pensionsstiftelse. Det finns dock en begränsningsregel vad gäller avdrag för kostnad i samband med överföring till pensionsstiftelse. Denna regel innebär att avdrag enbart medges på betalning som avser att fylla upp stiftelsens marknadsvärderade medel till pensionsskuldens värdering enligt Swe GAAP. 

Vad innebär en nettoskuld för redovisningen?

I det fall värdet på stiftelsens medel sjunker så mycket att arbetsgivaren behöver redovisa en nettoskuld i balansräkningen, får arbetsgivaren inte avdrag för skuldökningen som har uppstått i samband med avsättningen. Om arbetsgivaren tidigare har fått avdrag för överföring till pensionsstiftelse, motsvarande den dåvarande pensionsskulden värderad enligt Swe GAAP, finns det ingen möjlighet att arbetsgivaren får avdrag för samma del av skulden en gång till. Här är det är viktigt att komma ihåg att nettoskulden faktiskt uppstår på grund av att tillgångsvärdet sjunker och inte för att pensionsskulden ökar. Situationen som beskrivs behöver arbetsgivare vara uppmärksamma på.

Vad innebär en nettoskuld för skatterapporteringen?

Skattemässigt innebär det att nettoskulden är underlag för särskild löneskatt, som skuldökning (en pluspost) i löneskatteschemat. I takt med att tillgångarna (förhoppningsvis) återhämtar sig, sjunker skulden. Skuldminskningen kommer att utgöra ett negativt underlag (en minuspost) för särskild löneskatt. På så vis kommer det att bli netto noll över tid i relation till särskild löneskatt.

Nettoskulden är även underlag för avkastningsskatt. Samtidigt sjunker avkastningsskatten i pensionsstiftelsen eftersom tillgångarnas marknadsvärde är lägre. Att stiftelsens tillgångar är lägre än pensionsskulden innebär även att pensionsstiftelsens styrelse inte kan medge arbetsgivaren gottgörelse annat än från årets avkastning (räntor och utdelning).

Förhoppningsvis kommer världsekonomin att återhämta sig relativt snart. Under tiden behöver vi säkerställa att redovisning och skatterapportering följer gällande lagstiftning. 

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Om ni har frågor som rör pensionsstiftelser eller andra pensionsrelaterade frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss pensionsspecialister på PwC. 

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

 

Joakim Paulsson

Joakim Paulsson

Joakim Paulsson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm.
Tel: 010 213 06 25 joakim.paulsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Är ditt företag redo för klimatförändringar – tre viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Cyberattacker under sommaren - det här bör du som företagare tänka på

Allt fler svenska bolag utsätts för cyberattacker och nu kommer vi in i den period på året då risken för attacker är som störst. Magnus ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digitalisera din ekonomifunktion för att möta framtiden

Digitaliseringen av ekonomifunktioner är fortfarande i sin linda hos många företag. Enligt en global undersökning från PwC säger 73 procent ...

Läs artikeln