<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nå framgång genom att navigera företaget i en hållbar riktning!

hållbarriktning ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur kan man som företagare försäkra sig om att verksamheten är hållbar och på så sätt lyckas med sin affär? Här tipsar vi om hur du får koll på risker och möjligheter i organisationen och hur du kan använda Agenda 2030 som referensram för att sätta nya hållbara mål.

Förändringar i omvärlden

För att kunna skapa en långsiktig livskraft och lönsamhet så behöver företagare minimera framtida risker och sträva efter en stabil omgivning. Vi upplever samtidigt de kanske största och allvarligaste hoten och förändringarna i vår omvärld på mycket länge. Frågor som klimatförändringar, cybersäkerhet, elbrist, mat-och vattenbrist är alla högst aktuella och påverkar vårt dagliga liv, vår hälsa och vårt företagande.

Identifiera risker i alla led

När omständigheterna är osäkra ökar vikten av förståelse i ledning och styrelse för att identifiera vilka risker som är relevanta för er, era underleverantörer och intressenter. Det gäller att förstå dessa eftersom faktorer som påverkar era kunder, leverantörer, anställda, ägare och finansiärer även kommer att påverka er. Det blir därför viktigt att genom alla led se över:

- Vad vi köper och av vem?

- Vad produkterna innehåller och hur de har tillverkats?

- Följer vi kollektivavtal och tar vi hänsyn till mänskliga rättigheter?

- Tar vi hänsyn till natur och knappa resurser som exempelvis vattenbrist?

- Finns risk för korruption eller andra liknande etiska frågor?

- Hur känsliga vi är för blåst, översvämningar, hetta, strömavbrott med mera i vår produktion?

Frågorna är säkert många, men det gäller att vara proaktiv - bättre att agera innan det händer. Både banker och försäkringsbolag börjar i allt större grad ta hänsyn till dessa risker i sina bedömningar, vilket drastiskt kan påverka deras beslut om engagemang. Man måste vara medveten om situationen för att ha möjlighet att identifiera, förebygga och eliminera risker så långt som möjligt, annars kan det bli kostsamt. Men det finns också stora möjligheter om man navigerar rätt.

Stora möjligheter i att vara lösningsorienterad

Kan ni vara innovativa, hitta effektiva lösningar på delar av problemet och bidra till en positiv förändring, gör ni ert företag mer attraktivt för kunder, anställda, finansiärer och försäkringsbolag. Dessutom gör ni planeten en tjänst. Att hantera risker och möjligheter blir därför en kritiskt fråga - en överlevnadsfråga.

Tre steg mot en hållbar affärsstrategi

Med tanke på de nya omvärldsfaktorerna är det viktigt att se över företagets affärsstrategi och göra den mer hållbar, om ni vill skapa långsiktigt goda förutsättningar för både företaget och vår planet. Sätt ambitionsnivå och tydliga mål för vilken position ni vill nå. Räcker det att bara hantera riskerna eller vill ni skapa strategiska fördelar för ert företag?

1) Gör en väsentlighetsanalys

Vad är väsentligt för er och för era intressenter när det kommer till risker och möjligheter? Förstår ni det, har ni en bra start för att vidta rätt åtgärder. Vad som är viktigast beror såklart på vilken bransch man är i och vad verksamheten består av. För ett företag i exempelvis livsmedelsbranschen kan det viktigaste för kunden vara att veta vad varorna innehåller, var de kommer ifrån och hur de tillverkats. Ur ett medarbetarperspektiv kanske trygghet och hälsa är det mest väsentliga och blir då en annan faktor att utgå ifrån och vidta åtgärder kring.

2) Agenda 2030

FN:s 17 Hållbarhetsmål i Agenda 2030 är ett bra verktyg att använda som referensram och hjälp för att sätta mål. Kan ni skapa innovativa lösningar för någon av de utmaningar som visualiseras i de 17 målen, har ni möjlighet att fånga nya marknadsbehov. På PwC:s webb kan du få tips på vilka av målen som kan vara relevanta för just ert företag. 

3) Ny teknik

Innan ni designar en ny hållbar affärsstrategi kan det vara läge att se över om ny teknologi kan ge era produkter och affärer ännu bättre möjligheter. Finns det möjlighet att med den fjärde industriella revolutionens teknik i form av artificiell intelligens, blockteknik, robotisering med mera, utveckla produkter och tjänster så att de kan skalas upp och lösa problem för ännu fler människor och företag

Tips för att komma igång med arbetet:

1. Skapa en gemensam grund och förståelse i ledning eller styrelse genom exempelvis en föreläsning av en specialist på området

2. Gör en workshop för att identifiera behov, affärsrisker och möjligheter

3. Väsentlighetsanalys – gör en prioritering av områden

4. Skapa en plan för en ”Hållbar affärsstrategi”

Läs mer om hållbar affärsutveckling på pwc.se

Vill du komma i kontakt med oss?

Håkan Ström

Håkan Ström

Håkan Ström arbetar med affärs-/verksamhetsutveckling vid PwC:s kontor i Växjö, tel 010-2125142.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur väl följer pensionspolicyn företagets ESG-profil?

Allt fler investerare ställer om sina förvaltningsportföljer och viktar dessa mot ansvarsfulla investeringar. Förändringen är strukturell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så kan företagen ta ett större samhällsansvar

Vad har företagen för ansvar för att lösa stora samhällsutmaningar som klimathot, cyberattacker, polarisering, ökade samhällsklyftor och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tillväxt och ESG i fokus för nästa generations familjeföretagare

Hur ser nästa generations familjeföretagare på verksamheten som de ska ta över? Har de samma bild som den nuvarande generationen har på ...

Läs artikeln