Minister lovar lättnader för startup-bolag

‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen vill göra det enklare att starta företag genom bland annat skattelättnader och nya regler för arbetstillstånd – så här ser förslagen ut.  

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, publicerade i Dagens Industri den 2 september en rad förslag för att främja så kallade startup-bolag. Bland annat flaggar ministern för att beskattningen av personaloptioner kan komma att sänkas som ett resultat av den incitamentsutredning som ska presenteras i mars 2016.

Åtgärder för att främja startup-bolagen

Skattebloggen Tax Matters har tidigare rapporterat om Incitamentutredningens arbete med att se över reglerna för beskattning av incitamentsprogram. Utredningens uppdrag är att åstadkomma konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelpersoner inom företag samt främja tillväxt. Nu uttalar alltså Mikael Damberg en förhoppning att utredningen snabbt ska kunna utmynna i en ändrad skattelagstiftning. Detta är ett led i en satsning som regeringen gör för att främja så kallade startup-bolag. Regeringen föreslår också följande åtgärder:

  • En utredning för att rikta om det statliga riskkapitalet till ett tidigare skede i företagens verksamhet
  • En översyn av reglerna för arbetstillstånd för att lättare få hit specialister från länder utanför EU
  • Tillsättande av en speciell tjänst på näringsdepardementet med ansvar för startup-bolagen

Incitamentsutredningens arbete ska presenteras den 16 mars 2016. Läs kommittédirektivet från regeringen.

Missa inte att läsa den senaste globala rapporten från PwC om aktiebaserade incitamentsprogram.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

I väntan på nya skatteregler för incitamentsprogram

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar