<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Allt fler kriser att hantera för företag

Flygbild över en stadsdel ‹ Tillbaka till artiklarna

En global rapport från PwC visar att krishantering numera är vardag för många företag. Hela 91 procent av företagen i undersökningen har råkat ut för minst en kris under de senaste två åren utöver pandemin. Rapporten visar också att cyberattacker och hot mot försörjningskedjor ökar dramatiskt, och att energi- och hälsosektorerna är värst drabbade.

– Vi ser två delar som sticker ut i år i förhållande till för fyra år sedan. Dels är det risker kopplade till försörjningskedjor, som har fördubblats i omfattning. Dels ser vi en ökning på närmare 40 procent när det gäller cyberrelaterade kriser, säger Magnus Lindkvist, ansvarig för Cyber Security på PwC.

Stora summor står på spel

Samtidigt som risker relaterade till försörjningskedjor ökar markant, så svarar endast 25 procent att de är övertygade om att de har kapacitet att hantera den här sortens kriser. Undersökningen visar också att det är stora summor som står på spel. 57 procent uppger att de senaste kriserna kostat dem minst en miljon dollar. 16 procent menar att det rör sig om belopp på minst 50 miljoner dollar. 

Jag vill veta mer om krisberedskap

Energi och hälsovård drabbas mest

Undersökningen har även tittat på hur olika branscher utsatts för kriser under de två senaste åren. Här hamnar energi- och hälsobranscherna högst upp, med i genomsnitt fyra krishändelser. 
– Den bransch som har drabbats hårdast av cyberattacker är teknik och telekom, där 16 procent av kriserna var cyberrelaterade. När det gäller kriser länkade till försörjningskedjor, så var de mest förekommande inom tillverkningsindustrin, berättar Magnus Lindkvist.

Branscherna med flest incidenter

Kriser i branscher 2023

Färre prioriterar medarbetarnas krisberedskap

Rapporten visar att många företag gör rejäla investeringar för att förutse risker och förbereda sig på kriser. 89 procent gör till exempel satsningar på cybersäkerhet, och närmare hälften har genomfört mycket stora investeringar inom området.
– Sedan sjunker den här siffran tydligt och vi är nere på 37 procent för större investeringar i säkrare försörjningskedjor. I botten hamnar satsningar på medarbetarna och individuell motståndskraft. Här är det bara 29 procent som lägger stort fokus, avslutar Magnus Lindkvist. 

Om Global Crisis and Resilience Survey 2023

Undersökningen är global och har riktats till beslutsfattare inom näringslivet. 1 812 respondenter från 42 länder har medverkat, och genomförandet ägde rum i slutet av 2022. Här kan du ta del av rapporten: Global Crisis and Resilience Survey 2023.

Jag vill veta mer om krisberedskap

Du kanske också är intresserad av

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist jobbar på PwC:s kontor i Stockholm med cybersäkerhet.
Kontakt: 070-929 14 72, magnus.lindkvist@pwc.com

Lämna en kommentar