<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Köpa företag istället för att starta nytt – vad ska jag tänka på?

Kopa foretag eller starta nytt.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Kopa foretag eller starta nytt.jpgAtt starta och driva ett företag kan vara tufft. Uppbyggnadsskedet kräver stora arbetsinsatser samtidigt som det kan vara svårt att ta ut lön innan verksamheten tagit fart ordentligt. Att köpa ett företag som redan är igång kan vara ett alternativ. Då slipper du den tuffa uppstartsfasen. Här ger jag några tips på vad som är bra att tänka på om du funderar på att köpa företag.

Vilka fördelar finns med att köpa ett företag, jämfört med att starta nytt?

 • Att köpa ett företag innebär att du kommer direkt in i en beprövad verksamhet. Det finns en affärsidé som fungerar och som du kanske kan utveckla till något ännu bättre.
 • Det finns anställda, produkter/tjänster, kunder och leverantörer. Verksamheten är igång när du kliver in i den och du slipper den långa startsträcka det kan vara med ett helt nystartat företag.
 • Det varierar självklart beroende på företagets storlek, men ofta finns det inarbetade processer och system som affärssystem, redovisningssystem, etablerade processer/rutiner för inköp, lager och försäljning.
 • Det kan vara enklare att finansiera en befintlig verksamhet då det finns ett ”track record” kring försäljningsutveckling och lönsamhet. Banken, eller den som ska finansiera delar av investeringen, vill ha så säkra framtidsprognoser som möjligt. Med en historik är det lättare att skapa tillförlitliga prognoser. Oavsett hur lovande det ser ut kommer du behöva vara med och investera själv, och därmed dela risken med din finansiär. Det ses som ett kvitto på att du tror på företaget.
Läs också: 3 läsvärda blogginlägg om att starta eget

Vanliga misstag vid köp av företag?

 • Det är inte ovanligt att man underskattar den tidigare ägarens betydelse för att generera intäkter i verksamheten. Det kan handla om relationer med kunder som är en förutsättning för framtida försäljning. Det kan också vara kompetens och erfarenhet som inte finns inarbetad i företaget.
 • Hur ser marknaden ut och vilka är dina konkurrenter om du köper ett företag? Har du gjort en ordentlig marknads- och konkurrentanalys? Ofta görs inte detta på ett genomarbetat sätt och resultatet kan då bli att du upptäcker nytillkomna konkurrenter på marknaden när du väl köpt företaget. Kanske är marknaden i förändring och dina produkter/tjänster inte lika moderna och konkurrenskraftiga.
 • Att priset för företaget är för högt. Ofta är säljaren en person som ska göra sig av med sitt livsverk. Detta brukar göra att dennes förväntningar på att få mycket betalt ökar.
 • Det görs ingen due diligence (företagsbesiktning). En du diligence går förenklat ut på att gå igenom företagets räkenskaper och affärsförbindelser för att se att det som syns utåt också är det du får som köpare. Det ska inte finnas några dolda risker i exempelvis gamla varulager eller ofördelaktiga avtal som till exempel kan innebära garantiåtaganden i framtiden. Allt ska upp till ytan och ligga till grund för din bedömning och prissättningen av företaget.

Passar vissa typer av verksamheter bättre att köpa än andra?

 • Det är en fördel om dina kompetenser och erfarenheter kommer till användning i företaget även om det inte är ett krav och beror mycket på vem du är.
 • Verksamheter med strukturkapital, ordning och reda, kundregister och kundavtal lämpar sig bättre att förvärva än företag som är väldigt beroende av det som finns i huvudet på den tidigare ägaren. Är beroendet av den tidigare ägaren stort ökar risken för dig som ska ta över företaget.
 • Är det ett företag som verkar i en framtidsbransch? Utifrån din analys, var befinner sig ”ditt” företag om 3-7 år. Hur marknaden och branschen förväntas utvecklas under de kommande åren är avgörande för om du ska lyckas eller inte.
 • Hur ser affärsmodellen ut idag och om ett antal år? Är det du säljer idag det som kan generera intäkter också på lite längre sikt?

Sammanfattande råd

 • Beroende på förutsättningar, säkerställ att den tidigare ägaren är kvar i företaget under en tid för att överbrygga kundrelationer och kompetenser.
 • Var inte alltför ivrig. Gör dina analyser och håll dig till din ursprungliga plan. Köp inte till varje pris.
 • Ta hjälp av experter, till exempel en revisor eller redovisningskonsult som har sett många företag och kan hjälpa dig att förstå vad du köper.
 • Säkerställ att du förstår affärsmodellen och att den fungerar över tid.
 • Skapa dig en bild av de ”mjuka delarna” och kulturen i företaget. Det är människor som du ska leda och arbeta med en lång tid framöver. Det måste kännas rätt.

Har du en fråga om att starta eget? Ställ den här!
PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar