<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Anställa eller välja en interimslösning – så ska du tänka!

Photo_RGB_P_MD_D2_522.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Photo_RGB_P_MD_D2_522.jpg

Det är inte ovanligt att man som företag behöver förstärkning under längre perioder. Det kan handla om en plötslig sjukskrivning, hög arbetsbelastning hos nuvarande medarbetare, eller utvecklingsprojekt som behöver bemannas med rätt kompetens. Men hur vet du om det är bäst att hitta en interimslösning eller om det är dags att anställa en ny medarbetare?

Anställa eller välja en interimslösning?

Om en medarbetare valt att lämna företaget för ett nytt jobb är behovet av en ny medarbetare permanent och den uppenbara lösningen är då att sätta igång en rekryteringsprocess så snart som möjligt efter uppsägningen. Beroende på uppsägningstiden i anställningsavtalet så har företaget vanligtvis mellan en och sex månader på sig att hitta en ersättare.

Läs också: Så mycket kostar en anställd


Kanske vill man att den nya medarbetaren, som sannolikt också har en uppsägningstid, ska hinna gå parallellt med den gamla under en period, vilket kan bli svårt att få ihop. Det kan även finnas tillfällen då man helt enkelt inte hittar rätt person utan det visar sig att rekryteringen drar ut på tiden. En interimslösning kan alltså vara ett alternativ under en övergångsperiod även om man vill anställa på sikt.

Tillfälligt hög arbetsbelastning, eller utvecklingsprojekt som behöver bemannas med rätt kompetens är andra situationer då många företag brukar välja en interimslösning istället för att anställa. Det kan röra sig om att hålla den ordinarie affären igång, men också om att tillföra kompetens som företaget vanligtvis inte behöver, som att utveckla processer eller fokusera på vissa frågor som uppkommit på grund av regelverksändringar.

Fördelar med att anställa

  • Större kontinuitet och långsiktighet i verksamheten.
  • Fast kostnad.
  • En anställd blir en del av företagets kultur.

Fördelar med en interimslösning

  • Man får snabbt in en person med rätt kompetens.
  • Kostnaden för konsulten finns bara så länge behovet finns.
  • Konsulten kan bidra med nya infallsvinklar, ofta baserat på erfarenheter från företag i samma bransch eller i en liknande situation.

Sammanfattningsvis kan man säga att om behovet är permanent – anställ! Om behovet är tillfälligt, vare sig det gäller grundläggande funktioner, specialistkompetens eller utvecklingsprojekt – välj en interimslösning!

Detta behöver du tänka på om ni väljer en interimslösning:

  • Var tydlig i kravspecifikationen. Hur ser behoven ut? Vilka arbetsuppgifter ska genomföras? Uppdragets innehåll, tidsperiod och prisbild ska vara klart definierade innan uppdraget påbörjas.
  • Anlita ett konsultföretag med hög servicegrad, som förstår dina behov och som ser tydlig kommunikation och flexibilitet som självklarheter.
  • Säkerställ att konsultföretaget tar ansvar för överlämning när uppdraget avslutas genom att begära att detta ska ingå i avtalet.

Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder interimslösningar inom ekonomiområdet. Något som kan vara bra att tänka på när man väljer samarbetspartner för en interimslösning är att de större byråerna ofta har etablerade insourcing-avdelningar med tillgång till bred kompetens inom många olika områden.

Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar