Ny studie visar: Hållbarhet fortsatt osynligt i bolagens kärnverksamhet

Illustration PwC ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC har för tredje året undersökt hållbarhetsrapporteringen bland svenska bolag. Studien är baserad på 125 årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för 2019 och avslöjar att många bolag har en bra bit kvar för att möta kraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen. 

Studien fokuserar på årsredovisningslagens krav om beskrivning av de specifika områdena miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter, antikorruption, samt hur dessa påverkar affärsmodellen och verksamhetens risker, riskhantering, styrning och nyckeltal. I år ingår även områdena klimat och mångfald.

Studiens viktigaste resultat kretsar kring att hållbarhetsrapporterna ofta saknar beskrivning av  hållbarhetsperspektiven i bolagens affärsmodeller, otydlighet kring styrelsens involvering och rapporteringsansvar samt svårigheter med att konkretisera och hantera risker. Men det finns många ljuspunkter och rent generellt har bolagen kommit en bra bit på väg i hållbarhetsrapporteringen.

Hållbarhetsperspektiven inte tillräckligt framträdande i affärsmodellen

En grundläggande pusselbit för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är att affärsmodellen har förankrat allt som är viktigt i verksamheten genom hela värdekedjan. Enbart 14 procent av bolagen i studien beskriver en affärsmodell som omfattar hela värdekedjan. De bolagen är oftast stora organisationer som arbetat länge med frågorna och har höga ambitioner avseende sitt hållbarhetsarbete. I motsats till det visar vår studie att uppemot hälften av bolagen nöjer sig med en kortfattad beskrivning av sin affärsmodell. Det kan tolkas som att det fortfarande inte är naturligt att hållbarhetsperspektiven ingår i affärsmodellen. Troligen arbetar man med hållbarhetsperspektiven i en begränsad omfattning.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här

Om årets rapport

Studien har utgått från ett slumpmässigt urval om 125 bolag som alla uppfyller minst två av tre krav för när bolaget måste ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt ÅRL. Bolagen är av olika storleksordningar, noterade som icke-noterade och med lång eller kort erfarenhet från hållbarhetsredovisning och rapportering.

Isabelle Hammarström & Karin Juslin

Isabelle Hammarström & Karin Juslin

Isabelle Hammarstöm och Karin Juslin arbetar som specialister inom hållbarhetsrapportering, taxonomi och granskning på PwC:s kontor i Stockholm.
Isabelle: +46 (0)10 213 39 37, isabelle.hammarstrom@pwc.com
Karin:+46 (0)10 213 2552, karin.juslin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sälja företag utomlands - här är fördelarna

Du är redo att sälja ditt företag men hur många potentiella köpare finns egentligen? Beroende på bransch och vilket land din köpare verkar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vilka är företagarnas viktigaste framtidsfrågor? CEO Survey har svaren

Hur ser företagsledare i Sverige och världen på framtidsfrågor som klimat, investeringar och digitalisering? För tjugofjärde året i rad ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Juridik vid en företagsförsäljning - så förbereder du dig

Oavsett om du vill sälja ditt företag om ett år eller om tio år är det klokt att leva efter principen att företaget ska vara redo för en ...

Läs artikeln