<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Näthandeln når helt nya nivåer - fyra viktiga trender för detaljhandeln

Kvinna i klädaffär ‹ Tillbaka till artiklarna

Pandemin har orsakat stora förändringar i vårt konsumentbeteende. I Norden har näthandeln nått en helt ny nivå där människor handlar online istället för i butik. Och trenden kommer bara att fortsätta. Vi har kartlagt konsumenternas beteende och identifierat fyra trender som är viktiga för att företag inom detaljhandeln ska vara framgångsrika även i framtiden.

Den kraftiga ökningen av näthandel erbjuder tillväxtmöjligheter samtidigt som osäkerhet i omvärlden ställer krav på strategier som svarar på den ökade komplexiteten. För att hjälpa företag att navigera i framtidens detaljhandel har Strategy& tillsammans med Norstat genomfört en undersökning med över 5 500 konsumenter i Norden. Här listar vi fyra trender där företag behöver anpassa sina strategier till den nya spelplanen.

Ladda ner rapporten ‘Nordic consumer trends and how to respond’ för fler  insikter

1. Vi håller tillbaka utgifterna, men förväntar en snabb återhämtning

21 procent av konsumenter i Sverige har påverkats negativt av coronapandemin. Den yngre generationer har drabbats värst där 36 procent har fått en minskad inkomst. Även om den äldre generationer inte påverkats ekonomiskt i lika stor utsträckning har deras konsumtion minskat mer. 26 procent av respondenterna i åldern 56 till 74 år hävdar att de har spenderat mindre sedan pandemin bröt ut medan 18 procent av 24- till 39-åringarna hävdar samma sak. Det pekar mot en snabb återhämtning där äldre potentiellt återgår till normala utgifter när samhällen öppnar igen.

2. Permanent övergång till näthandel

27 procent av de som handlar online i Sverige säger att deras övergång till näthandel är permanent. Förändringen är särskilt tydlig för äldre kundgrupper och inom vissa sektorer. 29 procent av kunderna i dagligvaruhandeln handlar online för första gången. De här nya kundgrupperna har olika förväntningar på sin shopping vilket skapar nya möjligheter och utmaningar för konsumentföretagen.

Läs även: De här 8 teknikerna kommer transformera er organisation

3. Fysiska butiken som fristående försäljningskanal är inte längre relevant

Med undantag för dagligvaruhandeln finns det inget detaljhandelssegment där majoriteten av konsumenterna säger att den fysiska butiken är viktig för dem. Svaren varierar dock mellan 49 procent i segmentet skönhet och hälsa som tycker att en fysisk butik i närheten är viktig medan bara 13 procent sa detsamma för barnartiklar och leksaker. När fysisk plats blir mindre viktig måste återförsäljare tänka om hur butikerna passar in i den bredare omnikanalstrategin.

4. Öppenhet för digitala tjänster och nya former av engagemang ökar

Nordiska konsumenter har varit ivriga att prova nya digitala tjänster under pandemin. Flera kategorier har ökat antalet användare med mer än 100 procent. Det visar att konsumenter anpassar sig snabbt till nya digitala lösningar som erbjuds av företag som till exempel Kry, SATS och olika musikartister. Uppgifterna visar dock att en överväldigande majoritet av konsumenterna fortfarande föredrar fysiska tjänster. Husvisningar, träningskurser och träningspass har en mer lovande digital framtid med många konsumenter som föredrar den digitala tjänsten framför en fysisk tjänst.

Insikterna från rapporten visar att detaljhandeln har stora utmaningar framför sig. Näthandeln har nått helt nya nivåer och nu är det viktigt att se över sina strategier. Läs hela rapporten för mer information och tips på hur du kan bemöta dessa fyra trender.

Ladda ner rapporten ‘Nordic consumer trends and how to respond’ för fler  insikter

Johan Sjöström Bayer

Johan Sjöström Bayer

Johan Sjöström Bayer är strategikonsult på Strategy& som är en del av PwC. Tel: +46(0)72 980 90 01 johan.sjostrom.bayer@pwc.com

Lämna en kommentar