<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Oro på finansmarknaden - hur påverkar det tjänstepensionen?

Kvinna tittar på telefon ‹ Tillbaka till artiklarna

Under våren har aktiemarknaden gjort kraftiga svängningar och många anställda funderar på hur coronapandemins effekter kommer att påverka deras pension. Vi går igenom vad som påverkar pensionsutfallet, både för anställda med kort och lång tid kvar till pension.

Många har pensionskapital i tjänstepensionsförsäkringar och utvecklingen i dessa försäkringar påverkas av oron på börserna runt om i världen. Pensionsutfallet påverkas av många olika faktorer som till exempel

  • hur lång tid det är kvar till pensionen
  • vilken typ av försäkring sparandet är i
  • individens riskbenägenhet
  • individens totala pensions- och sparkapital.

För yngre anställda, med lång tid kvar till pension, kommer de finansiella effekterna av covid-19 inte att vara lika påtagliga. De har lättare att klara tillfälliga börsnedgångar eftersom marknaden med stor sannolikhet kommer att återhämta sig och utvecklas vidare. 

Pensionsavtal spelar stor roll för anställda med kort tid kvar till pension

För anställda med kort tid kvar till pension kan typ av pensionsavtal spela stor roll. Anställda som omfattas av kollektivavtalade tjänstepensioner, särskilt dem som är nära pensionsåldern, har ofta en stor del av sin tjänstepension i förmånsbestämda planer som till exempel ITP2. En förmånsbestämd pension baseras vanligtvis på slutlön och påverkas därför inte av börsens svängningar. 

Det som istället kan påverka pensionens storlek är osäkerheten kring löneutvecklingen samt en eventuell korttidspermittering eller uppsägning. Om en anställd går i pension under tiden för korttidspermittering kommer slutlönen baseras på den lön som då är aktuell. I ett sådant fall kan det för anställda med ITP2 vara till fördel att gå i förtida pension innan permitteringen, och då få möjlighet till slutbetalning av pensionsförmånen baserat på ordinarie lön. Alternativet bör dock utredas med hänseende till andra aspekter. 

Läs även: Hur påverkas tjänstepension och sjukpension av korttidspermittering?

Förvaltningsform påverkar pensionen

För en anställd med kort tid kvar till pension och som har merparten av sin tjänstepension intjänad i en avgiftsbestämd pension är det viktigt att förstå hur olika förvaltningsformer kan påverka pensionen. Om sparandet finns i en traditionell försäkring så investeras en begränsad del av kapitalet i aktiemarknaden och risken för att pensionskapitalet minskar vid en nedgång på börsen är lägre. Det finns också en säkerhet i form av en viss kapitalgaranti. Motsatt gäller vid fondförsäkring i och med att värdet på aktiefonder sjunker vid börsnedgångar. Fondförsäkring saknar normalt garanti i sparandet. 

Med tanke på nuvarande situation är det extra viktigt att anställda sätter sig in i sitt pensionssparande. Det är särskilt viktigt om man har kort tid kvar i arbetslivet. Som arbetsgivare är det viktigt att vara väl insatt i de policyer som finns och att ni kan bistå de anställda med information kring pensionsavtalen.

Kontakta gärna PwC:s pensionsspecialister om du har några frågor.

Kontakta gärna oss vid frågor kring tjänstepensioner och hur arbetsgivare kan ta ett ökat ansvar i pensionsfrågor gentemot sina anställda.

Johan Åslund och Viktor Ahlzén

Johan Åslund och Viktor Ahlzén

Johan Åslund och Viktor Ahlzén arbetar som pensionsspecialister på PwC:s kontor i Stockholm.
Johan: 072 880 94 33, johan.a.aslund@pwc.com
Viktor: 072 994 75 58, viktor.ahlzen@pwc.com

Lämna en kommentar