<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur påverkas tjänstepension och sjukpension av korttidspermittering?

Kvinna vid datorn analyserar grafer ‹ Tillbaka till artiklarna

Många arbetsgivare ansöker nu om att korttidspermittera medarbetare för att ta sig igenom coronakrisen. Möjligheten att minska lönekostnader med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av sin lön är ett välbehövligt stöd för många företag. Men även tillfälliga lönesänkningar påverkar pensionen. Det här är vad som gäller för tjänstepension och sjukpension vid korttidspermittering.

Vad innebär stödet vid korttidspermittering?

Förslaget om korttidspermittering bygger på att företag erbjuds statligt stöd vid korttidsarbete. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut drygt 90 procent av sin lön. Syftet med åtgärden är att företag ska kunna behålla sin personal och ha möjligheten att snabbt växla upp när läget mot bakgrund av coronaviruset ser bättre ut.

Statens subventioner gäller endast på månadslön upp till 44 000 kr. Vid lön över denna nivå är det arbetsgivarens ansvar att kompensera den anställde för förlorad arbetsinkomst. Storleken på kompensationen följer vad som reglerats i respektive kollektivavtal.

Så påverkar korttidspermittering tjänstepensionen

Korttidspermittering påverkar pensionsmedförande lön för kollektivavtalade tjänstepensioner på kort sikt. Utgångspunkten är att den del av lönen som staten står för ingår i den pensionsmedförande lönen. Hur pensionen påverkas beror på om den anställde omfattas av ITP1 eller ITP2:

  • Om den anställde har ITP1

För tjänstemän som har ITP1 gäller regeln att pensionsmedförande lön är månadsvis kontant utbetald lön. Om den anställde går från en sysselsättningsgrad från 100% till 40%, får den anställde 92,5% av sin lön tack vare att staten bär 45% av lönekostnaden. Den anställdes pensionsmedförande lön är då 92,5% av lönen innan permittering, eller kort och gott den faktiska lönen som den anställde har fått under innevarande månad.

  • Om den anställde har ITP2

För ITP2, i det fall arbetsgivaren väljer att ändra den pensionsmedförande lönen, blir det den lägre sammanlagda ersättningen x 12,2 som arbetsgivaren rapporterar som årslön. Eventuell rörlig lön ska förstås läggas till enligt vanliga rutiner.

Gäller lönekapningsregeln när lönen höjs efter korttidspermittering?

Lönekapning innebär att tjänstemän med ITP2 som får en högre löneökning efter 60 års ålder inte får hela den motsvarande ökningen i pension. I vanliga fall kan även lönekapning  påverka pensionen för den över 60 år som går ner i arbetstid under en period för att sedan gå upp i tid igen. Men vid korttidspermittering gäller inte regeln om lönekapning. En anställd med ITP2 som efter permitteringen återgår till full arbetstid och då får sin lön höjd drabbas alltså inte av lönekapning.

Påverkas inte av Alectas höjda premietariff

Alecta har meddelat att det så kallade omtarifferingsavdraget på befintliga premier kommer att gälla även efter att permitteringarna har avslutats. Det innebär att när den pensionsgrundande lönen återgår till ursprunglig nivå kommer lönehöjningen inte omfattas av Alectas höjda premietariff. För tillfället finns inte tekniskt stöd för det nya regelverket så ändringen kommer gälla retroaktivt.

Inom ITP2 finns också något som kallas lönesänkningsfribrev. Det innebär att för vissa permitterade anställda sjunker inte premien lika mycket som den “borde” göra vid lönesänkningen.

Korttidspermittering kan påverka sjukpension

För en anställd som blir långtidssjukskriven under eller efter permitteringen kan lönesänkningen påverka den ersättning som betalas ut från ITP sjukpension. 

För anställda tillhörande ITP1 beräknas ersättningen på ett snitt av lönen under de senaste 12 månaderna. Det innebär att en anställd med ITP1 riskerar en lägre sjukpension under ett år efter det att lönen återgått till ursprunglig nivå. 

Anställda med ITP2 omfattas av ett efterskydd vilket innebär att sjukpensionen beräknas på lönen innan lönesänkning upp till 3 månader. Om permitteringen pågår under en längre tid kommer sjukpensionen baseras på den lägre lönen. När den anställde är tillbaka och får full lön kommer sjukpensionen beräknas på den ordinarie lönen. 

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar