<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Svenska företag drabbas av flest cyberattacker i Norden

‹ Tillbaka till artiklarna

Svenska företag är mer utsatta  för cyberattacker än företag i Norge och Danmark. Det visar PwC:s färska undersökning om cybersäkerheten i Norden, där resultaten även tyder på att den organiserade brottsligheten på allvar klivit in i cybervärlden.

Åtta av tio svenska bolag menar att de har varit utsatta för incidenter under det senaste året, vilket kan jämföras med att bara hälften av de danska bolagen säger sig ha råkat ut för attacker. 

Det är oroande att så pass många svenska bolag säger sig drabbas av cyberincidenter. Var tredje bolag i Sverige har till och med varit utsatta för fler än fem incidenter under det senaste året. Det tyder på en naivitet i Sverige och en uppfattning om att skyddet är tillräckligt i den egna verksamheten.

Läs även: Är er organisation cybersäkrad?

Organiserad cyberbrottslighet kräver nationella satsningar

Undersökningen visar också att den organiserade kriminaliteten i högre utsträckning tar sig in i cybervärlden. 51 procent svarar att organiserad brottslighet utgör det största cyberhotet mot verksamheten under de kommande 12 månaderna, vilket är en ökning med elva procentenheter i förhållande till föregående år. Resultatet är en tydlig signal om att det behövs fler riktade nationella satsningar för att komma till rätta med den organiserade cyberbrottsligheten.

Vilka lösningar krävs för att komma till rätta med cyberhoten?

  • Ett nationellt cybersäkerhetscenter är planerat att inrättas under 2020. Det är ett viktigt steg på vägen och bidrar till nya möjligheter. I slutändan är det dock företagen själva som måste ta ett större ansvar. 
  • Cybersäkerhet måste in i agendorna på lednings- och styrelsemöten. Konsekvenserna av en cyberincident kan bli katastrofala i form av till exempel minskat förtroende, intäktsbortfall, skadestånd och verksamhetsavbrott.  Därför måste cybersäkerhet behandlas som en verksamhetskritisk del i den övergripande riskhanteringen
  • Modernisera utbildningar i cybersäkerhet. 64 procent av de svarande i undersökningen säger att medarbetare som omedvetet skadar bolaget är den största källan till oro när det gäller cyberincidenter. Även om många bolag säger sig satsa på utbildning av medarbetare, så handlar det ofta endast om punktinsatser och om envägskommunikation via ett intranät eller e-learningsverktyg. Utbildningar i cybersäkerhet måste bli mer inkluderande och engagerande.
  • Börja göra intrångstester för att få koll på cybersäkerheten. En viktig aspekt för att undersöka den egna cybersäkerheten är tester där system och organisation under kontrollerade former utsätts för en cyberattack. Trots behoven så uppger närmare hälften av bolagen i undersökningen att de inte utför några intrångstester.
  • Uppgradera tekniken. Föråldrad teknik skapar säkerhetsrisker. Endast vart fjärde bolag säger sig prioritera utfasning av föråldrad teknik.

Tydliga behov av att stärka Sveriges cybersäkerhet

Den digitala utvecklingen av samhället måste mötas med ett parallellt säkerhetstänk. Enligt undersökningen är tilltron till cybersäkerheten låg. Till exempel har endast 17 procent av de svenska företagen hög tilltro till att statlig verksamhet är cybersäker och när det gäller kommunerna är det så få som 9 procent som ger samma svar. Det finns med andra ord tydliga behov av att stärka Sveriges cybersäkerhet. Först då kan vi bygga framtidens hållbara digitala samhälle.

Lär dig mer om Cyber Security

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar