<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CSRD - nya storlekskrav begränsar antalet företag som omfattas

Träd med höstlöv ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-kommissionen har beslutat att göra justeringar i storlekskriterierna för Redovisningsdirektivet, vilket kommer att påverka antalet företag som omfattas av CSRD. Ta reda på hur detta kan påverka ditt företag.

Förändringarna i storlekskriterier införs för att spegla effekterna av inflationen men också för att minska rapporteringsbördan, särskilt för mindre företag. Ett delegerat direktiv som ändrar Redovisningsdirektivet antogs av EU-kommissionen den 17 oktober och väntar nu på slutgiltigt genomdrivande under fjärde kvartalet efter en två månaders granskningsperiod. 

Vad innebär ändringen? 

De gränsvärden som bestämmer kriterierna för mikro-, små, medelstora och stora företag har höjts med 25 procent för respektive storlekskategori. De uppdaterade gränsvärdena för olika typer av företag (mikro, små, medelstora, stora) måste införlivas i nationell lagstiftning inom 12 månader efter det att det delegerade direktivet träder i kraft och kommer att tillämpas senast från och med räkenskapsåret 2024. Det är dock ännu inte känt vilken växelkurs som kommer att tillämpas när eurobeloppen ska räknas om till svenska kronor.

Vad blir effekten? 

Eftersom gränsvärdena höjs med 25 procent resulterar det i att ett färre antal företag hamnar i scope för bland annat CSRD och EU-taxonomin.

Se de nya gränsvärdena i tabellen nedan: 

  Antal anställda Omsättning Balansomslutning
Stora Fler än 250 Över 50 miljoner euro
(40 miljoner euro)
Över 25 miljoner euro
(20 miljoner euro)
Medel Färre än 250 Under 50 miljoner euro
(40 miljoner euro)
Under 25 miljoner euro
(20 miljoner euro)
Små Färre än 50 Under 10 miljoner euro
(8 miljoner euro)
Under 5 miljoner euro
(4 miljoner euro)
Micro Färre än 10 Under 900 000 euro
(700 000 euro)
Under 450 000 euro
(350 000 euro)


*Tidigare gränsvärden inom parentes 

**För små företag kan medlemsstaterna definiera gränsvärden som överskrider gränsvärdena för balansräkning och nettoomsättning ovan. Gränsvärdena ska dock inte överstiga 7,5 miljoner euro för balansomslutningen och 15 miljoner euro för nettoomsättningen. Vi kommer att behöva avvakta införlivandet i svensk lag innan vi vet hur detta kommer att gälla i Sverige.

Se länk till delegerade direktivet här.

ESG: Så ska du jobba med hållbarhet

Du kanske också är intresserad av

Jennifer Lalehzar & Emelie Söderlund

Jennifer Lalehzar & Emelie Söderlund

Jennifer Lalehzar och Emelie Söderlund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Jennifer är specialiserad på hållbarhetsfrågor med fokus på rådgivning och rapportering inom främst CSRD och ESRS. Emelie är specialiserad på hållbarhetsfrågor med fokus på rådgivning och rapportering inom framförallt CSRD och EU:s taxonomiförordning.

Jennifer: 073-860 18 60, jennifer.lalehzar@pwc.com
Emelie: 010-212 70 03, emelie.soderlund@pwc.com

Lämna en kommentar