Moms på crowdfunding – detta gäller!

Moms på crowdfunding ‹ Tillbaka till artiklarna

Funderar du på att finansiera ditt företag eller utvecklingsprojekt med hjälp av crowdfunding? Då är det viktigt att se över vilka momseffekter det kan få för verksamheten. Här förklarar vi vad som gäller!

Att ta in kapital till utvecklingsprojekt genom gräsrotsfinansiering, så kallad crowdfunding, kan vara en momspliktig omsättning för mottagaren av pengarna. Detta slog Skatteverket fast i ett ställningstagande för snart två år sedan. Nyligen presenterades en utredning som haft i uppdrag att kartlägga marknaden för crowdfunding, exempelvis via plattformar. Utredningen bör inte ha någon inverkan på tidigare fastslagen momshantering av mottagna bidrag.

Läs också: Crowdfunding – hur fungerar det?

När är det moms på crowdfunding?

Den momsmässiga hanteringen skiljer sig åt mellan olika sorters crowdfunding.

När den som finansierar ett projekt får en villkorad motprestation i form av varor eller tjänster från det företag som sökt finansieringen kan det vara en momspliktig omsättning för företaget som får pengarna. Då måste företaget redovisa utgående moms på pengarna som samlats in från finansiärerna.

Om finansiärerna enbart får symboliska motprestationer är det däremot inte fråga om någon momspliktig omsättning, och någon moms behöver därför inte betalas.

Normalt sett utgör inte heller crowdfunding i form av insamling till välgörande ändamål eller finansiell crowdfunding (finansiärerna investerar kapital i utbyte mot ägarandelar eller lånar ut medel) någon momspliktig omsättning.

Vad innebär då moms på crowdfunding?

Om finansiärerna får investera kapital i utbyte mot ägarandel medför det inte några större momsmässiga konsekvenser. Om finansiärerna däremot får investera kapital mot att de får varor eller tjänster (till exempel ett exemplar av den produkt som utvecklas eller en andel av en rättighet) kan det medföra en rad momsmässiga konsekvenser, exempelvis att moms ska debiteras på insamlat kapital.

Detta innebär att ett företag som får in 500 000 kronor via finansiell crowdfunding bör kunna använda hela beloppet för verksamheten. Men ett företag som väljer att ta in kapital mot att finansiären får en villkorad vara eller tjänst som motprestation endast kan använda 400 000 kronor för verksamheten. Detta eftersom 20 procent av beloppet ska redovisas och betalas in som utgående moms till Skatteverket.

Precis som alla företag i ett uppstartsskede behöver ett företag finansierat genom crowdfunding utreda i vilken utsträckning rätt till avdrag för ingående moms föreligger för att uppnå en korrekt momshantering.

Kontakta gärna oss om ni vill ha vägledning vid finansiering via crowdfunding.

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Anna Groth

Anna Groth

Anna Groth arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Linköping/Norrköping.

Kontakt: 010-213 04 04, anna.groth@pwc.com

Lämna en kommentar