<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så funkar cirkulär ekonomi

Kvinna vid möteslokal ‹ Tillbaka till artiklarna

Går det att kombinera lönsamhet med cirkulär ekonomi? Ja, det finns inget direkt motsatsförhållande mellan hållbarhet och lönsamhet och med ökade rapporteringskrav kommer företag behöva beakta cirkularitet i sin verksamhet och redovisa sitt arbete med hållbarhet. Här förklarar vi vad cirkulär ekonomi är och hur företag kan gå över till det.

Ellen MacArthur Foundation som arbetar för att öka takten för omställning till en mer cirkulär ekonomi beskriver skillnaden mellan dagens mer linjära ekonomi och cirkulär ekonomi på följande sätt: 

“In our current economy, we take materials from the Earth, make products from them, and eventually throw them away as waste – the process is linear. In a circular economy, by contrast, we stop waste being produced in the first place.”

Läs också: Så integrerar du ESG i företagets affär

Tre principer för cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin är en hållbar ekonomisk modell som strävar efter att minimera miljöpåverkan från produktion och konsumtion genom att minska mängden resurser som används och mängden avfall som genereras. Modellen baseras på tre huvudsakliga principer:

 • Eliminera skräp, avfall samt föroreningar. 
 • Återanvändning och återvinning av material.
 • Återskapande av naturen

För att detta ska bli verklighet förutsätts att produkter och material designas på ett sätt som minimerar mängden avfall som skapas och att det finns system som stöttar att resurser hålls i omlopp under längre tid. Detta bidrar inte bara till att minska miljöpåverkan från ett produktions- och konsumtionsperspektiv, utan också till att skapa ekonomiska fördelar för företag. Genom att anamma en cirkulär affärsmodell kan företag minska kostnaderna, öka vinsten och skapa en mer hållbar framtid. Till exempel kan företag spara på kostnader för inköp av nytt material och minska avfallet genom att redan i design- och utvecklingsfasen ta höjd för att produkterna kan återanvändas. Dessutom kan företag förbättra kundlojalitet och stärka varumärket.

Hur kan vårt företag gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell?

Det finns flera sätt för företag att börja testa en cirkulär affärsmodell. Här har vi sammanställt några exempel på tjänster och produkter där en cirkulär affärsmodell kan anammas:

Tjänsteföretag:

 • Abonnemangsbaserad tjänst
 • Betalning per användning

Produktionsföretag:

 • Försäljning av hållbara (long-lasting) produkter
 • Försäljning av påfyllningsbara delar
 • Försäljning av utbytbara delar
 • Peer to peer delande av produkter
 • Leasing
 • Uthyrning
 • Betalning per användning
 • Abonnemangsbaserad produkt

Det går att använda enbart en av dessa modeller eller kombinera flera samt, såklart, utveckla egna affärsmodeller så länge principerna för en cirkulär affärsmodell följs:

 • Mer användning per produkt
 • Fler användare per produkt
 • Försäljning utöver en fysisk produkt

CSRD och cirkulär ekonomi

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett viktigt inslag i övergången till en cirkulär ekonomi. Det är ett juridiskt ramverk från EU som säkerställer att företag rapporterar om sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsrapport. En del av regelverket belyser områden som är i linje med principerna för en cirkulär ekonomi och kommer innebära att alla bolag som omfattas av CSRD måste börja beakta cirkularitet.

Exempelvis kräver CSRD att företag har information om:

 • hur företag planerar att gå över från en linjär till en cirkulär ekonomi
 • vilken typ av cirkulär strategi som ska utvecklas
 • vilka nyckeltal kopplade till cirkulär ekonomi som företagen kommer att upprätta för att anpassa sig till strategin och policyn 
 • sin resursanvändning, avfall, utsläpp, energi och vattenanvändning.

Använda resurser mer effektivt

CSRD uppmuntrar därmed företag att använda resurser mer effektivt, vilket minskar avfall, utsläpp och miljöpåverkan. Ramverket uppmuntrar också företag att återanvända, reparera och återvinna produkter, vilket både minskar mängden nya produkter och mängden avfall som går till deponi. 

Hjälper företag att minska miljöpåverkan

CSRD är därför ett viktigt verktyg för företag att bedöma sina prestationer och framsteg när det gäller hållbarhet. Företag kan därav använda CSRD för att mäta sina framsteg och identifiera områden för förbättring. Detta hjälper företag att minska sin miljöpåverkan, förbättra sin hållbarhetsprestanda och öka effektiviteten i sin verksamhet på ett mätbart och standardiserat sätt. 

Se hur vi hjälper entreprenörer

Natalia Lopez

Natalia Lopez

Natalia Lopez arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Natalia är rådgivare inom cirkularitet och cirkulära affärsmodeller.
Kontakt: 072-025 84 86, natalia.ll.lopez@pwc.com

Lämna en kommentar