<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Affärer med UK? Här är checklistan inför Brexit!

brexit29marsUK ‹ Tillbaka till artiklarna

brexit29marsUKBrexit närmar sig med stormsteg, den 29 mars är det dags enligt tidsplanen. Innan dess finns en rad åtgärder som behöver vidtas för företag som gör affärer med UK. Här har vi sammanställt en checklista över saker man bör ha funderat på inför Brexit.

 Här är några av de viktigaste punkterna som företag bör ha koll på innan Brexit för att undvika att varor stannar vid gränsen till eller från UK den 30 mars. Hela listan över åtgärder hittar ni här.

Brexit checklista

• Import/Export. Vem har ansvar för att sköta hanteringen och kan ert affärssystem få fram all nödvändig information för att fullgöra import/export-formaliteter?

• Leveranser. Kan era affärspartners utföra leveranser efter Brexit i enlighet med överenskomna tidsplaner? Att varorna måste passera tullen och genomgå ett tullförfarande kommer att ta tid.

• Beredskapslager. Behövs ett beredskapslager för att minimera problem med produkttillgänglighet?

• EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Har bolaget ett EORI-nummer? Det är nödvändigt för att skicka produkter mellan UK och EU efter Brexit.

• Ursprungsintyg. Undersök om förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg förändras. Om ni exempelvis exporterar varor med insatsvaror från Storbritannien kan det innebära att det inte längre är möjligt att utfärda ursprungsintyg när du exporterar från Sverige till ett land utanför EU.

• Trepartshandel. Det blir ej längre möjligt att tillämpa förenklingsreglerna för trepartshandel med en part i UK.

• MOSS (Mini One Stop Shop). Försäljning till personer i UK kan inte redovisas via MOSS.

• VIES (VAT Information Exchange System). Det kommer inte längre gå att kontrollera brittiska momsnummer i VIES.

Fler åtgärder och mer om Brexit hittar du här!

Text: Sara Lörenskog och Annie Lyding

Vill du komma i kontakt med oss?

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Att leda när företaget växer

När företaget expanderar ställs ledarskapet på sin spets. Organisationen ska formas, målen ska sättas och engagemanget genomsyrar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skala upp företaget - så går du från ägarlett till ägarstyrt

Många ägarledda företag har utmaningar i att nå uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten. Många gånger finns det en tydlig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Löneuttag i fåmansbolag - tänk på det här inför årsskiftet

Nu är det dags för dig som är ägare i ett fåmansföretag att se över hur mycket lön du har tagit ut under året och om du uppfyller ...

Läs artikeln