Affärer med UK? Här är checklistan inför Brexit!

brexit29marsUK ‹ Tillbaka till artiklarna

brexit29marsUKBrexit närmar sig med stormsteg, den 29 mars är det dags enligt tidsplanen. Innan dess finns en rad åtgärder som behöver vidtas för företag som gör affärer med UK. Här har vi sammanställt en checklista över saker man bör ha funderat på inför Brexit.

 Här är några av de viktigaste punkterna som företag bör ha koll på innan Brexit för att undvika att varor stannar vid gränsen till eller från UK den 30 mars. Hela listan över åtgärder hittar ni här.

Brexit checklista

• Import/Export. Vem har ansvar för att sköta hanteringen och kan ert affärssystem få fram all nödvändig information för att fullgöra import/export-formaliteter?

• Leveranser. Kan era affärspartners utföra leveranser efter Brexit i enlighet med överenskomna tidsplaner? Att varorna måste passera tullen och genomgå ett tullförfarande kommer att ta tid.

• Beredskapslager. Behövs ett beredskapslager för att minimera problem med produkttillgänglighet?

• EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Har bolaget ett EORI-nummer? Det är nödvändigt för att skicka produkter mellan UK och EU efter Brexit.

• Ursprungsintyg. Undersök om förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg förändras. Om ni exempelvis exporterar varor med insatsvaror från Storbritannien kan det innebära att det inte längre är möjligt att utfärda ursprungsintyg när du exporterar från Sverige till ett land utanför EU.

• Trepartshandel. Det blir ej längre möjligt att tillämpa förenklingsreglerna för trepartshandel med en part i UK.

• MOSS (Mini One Stop Shop). Försäljning till personer i UK kan inte redovisas via MOSS.

• VIES (VAT Information Exchange System). Det kommer inte längre gå att kontrollera brittiska momsnummer i VIES.

Fler åtgärder och mer om Brexit hittar du här!

Text: Sara Lörenskog och Annie Lyding

Vill du komma i kontakt med oss?

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nettoskuld på grund av sjunkande tillgångsvärde i pensionsstiftelser - tänk på det här

Våren 2020 har inneburit en stor nedgång på världens börser. Det kan innebära att marknadsvärdet på pensionsstiftelsers tillgångar har ...

Läs artikeln