<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Budget och prognos – vad är skillnaden?

‹ Tillbaka till artiklarna

Budget och prognos är två viktiga verktyg när du ska få ditt företag att växa. Den ena pekar ut riktningen, och den andra styr skutan rätt. Så här funkar det!  

Jag upplever att många företagare har svårt att skilja på en budget och en prognos. Och det kanske inte är så konstigt, de är båda del av samma process, men har olika syften.

En budget ligger som grund för beslut

En budget är ett verktyg för att ta avgörande beslut kring din verksamhet. Den tar du fram inför räkenskapsåret och du uppskattar helt enkelt intäkter och kostnader. Genom den kan du testa om din affärsidé är lönsam eller få koll på hur mycket startkapital du kan komma att behöva. Den är ett bra verktyg att ha med sig till banken eller kreditinstitutet när du söker finansiering. Att följa upp budgeten mot verkligt utfall är viktigt. 

Prognosen använder du under året

Prognosen använder du löpande under året för att se att företaget/verksamheten är på väg åt rätt håll, den är en förväntan på var företaget kommer att hamna när året är slut. En prognos omfattar både verkligt utfall för de månader som gått plus budget/justerad budget för resterande månader. Man kan säga att prognosen blir mer och mer rättvisande allt ju närmare årsskiftet vi kommer eftersom det verkliga utfallet tar mer och mer plats. Rent praktiskt är prognosen mest användbar om du uppdaterar den varje månad. Samtidigt är det svårt att i realiteten hinna jobba så passa aktivt med en prognos, min upplevelse är att företagare oftare brukar uppdatera kvartalsvis. Vilket förstås också fungerar, även om prognosen inte blir lika rättvisande. Vill du verkligen använda prognosen till dess fulla potential kan du göra flera versioner beroende på olika scenarier.

4 saker som skiljer budget och prognos åt

  • En budget är en bedömning av hur det kommande året kommer att se ut. Prognosen är däremot en förväntan över hur väl verksamheten kommer att lyckas följa budgeten.
  • Budgeten rymmer ambitioner och målsättningar. Prognosen är ett förändringsinstrument du kan använda för att justera verksamheten så att målen i budgeten nås (eller till och med överträffas).
  • Budgeten pekar ut strategin för det kommande året, prognosen används som ett löpande instrument och är mer operativ.
  • En budget görs en gång per år, en prognos bör du uppdatera varje månad eller kvartal.

Resultatbudget eller likviditetsbudget? Lär dig använda rätt verktyg

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Följ med på Kunskapsdagen 2022

Drygt 2 000 hade anmält sig till Kunskapsdagen 2022 som sändes torsdagen den 24 november. Utifrån temat “Utveckla, förvalta och bygga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ta kontroll över ditt företags IT-säkerhet

De senaste tre åren har vart fjärde företag råkat ut för cyberattacker som kostat dem minst en miljon dollar. Det visar en global ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utmaningar med stora överskott i små pensionsstiftelser - tänk på det här

Många små pensionsstiftelser i Sverige har skapat en överkonsolidering, det vill säga att tillgångarna i stiftelserna kraftigt överstiger ...

Läs artikeln