<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vd eller styrelseledamot bosatt i Storbritannien? Så här kan brexit påverka

Vinter i London ‹ Tillbaka till artiklarna

Svenska företag som har vd, styrelseledamöter eller särskilda firmatecknare bosatta i Storbritannien behöver räkna med konsekvenser när övergångsperioden för brexit är över. Företagets registrerade företrädare behöver nämligen följa vissa bosättningskrav. Det här är vad som gäller kring bosättningskravet och förutsättningar för dispens.

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU enligt det avtal som godkänts av både det brittiska parlamentet och EU. Därmed inleddes en övergångsperiod som kommer att sträcka sig fram till och med den 31 december 2020. 

Eftersom ett utträde utan övergångsregler, så kallad hård brexit, kunde undvikas har inte utträdet fått några omedelbara konsekvenser för svenska företag som har styrelseledamöter, vd eller särskilda firmatecknare bosatta i Storbritannien.

Om övergångsperioden inte förlängs kommer däremot funktionärer bosatta i Storbritannien att från och med den 1 januari 2021 vara bosatta utanför EES-området (EU, Norge, Island och Liechtenstein). Det kommer att medföra konsekvenser för många svenska företag som har registrerat funktionärer som bor i Storbritannien.

För bland annat svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar finns det nämligen krav på bosättning inom EES för företagets registrerade företrädare.

  • Minst hälften av företagets ordinarie styrelseledamöter ska vara bosatta inom EES. Detsamma gäller för eventuella styrelsesuppleanter.
  • Företagets vd och eventuella vice vd ska vara bosatta inom EES.
  • Minst en särskild firmatecknare (om företaget har valt att registrera sådana) ska vara bosatt inom EES.

Bolagsverket kan i enskilda fall besluta om undantag från bosättningskravet om det finns särskilda skäl för det. En ansökan om undantag behandlas som ett dispensärende där Bolagsverket ser till alla relevanta omständigheter. Normalt är kravet för dispens högre för en vd än för till exempel en styrelsesuppleant. Dispens beviljas antingen tills vidare eller för en begränsad tid. 

Företag som exempelvis har en vd som bor i Storbritannien eller en styrelse där mer än hälften av ledamöterna bor i Storbritannien eller andra länder utanför EES behöver alltså förbereda sig på att vidta åtgärder. Till exempel kan man behöva söka dispens från bosättningskravet, välja nya företrädare som bor inom EES eller entlediga företrädare som bor utanför EES. Företag som inte uppfyller kraven efter nyår kommer att föreläggas av Bolagsverket att agera. 

Är du redo? Kolla din Brexit-beredskap här

Kontakta gärna PwC:s Legal-avdelning för att diskutera styrelsefrågor i allmänhet, om brexit innebär att ditt företag måste agera samt eventuella ansökningar om dispens från bosättningskravet.

Jan Schütz

Jan Schütz

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Kontakt: 010-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

K10 och K12 – din guide till deklarationsblanketterna

K10 och K12 är två blanketter som är starkt förknippade med deklarationen för ägare till fåmansföretag. Här får du tipsen som gör ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Säkra företagets kompetens för att växa

Humankapitalet är en stor investering i tid och pengar. För att kunna växa stabilt är det avgörande hur du hanterar frågor som rör din ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska företag som gör affärer inom ...

Läs artikeln