Sänkt aktiekapital i privata aktiebolag - redan nästa år?

kvinna-man-dator ‹ Tillbaka till artiklarna

I början av september föreslog regeringen sänkt krav på aktiekapital för privata aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Förslaget syftar till att underlätta för mindre företag att etablera sig och bedriva verksamhet i aktiebolag.

Vad innebär förslaget om sänkt aktiekapital?

I dagsläget behöver den som vill starta ett privat aktiebolag investera minst 50 000 kr i aktiekapital. Om regeringens förslag går igenom kommer nivån halveras från och med årsskiftet. 

Genom att sänka kapitalkravet till 25 000 kr vill regeringen göra aktiebolagsformen mer tillgänglig för de som driver eller vill starta ett företag. Regeringen vill underlätta företagande inom branscher där kapitalbehovet kan vara lägre än i andra branscher, exempelvis inom tjänstesektorn. Förhoppningen är att förslaget kommer bidra till att öka sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Sverige.  

2010 sänktes kapitalkravet för svenska privata aktiebolag från 100 000 kr till 50 000 kr. Enligt Justitiedepartementet bidrog sänkningen till att göra aktiebolagsformen tillgänglig för fler som vill starta företag. De invändningar som nu rests mot förslaget är att en ytterligare sänkning av kapitalkravet sannolikt inte kommer få någon större effekt på företagandet och sysselsättningen. Man ser också en risk att borgenärer i större utsträckning kommer att ställa krav på säkerheter för sina fordringar på bolaget i form av panter eller borgensåtaganden från ägarna. Det finns även en oro att oseriösa aktörer drar nytta av det nya förslaget. 

Det återstår att se om förslaget blir verklighet från årsskiftet.

Ökad uppmärksamhet på bolagets ekonomi

Aktiekapital ska utgöra ett skydd för bolagets borgenärer och därigenom bidra till att upprätthålla förtroendet för aktiebolaget som associationsform. Under 2000-talet har vi sett en trend där många europeiska länder har sänkt eller helt avskaffat kravet på ett lägsta belopp för aktiekapitalet. Idag kan motsvarigheten till ett privat aktiebolag bildas helt utan aktiekapital eller med ett aktiekapital på endast 1 euro i 18 av EU:s medlemsländer.

Regeringens förslag ligger i linje med den europeiska trenden. Värt att notera är att det inte föreslås någon ändring av reglerna om personligt ansvar vid kapitalbrist. Med ett aktiekapital på endast 25 000 kr riskerar aktiebolag som drar på sig kostnader under uppstartsfasen att omgående hamna i kontrollbalansläge. En relevant fråga då cirka 95 % av alla nyregistrerade privata aktiebolag idag bildas med det lägsta tillåtna aktiekapitalet.

För publika aktiebolag föreslås inte någon ändring av kravet på ett registrerat aktiekapital som uppgår till minst 500 000 kr.

Läs mer om bolagsrätt här >>

PwC Legal arbetar med alla typer av bolagsrättsliga frågeställningar. Kontakta din lokala rådgivare om du har funderingar kring hur reglerna påverkar just dig och din situation.

Karolina Palin & Lisa Kristensson

Karolina Palin & Lisa Kristensson

Karolina Palin och Lisa Kristensson arbetar med affärsjuridisk rådgivning åt entreprenörer och deras bolag. Karolina och Lisa är specialiserade inom bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt vid PwC:s kontor i Göteborg.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hemmet som arbetsplats efter hävda restriktioner - så blir skatten!

Hemarbetet för kontorsanställda har gått från att vara en rekommendation från regeringen till att bli ett etablerat och mer flexibelt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattenyheter i höstbudgeten - så här ser regeringens förslag ut

Regeringen har lämnat över höstbudgeten för 2022 till riksdagen. Ett av förslagen är att utvidga reglerna för kvalificerade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företag brottas med skattehantering

Med ett år kvar till valet och ett uteblivet januariavtal så växer osäkerheten om skattepolitikens framtida utformning. I PwC:s ...

Läs artikeln