5 snabba frågor om fastighetstaxering

Frontbild_Maya_Lundin.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Varför är det viktigt att fastighetstaxeringen blir rätt och hur åstadkommer man en korrekt fastighetstaxering? Lyssna till Maya Lundin, skatterådgivare på PwC, när hon förklarar vad man ska tänka på, vilka skatter som påverkas av fastighetstaxeringen och varför fastighetstaxeringen är viktig att ta i beaktande för fastighetsägare.

De skatter man vanligtvis tänker på som påverkas av fastighetstaxeringen och som är direkt riktade mot fastighetsägare är fastighetskatt och fastighetsavgift. Men även inkomstskatten och stämpelskatten påverkas av fastighetstaxeringen.

I många fall gör fastighetsägare oftast fel till sin egen nackdel, men det går att ompröva fastighetstaxeringen fem år bakåt i tiden och därmed återhämta eventuellt felaktigt inbetald fastighetsskatt. Man kan även begära omprövning för felaktig fördelning av avskrivningsunderlag.

En god idé är att göra en genomgång av de fastighetstaxeringsbeslut som kom i juni för att se om taxeringsvärdet känns rimligt och korrekt.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Maya Lundin

Maya Lundin

Maya Lundin arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 38 78
Maya Lundin works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 213 38 78

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sammanfattning av intervjuserien Skattekartan 2019

Hur vill politikerna lösa utmaningarna inom skatteområdet och vilka skatteförändringar är mest prioriterade? Under våren har vi intervjuat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avisering om ny skatt för finanssektorn

Regeringen har vid en presskonferens den 31 augusti aviserat att det kommer att presenteras ett förslag på ny skatt för finanssektorn. Som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning vid differentierad utdelning

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att differentierad utdelning, i samband med en delägares avveckling av ägandet i sitt ...

Läs artikeln