<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

Mobiltelefon och händer ‹ Tillbaka till artiklarna

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa korruption, oegentligheter och kriminalitet. Från och med den 17 december 2023 kommer även mindre och medelstora företag att omfattas av lagkravet att ha en visselblåsarfunktion. Här går vi igenom hur du förbereder dig.

Vilka omfattas av lagen från och med 17 december 2023?

Verksamheter med 50 till 249 anställda måste uppfylla lagens krav senast 17 december 2023. Då måste alltså en visselblåsarfunktion vara på plats. Det är därför hög tid att agera då förberedelser behöver göras för att hinna klart i tid. Syftet med visselblåsarlagen är att det ska vara enkelt och säkert att rapportera misstänkta missförhållanden, och kommer nu även omfatta ett stort antal organisationer som tidigare inte behövt implementera processerna.  

Visselblåsarfunktionen - viktig för företag och samhälle

Med en gedigen visselblåsarfunktion kan en organisation tidigt få uppgifter om och hantera misstänkta missförhållanden i verksamheten. Missförhållanden som ofta inte fångas upp i de normala rutinerna. Särskilt i mindre och medelstora företag, där till exempel anställda ofta är i tydlig beroendeställning gentemot arbetsgivaren, kan en visselblåsarfunktion öka viljan att rapportera misstänkta missförhållanden som annars skulle förbli dolda och på sikt leda till stora skador för verksamheten, både ekonomiskt och förtroendemässigt. Det kan handla om interna misstänkta överträdelser av ramverk, misstankar om oegentligheter, korruption, trakasserier och misstänkta brott. 

En effektiv visselblåsarfunktion innebär att: 

  • verksamheten snabbt fångar upp och tidigt kan hantera beteenden och aktiviteter som annars, om de upptäcks för sent, kan leda till stora skador.
  • informationen som samlas in hanteras på ett säkert sätt till rätt funktioner i verksamheten och utreds på ett sådant vis att verksamhetens alla skyddsintressen tillgodoses.
  • handläggningen av tips inte hanteras av personer som kan ha intresse av att mörklägga händelsen.
  • ett välfungerande integritetsskydd för tipsare och andra berörda finns på plats.
  • misstänkta missförhållanden rapporteras och hanteras i ett avgränsat och behörighetsskyddat webbaserat visselblåsarsystem.

Lagen och hålltider

Den nya visselblåsarlagen stärker visselblåsarfunktionen och gör det lättare och säkrare för visselblåsaren, det vill säga den som rapporterar missförhållanden. Bland annat ska sekretess och tystnadsplikt gälla i hanteringen och utredning av tips. Dessutom förstärks skyddet mot repressalier. 

  • Den 17 december 2023 är deadline för mindre och medelstora bolag. Börja förbereda idag!
  • Stora bolag hade deadline redan den 17 juli 2022. Säkerställ att befintlig visselblåsarfunktion uppfyller lagens krav!

Så här säger lagen: Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Kontakta gärna våra rådgivare inom Forensic Services och Legal Services som kan hjälpa dig med visselblåsarfunktionen.

Få hjälp med visselblåsarfunktionen

Vill du veta mer?

Lina Laudon & Magnus Lindahl

Lina Laudon & Magnus Lindahl

Lina Laudon och Magnus Lindahl arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Stockholm. Lina är juridisk rådgivare och Magnus är rådgivare inom Forensic Services.
Lina: 072-880 99 84, lina.laudon@pwc.com
Magnus: 070-929 30 25, magnus.lindahl@pwc.com

Lämna en kommentar