<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nya avgöranden om utdelning och korttidsstöd

Kvinna med munskydd och mobiltelefon i stadsmiljö ‹ Tillbaka till artiklarna

Frågan om företag kan få korttidsstöd samtidigt som de lämnar utdelning har varit omstridd i domstolarna de senaste åren. Ta del av nya avgöranden om utdelning och korttidsstöd där Tillväxtverket har vunnit i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Den första versionen av korttidsstödet - som gällde från utbrottet av covid-19 till och med november 2020 - hade inga särskilda regler för vad som gäller vid utdelning. Omställningsstödet och den senare versionen av korttidsstödet hade uttryckliga förbud mot utdelning men detta gällde alltså inte från början. Istället gällde regeln att företag måste ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som det inte kunnat undvika.

Tillväxtverket har dock i praktiken utgått från att utdelning i de allra flesta fall diskvalificerar från stöd och nu har man i stort sett fått gehör för sin inställning i två mål hos Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). Målen gäller två företag som båda ansökte om korttidsstöd den 9 april 2020. I båda fallen har Tillväxtverket återkrävt stöd och nekat framtida stöd.

Tillväxtverkets bedömning om företag 1

Det ena företaget beslutade om utdelning den 3 april 2020 och hade då redan haft delar av sin personal permitterad i drygt en vecka. HFD konstaterar att ett beslut om utdelning är en tydlig indikation på att det inte finns allvarliga svårigheter. Därmed har Tillväxtverket visat att det inte fanns grund för stödet och bolagets möjligheter att undvika återkrav är mycket små.

Ta del av HFD:s dom här.

Tillväxtverkets bedömning om företag 2

Det andra företaget beslutade om utdelning redan den 16 mars 2020 och påbörjade sin permittering från den 14 april. I detta mål konstaterade HFD att utdelningen inte automatiskt diskvalificerar från stöd - utan att det behöver göras en bedömning av om situationen förändrats mellan utdelningsbeslutet och ansökan om korttidsstöd. Man skriver “syftet med lagen är inte att stöd ska utgå till solida företag som har möjlighet att själva hantera plötsliga nedgångar i ekonomin”. HFD fäster därför stor vikt vid att företaget hade drygt fyra miljoner i utdelningsbart kapital och enbart hade behov av korttidsstöd med ca 350 000 kronor. Därmed hade Tillväxtverket visat att bolaget inte hade tillräckligt allvarliga ekonomiska svårigheter och stödet fick återkrävas.

Ta del av HFD:s dom här.

Vår kommentar

Domarna innebär att företag som lämnat utdelning under pågående permitteringsperiod i princip kan räkna med att behöva återbetala allt stöd. HFD konstaterar också att man inte kan få fortsatt stöd om man gjorde fel i början vilket innebär att företag som ansökte “för tidigt” nu förlorar allt stöd. Företag som är i den situationen ser ut att ha mycket små möjligheter att få Tillväxtverkets beslut ändrade, även om man återkallat utdelningen eller aldrig genomförde den.

Företag som lämnat utdelning innan permitteringarna kan ha något bättre chanser att få Tillväxtverkets beslut ändrat. För att lyckas med det måste företaget kunna visa både att situationen försämrats kraftigt och att de ekonomiska svårigheterna var tillräckligt allvarliga vid ansökningsdatum.

Det finns exempel på att detta är görbart - i en Kammarrättsdom från november 2021 har ett företag visat att situationen försämrats kraftigt mellan utdelningsdatumet i mars och ansökningsdatumet i maj och att man därmed hade rätt till stöd. Den domen har inte överklagats av Tillväxtverket.

Slutligen har HFD i åtminstone det ena målet fäst stor vikt vid att det fanns mer vinstmedel i bolaget än det stöd man behövde. HFD tycks mena att sådana vinstmedel är en indikation på att bolaget inte hade allvarliga ekonomiska svårigheter. Om den bedömningen dras ut till sin spets kan även företag som avstått utdelning vara i riskzonen för återkrav.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Vidar Ambrosiani

Vidar Ambrosiani

Vidar Ambrosiani arbetar med skatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Han har tidigare arbetat med pandemistöden såväl hos Skatteverket som Tillväxtverket.
Kontakt: 073-860 17 96, vidar.ambrosiani@pwc.com

Lämna en kommentar