<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Följ med på trendspaning i fastighetsbranschen 2021 - se vår livesändning!

Fastigheter som syns ovanifrån ‹ Tillbaka till artiklarna

Den senaste rapporten Emerging Trends in Real Estate® Europe 2021 visar att den största påverkan på affären är pandemin och hur lång tid återhämtningen kommer att ta i olika segment. För dig som missade livesändningen i januari kan du se den här. Vi presenterar resultatet i rapporten och spanar in i framtiden tillsammans med aktörer på marknaden.

I kartläggningen av trenderna i fastighetsbranschen tittar PwC och Urban Land Institute (ULI) närmare på frågor som rör miljö, den teknologiska utvecklingen och mångfald. Deltagarna som är verksamma inom olika kategorier i branschen rapporterar om ett turbulent år på grund av pandemin och den stora strukturella förändringen som sker.

 

Ta del av slutsatserna i rapporten och trendspaningen här

Frågor som är högst på agendan är: Hur kommer den globala ekonomin att återhämtas? Hälsa och välmående för min personal? Likviditeten för verksamheten? Hur kommer beteendet hos mina kunder att förändras?”

Detta diskuterade aktörer i branschen i en livesändning tidigare i år. Först ut får ni ta del av en presentation av de viktigaste lärdomarna i rapporten. Därefter tar paneldiskussionen vid. I ett samtal mellan Thomas Almendahl, skatterådgivare på PwC och Alma Jacobson, ULI samt panelisterna Erik Herngren, Kairos Future; Therese Rattik, Areim och Thomas Sipos, Profi hamnade ämnet förändring i fokus.

Moderator Alma Jacobson inledde med att fråga: “Vilka livsstilsförändringar ser ni?” “Finns det några beteendeförändringar?” “Hur förhåller vi oss till det på en samhällsmässig nivå?” Det blev ett intressant samtal om såväl vad som driver förändring som förändringar de ser. Som Erik Herngren från Kairos Future uttryckte sig: “Förändringen måste möta personens motivation och vilja”. Och Therese Rattik från Areim: “Förändring innebär nästan alltid att man måste lämna något bakom sig men också att hitta nya saker att kroka in i”.

Dagens samtal menade hon hade tydliggjort att aktörerna i fastighetsbranschen tillsammans stegvis behöver arbeta med förändring. “Vi får hjälpas åt här: allt från hållbarhet till nya investeringsmöjligheter, hyresgästernas behov och till grannarnas önskan.”

Läs mer om de fem viktigaste trenderna i fastighetsbranschen i Europa

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som revisor och är branschansvarig för Real Estate.
Kontakt: 010 213 33 08, helena.ehrenborg@pwc.com

Lämna en kommentar