<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Svenska folket efterlyser högre säkerhet och mer reglering av AI

Kvinna med glasögon ‹ Tillbaka till artiklarna

Endast en procent av svenska folket har fullt förtroende för AI (Artificiell intelligens), men de tror samtidigt att förtroendet kan öka genom bättre säkerhetssystem och reglering. Dessutom är bara en tredjedel positiva till att använda Chat GPT i sitt arbete. Det här är några av resultaten från en ny undersökning bland privatpersoner som har tagits fram av PwC Sverige med stöd av Kantar Sifo.

I undersökningen har 25 procent hög eller mycket hög kännedom om AI, drygt 40 procent har grundläggande insikter medan endast sju procent i princip inte vet någonting om AI. 

– Det visar att AI är i folks medvetande om än i olika grad. Men för att lyckas behövs konsumenternas förtroende och den här undersökningen pekar tydligt på vad det är de främst efterlyser, säger Fredrik Lundberg, Head of AI, Data & Analytics på PwC Sverige.

Ta del av hela undersökningen här: Svenska folket och AI

Få litar på AI och många vill se fokus på säkerhet och reglering

På frågan hur benägen man är att, generellt, lita på AI-system svarar 18 procent att de är mycket eller ganska benägna att lita på AI och 30 procent tror att AI kan bidra positivt till samhället.

– Undersökningen visar även att uppemot 78 procent misstror AI-system i olika grad. Det innebär att en överväldigande majoritet har ett bristande förtroende för AI-lösningar, säger Fredrik Lundberg.

För att öka förtroende är det framförallt tre delar som behöver vara på plats enligt deltagarna i undersökningen:

  • Bättre och mer robust säkerhet för att skydda AI-system från fel och missbruk. 
  • Ökad reglering: lagar och förordningar som styr användning och utveckling av AI. 
  • Utbildning/kunskap om hur AI-system fungerar, deras potential och begränsningar. 

– AI är här för att stanna och då måste kunderna kunna lita på att företag utvecklar och använder sina AI-lösningar på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Företagen behöver även kunna förklara hur de använder och behandlar kunders personliga information. Sedan måste även lagstiftning gå i takt med utvecklingen och där är vi inte riktigt än, säger Fredrik Lundberg. 

Vad är AI och Artificiell Intelligens?

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg arbetar som rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är Head of AI, Data & Analytics på PwC i Sverige. 

Kontakt: 070-606 22 66,  fredrik.lundberg@pwc.com

Lämna en kommentar