Skattebarometern 2019 - så här tycker Sveriges företagare om skatt

TM_illis_park ‹ Tillbaka till artiklarna

Sveriges företagare har sagt sitt om skatt och allt fler röster höjs för en större skattereform. Bland annat har små och medelstora företag tydliga önskemål om att regelverket för personaloptioner förändras och att det är hög tid att förändra 3:12-reglerna. Ta del av fler insikter i PwC:s undersökning Skattebarometern 2019.

Så många som 61 procent av de bolag som medverkat i undersökningen* anser att det är viktigt med en omfattande skattereform under nuvarande mandatperiod. En anledning till att företagen vill se förändringar kan vara den ökade administrativa bördan som många bolag upplever. 39 procent av bolagen menar nämligen att tidsåtgången när det gäller skattehantering har ökat under de senaste fem åren. Bara sex procent upplever en minskning.

Undersökningen har även tittat närmare på vilka skatter som är mest angelägna att förändra. Här hamnar arbetsgivaravgifterna i topp och företagen vill se en förändring av dessa här och nu.

Svenska företag vill se en större skattereform under nuvarande mandatperiod. Företagen är otåliga och anser till och med att vissa skatter är så pass angelägna att förändra att det behövs ett så kallat snabbskattespår.Mikael Carlén, partner och ansvarig för affärsområdet Tax & Legal, PwC Sverige

Skattemoral blir allt viktigare

69 procent av storbolagen i undersökningen säger att de har ökat fokus på etiska och moraliska frågor i förhållande till bolagets skattehantering under de senaste fem åren.
Bolagen ger grönt ljus till grön skatteväxling men oroas för motsättningar i samhället. Samtidigt som 76 procent av bolagen förespråkar en grön skatteväxling, så ser 64 procent en samhällsrisk i form av ökad friktion mellan storstäder och glesbygd.

Nya regler för personaloptioner efterfrågas

En tredjedel av bolagen säger att de skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket för personaloptioner förändrades.

Ta del av hela Skattebarometern 2019 här

*Om PwC: s Skattebarometern 2019

Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 375 bolag har medverkat, fördelat på 100 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst en miljard SEK, samt 275 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner SEK. Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under mars och april 2019.

Mikael Carlén

Mikael Carlén

Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare och är ansvarig för Tax & Legal inom PwC Sverige.
010-212 52 12
Mikael Carlén is head of Tax & Legal Services at PwC Sweden.
+46 10-212 52 12

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Presentkort – så gör du med momsen!

Momsreglerna för presentkort eller vouchers är beroende av vilka rättigheter som presentkortet/vouchern ger innehavaren. Här förklarar vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 vanliga frågor kring räkenskapsår

Vad ska man tänka på när man väljer räkenskapsår? Går det att förlänga eller förkorta och när måste inkomstdeklarationen lämnas in? Anders ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tjänstebil och bilförmån – så funkar det

Tjänstebilarna som rullar på vägarna blir fler och fler men vad är egentligen en tjänstebil och när räknas det som en bilförmån? Här reder ...

Läs artikeln