Så lockar du investerare till ditt företag

Kunskap styrelse-1 ‹ Tillbaka till artiklarna

Kunskap styrelse-1Att få sitt företag att ta nästa steg i tillväxtresan kan kräva tillskott av både kapital och erfarenhet. Men hur gör man för att locka investerare och vilka egenskaper värdesätter investerare främst?

Här delar Magnus Ingevall, VD för Connect Sverige Region Öst, med sig av några tips som kan hjälpa dig när du ska kontakta eventuella investerare. Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet.  

Hur gör man som företag för att locka investerare?

Förbered dig noga

Det första och viktigaste är att man förbereder sig. Och förbereder sig i god tid. Många som vill få finansiering till sitt företag kastar sig ut utan att ha förberett sig ordentligt. Ta gärna hjälp av externa resurser för att granska material, kalkyler, prognoser, handlingsplan och investeringserbjudande. Det är också viktigt att tänka igenom vad mer än bara kapital man vill att en kommande investerare har med sig. Det kan vara kontaktnät, erfarenhet eller expertis till exempel.

Förstå hur investerare tänker

Om vi pratar om investerare som ska ta en del av verksamhetens aktiekapital, då behöver man förstå investerarna och hur de tänker. De förväntar sig till exempel att kunna komma ur investeringen framöver. Säkerställ också att din affär och dina visioner faktiskt är tillräckligt engagerande ur flera perspektiv. Lönsamhet är ju en självklarhet men hållbarhetsperspektivet har ju också blivit otroligt viktigt de senaste åren.

Fokusera på affären

Var också tydlig med vad ni ska åstadkomma i nästa steg som faktiskt bygger en affär. Prata inte bara om produkten och tjänsten – det är affären som är central. Du måste vidga perspektivet när du pratar med investerare för att få med hela verksamheten och affären, för det är det de investerar i.

Läs också: Skriv bästa affärsplanen - 5 smarta tips!

Connect Sverige 44-043944-edited
Magnus Ingevall, vd för Connect Sverige Region Öst.

Vilka egenskaper värdesätter investerare främst?

1. Ett bra team

Det viktigaste som investerare tittar på är teamet och förmågan att bygga ett starkt team över tid. Ett bra team med en svag affärsidé kan gå längre än en bra affärsidé med ett svagt team. Det är kraften i människorna bakom företaget som är central.

2. Tillväxtmöjligheter och marknadspotential

Sen är det viktigt att det finns en skalbarhet/tillväxtmöjlighet för affären och ett tydligt beskrivet behov i marknaden som kan generera både ekonomisk avkastning och ökat avtryck på samhället om man så vill. De antaganden som ligger till grund för de tänkta tillväxtmöjligheterna måste kunna motiveras. Hur har ni kommit fram till dem?

3. Ärlighet och transparens

Sen vill de också veta att man är sann. Att det man presenterar från början faktiskt håller när man börjar titta på innanmätet i verksamheten. Skönmåla inte. Var sann och transparent från början. För om det blir en investering så sitter ni på samma sida av bordet och då vill man inte få några obehagliga överraskningar.

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Pontus Tonning är auktoriserad revisor och arbetar som SME markets leader och Assurance leader på PwC Sverige. Tel: 010-212 55 10

Lämna en kommentar