<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt lagförslag kring hanteringen av nyproduktion av bostadsrätter

Man och kvinna i bostad går igenom dokumentation ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har den 17 mars lämnat ett lagförslag där de föreslår att det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt på olika sätt ska stärkas.

Vid köp av bostad är det många frågor som konsumenten behöver ta ställning till. Hur ser föreningens ekonomi ut? Finns behov av underhåll? Vad innebär det att teckna ett förhandsavtal? Regeringen har tagit fram ett förslag för att hjälpa konsumenter att sätta sig in i föreningens ekonomi och förstå den ekonomiska risken när man förvärvar en bostadsrätt.

Förslaget innefattar bland annat följande åtgärder:

  • Förhandsavtal och risker. Den som tecknat ett förhandsavtal ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla för erbjudandet.
  • Beräknad tid för upplåtelse. Den beräknade tiden för när upplåtelse av bostadsrätten förväntas ske, och som anges i ett förhandsavtal, får inte omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader. Vi ser det som positivt att det här förtydligas, då det är en fråga som varit uppe för prövning i domstol och som innebär en osäkerhet för både projektägare och konsumenter.
  • Bestämt datum för tillträde. Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.
  • Mer information i ekonomisk plan. Kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som granskar planen ska skärpas. I den ekonomiska planen ska det bland annat ingå en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov de kommande 50 åren. Det kravet kommer att finnas för såväl nyproduktion som ombildningar. Syftet med den långa tidshorisonten är att även fånga upp större framtida åtgärder som behöver beaktas på sikt. Framförallt vid nyproduktion finns sällan något större underhållsbehov på kort sikt. Vi ser dock vissa utmaningar i att få fram tillförlitliga underlag när tidshorisonten kommer bli så pass lång som 50 år.
  • En röst. En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.
  • Mer information i årsredovisning. En bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter. Fler nyckeltal ska lägga in i årsredovisningen och det ska även ingå en kassaflödesanalys. Det här ser vi som mycket positivt då vi, precis som utredningen, ser ett stort behov av att öka förståelsen för föreningarnas ekonomi hos medlemmarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 förutom i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Ta del av regeringens proposition här:
Tryggare bostadsrätt, prop. 2021/22:171

PwC arbetar sedan många år med att biträda klienter vid både ombildning och nyproduktion av bostadsrättsföreningar. Vi rådger kring hela processen från skattestruktur och upprättande av legala handlingar till att vi bildar föreningar och upprättar förslag till ekonomisk plan. Kontakta oss gärna för mer information!

Läs även: Sälja fastighet till bostadsrättsförening

Välkommen att kontakta oss!

Lina Gardlow och Markus Zackrisson

Lina Gardlow och Markus Zackrisson

Lina Gardlow och Markus Zackrisson arbetar på PwC:s kontor i Umeå respektive Jönköping. Lina arbetar med skatterådgivning till ägarledda företag och deras ägare samt med bostadsrätts- och fastighetsprojekt. ​Markus arbetar som skatterådgivare till små och medelstora företag, kommuner​, ​föreningar​ och stiftelser​. Ta gärna kontakt med ​Markus om du har frågor kring ​fastighetstaxering, ​fastighetsutveckling samt ​bostadsrätts- och fastighetsprojekt.

Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com
Markus: 010-212 52 01, markus.zackrisson@pwc.com

Lämna en kommentar