<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kvinnliga entreprenörer: Så hanterar du utmaningar med finansiering

Kvinna pratar i mobiltelefon ‹ Tillbaka till artiklarna

År 2021 gick endast 1 procent av riskkapitalet i Europa till företag som grundats av kvinnor. Så hur ska kvinnor som vill starta företag få tillgång till kapital? PwC har intervjuat 40 kvinnliga entreprenörer från 25 länder om deras erfarenheter av att söka finansiering till sina företag. Utifrån detta kommer här tips och råd till andra kvinnor som stött på hinder men även till investerare.

Att få tillgång till riskkapital är en stor utmaning för kvinnor som är entreprenörer. Till exempel visar undersökningen The State of European Tech 2021 att endast 1 procent av riskkapitalet i Europa gick till företag som grundats av kvinnor. Globalt är andelen 2,3 procent.

I ljuset av detta gjorde PwC under våren 2023 en undersökning bland kvinnliga entreprenörer. Syftet med studien är att sätta ljuset på de svårigheter kvinnor möter när de söker finansiering i såväl starten av företaget till expansionsfasen och vid en börsintroduktion. Men studien vill även inspirera och ge handfasta råd till andra kvinnor om hur de kan hantera utmaningar kopplade till riskkapital och annan finansiering.

Utifrån analysen av intervjuerna identifierade vi några frekvent förekommande utmaningar som utmynnade i fem huvudsakliga rekommendationer som även kan ge värdefulla insikter till investerare att ha med sig i sitt arbete.

De fem främsta tipsen

1. Använd både förnuft och känsla när du ska välja investerare 

Var strategisk när du väljer dina investerare men lita även på din magkänsla. Gör en ordentlig genomlysning av de investerare du är intresserad av och säkerställ att deras värderingar är i linje med dina egna. Kom också ihåg att er relation är tvåvägs och du behöver känna att ni är på samma nivå eftersom de kommer vara en viktig del av ditt företag, förhoppningsvis under många år framöver. Var även tydlig med vad du, förutom kapital, vill ha ut från relationen med en investerare. För en del är tillgång till ett relevant nätverk viktigt, för andra kan goda råd/bollplank och ett mentorskap vara mest värdefullt. I sändningen "Female founders - Advice from investors" från PwC UK får du veta mer (på engelska, 30 minuter).

2. Vidga ditt spektrum av egenskaper

Detta är verkligen en balansakt. I grunden ska alla självklart ha rätt att vara sig själva och inte anamma ett stereotypt sätt för att passa in. Däremot är det värdefullt att bli medveten om och använda styrkan i sina egenskaper samt hur man kan förstärka och bygga på dem. 

3. Utveckla och lär dig hantera äkta och trovärdig storytelling 

Ta hjälp av storytelling för att göra ditt “varför” tydligt för investerarna. Det är extra viktigt initialt och syftar till att få dem att förstå varför din produkt/tjänst behövs, vilken skillnad den kan göra för marknaden och potentialen i den. Noggrann förberedelse är A och O, till exempel att öva på presentationen av din pitch i förväg så att den sitter perfekt. Träna på några som inte är insatta i din idé för att se hur ditt budskap tas emot. Kom ihåg att din story även hjälper till att förtydliga för dig själv var styrkan i ditt företag ligger och vilka delar du kanske kan ta bort. 

4. Stötta andra kvinnliga entreprenörer och bygg nätverk

Många av de intervjuade upplevde att de kan känna sig ensamma på sin entreprenörsresa och betonade därför vikten av nätverk och att stötta varandra, inte minst i startfasen. Det kan vara genom råd om hur man utformar en pitch, att vara varandras referenser samt hur man får till en hållbar tillväxt. Men även att få tillgång till mer erfarna kvinnliga entreprenörer som mentorer och förebilder är viktigt och kan även fungera som en dörröppnare. Samtidigt betonade många i studien att det viktigaste är att ha den mentor, investerare eller rådgivare som bäst matchar det egna företaget, oavsett kön. 

5. Värna om din integritet och var ärlig mot dig själv

Även om det finns många utmaningar för kvinnor som söker riskkapital uppmuntrade deltagarna dem ändå att gå vidare med att förverkliga sina företagsidéer. Det går att komma förbi hindren och hitta investerare som ser värdet i företaget och är villiga att satsa. Det viktigaste menar de är att alltid vara sann mot sig själv. Du kommer under ditt företagarliv få många åsikter från andra om vad som är rätt och fel. Men som entreprenör ska du aldrig behöva känna dig tvingad att ta till dig och agera på allt andra säger och som kanske går stick i stäv med vem du är och vad du egentligen vill uppnå.

Se fler tips från kvinnliga entreprenörer

My Lidén

My Lidén

My Lidén arbetar på PwC:s kontor i Malmö med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag.
Kontakt: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com

Lämna en kommentar