<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så lyckas du med Intelligent Rightsizing

Kvinna på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur bemannar du din verksamhet för att anta framtida utmaningar och möjligheter? Med Intelligent Rightsizing får du verktyg för att skapa en plan och justera personalstyrkan på ett klokt sätt. Följ med oss i en ny artikelserie här på Företagarbloggen där PwC:s experter delar med sig av kunskap och råd hur företag kan säkerställa att de har rätt kompetens i både upp- och nedgång.

Att justera storleken på företagets arbetsstyrka är en komplex process som kräver ett holistiskt synsätt och att arbetet kopplas till bolagets långsiktiga strategi. Samtidigt kan det bli aktuellt att se över olika områden inom HR, exempelvis ersättningsfrågor, anställningsrätt, avgångsvederlag och pension. Här följer några råd för hur du kan lyckas med Intelligent Rightsizing för din organisation.

Inse att förtroendet är med i spelet

Att genomföra organisationsförändringar som är i linje med  företagets syfte och värderingar kan vara lättare sagt än gjort. Men det är nödvändigt för att vara trovärdig samt bibehålla och till och med stärka förtroendet för organisationen bland olika intressenter. Även om det ur en strategisk synvinkel är rätt beslut att justera personalstyrkan kan det skapa en stor osäkerhet som i sin tur påverkar såväl motivationen hos nuvarande medarbetare som organisationens förmåga att attrahera nya talanger. Att lyckas balansera dessa två delar är viktigt för att skapa förutsättningar att säkra rätt kompetenser både nu och i framtiden för din organisation. 

Investeringar ger en tydlig bild av din verksamhet - se till att den bilden förmedlar rätt saker

Bolagets investeringar sänder ett budskap om organisationens strategi och framtidstro, och de talanger och nyckelkompetenser som är avgörande för att denna strategi ska kunna genomföras kommer att vara mottagare för detta budskap. Ett sätt att förstärka din strategi samtidigt som du optimerar dina kostnader är att se över din strategi för lön och förmåner och skapa en tydlighet kring vem ni vill vara som arbetsgivare. Skapa en ökad insikt i vad som motiverar just dina medarbetare för att kunna investera i de åtgärder som betyder mest för dem och skär ner på kostnader som inte ger den avsedda effekten. Sätt medarbetarnas välbefinnande i centrum och säkerställ en tydlig koppling till organisationens strategi.

Lagen sätter ramarna

Beslut som direkt påverkar dina medarbetares sysselsättning och försörjning kan vara knepiga att navigera. Särskilt när några delar av organisationen upplever framgång och fokus på expansion och nedskärningar behöver ske simultant i andra delar av verksamheten. Det juridiska landskapet ser annorlunda ut för företag med respektive utan kollektivavtal och det är viktigt att till fullo förstå skyldigheterna och gränserna för din organisation. Identifiera handlingsutrymmet och analysera alternativ inom de satta ramarna. Sträva efter att skapa ett förhållningssätt som är medkännande och hänsynsfullt, inte bara enligt reglerna.

Tydlighet underlättar

När beslut kring omorganisation och/eller nedskärningar kommuniceras ut i organisationen kan dina medarbetare ställa svåra och tekniska frågor angående deras rättigheter. Att ge korrekta svar i rätt tid kan göra en stor skillnad i hur de upplever situationen. Exempelvis bör det vara tydligt vilka alternativ som finns för förtidspension och avgångsvederlag. Använd relevanta kommunikationskanaler där medarbetare kan ställa frågor och diskutera konsekvenser. Ge chefer verktyg och förutsättningar för att kunna svara på frågor på en övergripande nivå och stötta medarbetare genom såväl de känslomässiga som de praktiska delarna i processen.

Följ vår artikelserie om Intelligent Rightsizing

I kommande blogginlägg kommer vi att titta närmare på Intelligent Rightsizing utifrån perspektiven strategisk HR, Total Rewards, anställningsrätt samt skatt och pension. Inläggen kommer att bredda din förståelse för konceptet och rusta dig för att tackla morgondagens utmaningar redan idag.
Läs mer om hållbara organisationer

Tim Paradis Skäremo

Tim Paradis Skäremo

Tim Paradis Skäremo arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Tim arbetar med rådgivning kopplat till transformation av HR-funktionen och medarbetarupplevelsen.
Kontakt: 072-501 73 19, tim.paradis.skaremo@pwc.com

Lämna en kommentar