Fastighetsägare - tänk på det här om lokalhyresgästen i hamnar kris eller konkurs

Shoppinggata ‹ Tillbaka till artiklarna

När en lokalhyresgäst hamnar i ekonomisk kris eller konkurs finns det några saker som hyresvärden kan göra, både för att stötta hyresgästen och för att rädda en del av hyresintäkterna. Ta del av våra tips.

Om hyresgästen har tillfälliga likviditetsproblem

En hyresgäst med tillfälliga likviditetsproblem kan förstås vara en stabil hyresgäst på lång sikt. Om parterna är överens kan de välja att förhandla om att skjuta upp hyresinbetalningar eller tillfälligt sätta ner eller efterskänka hyra.

När det gäller efterskänkning eller tillfälliga betalningsanstånd av hyra är det viktigt att tänka på att en avvägning enligt aktiebolagslagens värdeöverföringsregler görs för att säkerställa att eftergiften eller anståndet är affärsmässigt försvarbart. 

Regeringens förordning om att staten ska stå för delar av en eventuell hyresnedsättning för vissa branscher gäller perioden från den 1 april till den 30 juni 2020. Stödet ska sökas i efterhand av hyresvärden.

Läs mer om nedsättning av hyra här: Hur fungerar statligt stöd vid hyresnedsättning och andra högaktuella frågor kring hyresrätt

Om hyresgästen går i konkurs

Eftersom hyror är en så kallad oprioriterad fordran utdelas de endast om det finns pengar kvar när konkursboet har fått betalt för sina kostnader och efter att borgenärer med förmånsrätt har fått utdelning.

Om lokalhyresgästen innan konkursen var försenad med hyran med mer än två vardagar har hyresvärden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Konkursboet tvingas då att agera för att få nyttja lokalen en längre tid. 

Om det inte fanns någon hyresskuld före konkursen eller om hyresvärden av någon anledning inte vill säga upp hyresavtalet omedelbart kan hyresvärden istället

  • begära säkerhet av konkursboet
  • fråga konkursförvaltaren om konkursboet har för avsikt att ta över hyresavtalet
  • uppmana konkursboet att ställa lokalen till hyresvärdens förfogande inom en månad.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

Erika Nettrander

Erika Nettrander

Erika Nettrander är jurist på PwC:s kontor i Malmö. Hon är verksam inom legalteamet inom Deals och har fokus på fastigheter.

Kontakt: 073 860 18 52, erika.nettrander@pwc.com

Lämna en kommentar