<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fastighetsägare - åtgärder om hyresgäster hamnar i kris eller konkurs

Shoppinggata ‹ Tillbaka till artiklarna

När en lokalhyresgäst hamnar i ekonomisk kris eller konkurs finns det några saker som hyresvärden kan göra, både för att stötta hyresgästen och för att rädda en del av hyresintäkterna. Ta del av våra tips.

Om hyresgästen har tillfälliga likviditetsproblem

En hyresgäst med tillfälliga likviditetsproblem kan förstås vara en stabil hyresgäst på lång sikt. Om parterna är överens kan de välja att förhandla om att skjuta upp hyresinbetalningar eller tillfälligt sätta ner eller efterskänka hyra.

När det gäller efterskänkning eller tillfälliga betalningsanstånd av hyra är det viktigt att tänka på att en avvägning enligt aktiebolagslagens värdeöverföringsregler görs för att säkerställa att eftergiften eller anståndet är affärsmässigt försvarbart. 

Om hyresgästen går i konkurs

Eftersom hyror är en så kallad oprioriterad fordran utdelas de endast om det finns pengar kvar när konkursboet har fått betalt för sina kostnader och efter att borgenärer med förmånsrätt har fått utdelning.

Om lokalhyresgästen innan konkursen var försenad med hyran med mer än två vardagar har hyresvärden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Konkursboet tvingas då att agera för att få nyttja lokalen en längre tid. 

Om det inte fanns någon hyresskuld före konkursen eller om hyresvärden av någon anledning inte vill säga upp hyresavtalet omedelbart kan hyresvärden istället

  • begära säkerhet av konkursboet
  • fråga konkursförvaltaren om konkursboet har för avsikt att ta över hyresavtalet
  • uppmana konkursboet att ställa lokalen till hyresvärdens förfogande inom en månad.

PwC rådger i fastighetsrättsliga frågor

PwC lämnar rådgivning inom ett brett spektrum av fastighetsrättsliga frågor med fokus på transaktioner, fastighetsutvecklingsprojekt och kommersiell hyresrätt. Våra kunder finns både inom den privata och den offentliga sektorn.Välkommen att kontakta oss!

Erika Nettrander

Erika Nettrander

Erika Nettrander arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Erika är jurist och jobbar brett med fastighetsrättslig rådgivning med fokus på transaktioner, fastighetsutvecklingsprojekt och kommersiell hyresrätt.

Kontakt: 073-860 18 52, erika.nettrander@pwc.com

Lämna en kommentar