Generationsskiftet – en svårlöst fråga för tusentals företagare

Generationsskifte ‹ Tillbaka till artiklarna

GenerationsskifteAllt färre familjeföretag överlåts idag inom familjen eftersom det oftast ger högre skatt än en extern försäljning och själva överlåtelseprocessen ses som alltför svår. I en rapport framtagen av organisationen Företagarna framgår att cirka var fjärde småföretagare ser ett ägarskifte som troligt inom de närmsta tio åren och 25 procent tror att de kommer lägga ner sin verksamhet istället för att lämna över.


99,4 procent av alla företag i Sverige idag har färre än 50 anställda och sysselsätter totalt nästan 2 miljoner personer. Ägar- och generationsskifte är därför en fråga som berör tusentals företag och hundratusentals anställda.

Gällande skatteregler försvårar generationsskiften inom familjen

Självklart är det många faktorer som gör en överlåtelse av företaget till en svår utmaning. Men en av dem som diskuterats mycket är att beskattningen är högre om man överlåter företaget till en närstående än om man säljer till en extern aktör.

I våras fanns ett förslag från regeringen att ändra på detta så att interna generationsskiften inte skulle missgynnas, under vissa förutsättningar. Det förslaget lades dock på is när förslaget om ändrade 3:12-regler drogs tillbaka. Trots att förslaget som rörde generationsskifte kunde anses fristående, har statssekreteraren för skattefrågor på finansdepartementet kort uttalat att 3:12-förslaget utgjorde en helhet och att man avser att återkomma till frågan först efter valet 2018.

Läs också: 3:12-reglerna – vad är det som gäller?


För den företagare som vill och behöver sätta igång eller genomföra ett generationsskifte innan nya beskattningsregler eventuellt införs finns dock ingen anledning att vänta. Ett generationsskifte är en komplex process som tar tid att förbereda. Frågorna att gå igenom är många.

Generationsskifte - exempel på frågor som ni kan behöva se över:

  • Hur ska företaget värderas?
  • Ska företaget överlåtas som köp eller gåva?
  • Vilka skatteeffekter kan uppstå?
  • Hur påverkas privatekonomin?
  • Hur gör vi med de familjerättsliga avtalen?
  • Vilka verksamhetsmässiga frågor måste lösas?
  • Hur ska ledning och styrelse se ut?
  • Blir kompetensöverföring och kundrelationer ett problem?

Skattemässigt utfall vid olika alternativ kan simuleras. Ska företaget säljas externt, i de fall detta är ett alternativ, kan det vara en idé att komma igång med processen redan nu. Försämringar efter valet kan inte uteslutas. Oavsett utgång kommer 3:12-frågan sannolikt upp på bordet igen.

Rapport Företagarna, november 2017:
Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut?

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar